reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Wykonanie decyzji podatkowej

Wykonanie decyzji podatkowej

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Może być jednak inaczej jeśli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzją nieostateczną jest decyzja, od której stronie przysługują jeszcze środki odwoławcze lub takie które nie zostały podtrzymane przez organ odwoławczy. Zasadniczo chodzi tu więc o decyzje wydane przez organ pierwszej instancji.


Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji nieostatecznej, gdy:


1) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub
2) strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub
3) strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub
4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.


Jak łatwo zauważyć, rygor natychmiastowej wykonalności może znaleźć zastosowanie jeśli istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że w przypadku zwłoki zobowiązanie podatkowe nie zostanie uiszczone w pełnej wysokości.


Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyłącznego i organ podatkowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności każdej decyzji nieostatecznej, jeśli uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.


Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadawany jest przez organ podatkowy pierwszej instancji w drodze postanowienia.


Na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności służy zażalenie, jednak nawet jego wniesienie nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie skraca terminu płatności, wynikającego z decyzji lub przepisu prawa. 


Decyzja o zabezpieczeniu ma rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa, chyba że przyjęto zabezpieczenie wykonania zobowiązania wynikającego z tej decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:


1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) poręczenia banku;
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – według ich wartości nominalnej;
6) uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego;
7) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama