REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć usługi magazynowania i transportu towarów

Mariusz Darecki
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jak rozliczać usługi magazynowania - czy obowiązek podatkowy powstaje w terminie płatności jak dla najmu? Taką informację uzyskałam z urzędu, ale mam wątpliwości. Dodam że często usługi magazynowania połączone są z usługą transportową i co wtedy? Przechowuję towar, który został przywieziony moim transportem, lub przechowywany w moim magazynie towar transportuję na zlecenie klienta do miejsca przez niego wskazanego. Obecnie osobno naliczam opłatę za magazynowanie, odrębnie za transport.

rada

REKLAMA

Autopromocja

W takim przypadku obie usługi należy rozliczać odrębnie według zasad przewidzianych dla każdej z nich. Dla usług magazynowania obowiązek podatkowy powstaje na tych samych zasadach jak usługi najmu. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane na potrzeby VAT za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT). Wynika z tego, że firma dla każdej ze świadczonych usług powinna odrębnie ustalić jej rodzaj zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług oraz zastosować dla każdej z nich odpowiedni (wymagany) sposób rozliczenia VAT. Z pytania wynika, ze firma świadczy dwa rodzaje usług, a mianowicie usługi magazynowania towarów oraz usługi transportowe. Oba rodzaje usług sklasyfikowane zostały w PKWiU odrębnie. Każda z tych usług podlega również innym zasadom rozliczenia VAT.

Usługi magazynowania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Usługi magazynowania mieszczą się w grupowaniu PKWiU 63.12.14 „Usługi magazynowania i przechowywania towarów, pozostałe”. Nie są one wprawdzie tożsame z usługami najmu, które sklasyfikowane zostały odrębnie w grupowaniu PKWiU 70.20.11, jednak obowiązek w VAT powstaje dla nich na tych samych, szczególnych zasadach. To samo dotyczy ich dokumentowania. Dla usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT). Otrzymanie części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części (art. 19 ust. 15 ustawy o VAT).

Wynika z tego, że obowiązek podatkowy od usług magazynowania (przechowywania) towarów powstaje z chwilą otrzymania całości lub części (w tej części) należności, nie później jednak niż z terminem płatności określonym w umowie lub na fakturze.

REKLAMA

Fakturę dokumentującą tę usługę należy wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur). Faktura VAT w takich przypadkach nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Wynika z tego, że moment wystawienia faktury nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT od omawianej usługi. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonej usługi magazynowania towarów wymaga zatem respektowania przez firmę postanowień wynikających zarówno z umowy, jak i uregulowań ustawowych w zakresie podatku od towarów i usług.

W zależności od warunków umowy oraz terminu otrzymania faktycznej należności za świadczenie usługi obowiązek ten może powstać w różnych terminach. Zobrazują to podane poniżej przykłady.

Załóżmy, że określony w umowie termin płatności czynszu to 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu magazynowania towaru.

PRZYKŁAD

Firma otrzymała czynsz za czerwiec w terminie płatności, czyli 10 lipca 2008 r. Obowiązek podatkowy powstał w tym dniu. Firma miała obowiązek wykazania podatku należnego z tytułu świadczonej usługi magazynowania w deklaracji za lipiec 2008 r. Fakturę natomiast firma mogła wystawić najwcześniej 11 czerwca (30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego) i nie później niż w dniu jego powstania, czyli 10 lipca 2008 r.

PRZYKŁAD

Usługobiorca uregulował należny czynsz za czerwiec 30 czerwca, czyli przed terminem płatności. Obowiązek podatkowy powstał z chwilą otrzymania tej zapłaty. Moment powstania obowiązku podatkowego wyznacza w tym przypadku moment otrzymania zapłaty, nawet jeżeli umowa przewiduje późniejszy termin zapłaty (10 dzień każdego miesiąca). Należny VAT od usługi należało rozliczyć w deklaracji za czerwiec. W tym przypadku firma powinna fakturę VAT wystawić najpóźniej 30 czerwca.

PRZYKŁAD

Usługobiorca uregulował należny czynsz za czerwiec łącznie z czynszem za lipiec w łącznej kwocie 2600 zł 10 sierpnia. Obowiązek podatkowy od czynszu za czerwiec w kwocie 1300 zł powstał 10 lipca (zgodnie z umową), a w pozostałej kwocie 10 sierpnia. Należny VAT za czerwiec podlega rozliczeniu w deklaracji za lipiec. Ostateczny termin wystawienia faktury za czerwiec to 10 lipca. Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku niezależnie od terminu otrzymania należności (nawet wówczas, gdyby firma jej nie otrzymała w ogóle).

Takie same zasady określania obowiązku podatkowego mają zastosowanie do płatności częściowej (np. w ratach).

PRZYKŁAD

Załóżmy, ze usługobiorca uregulował 30% należności za czerwiec 28 czerwca, a pozostałą część 15 lipca 2008 r. Obowiązek podatkowy powstał dwa razy:

- raz w dniu 28 czerwca, w części otrzymanej należności,

- drugi raz 10 lipca - zgodnie z treścią umowy - w pozostałej części.

Należałoby usługę udokumentować dwa razy i wykazać ją odpowiednio w deklaracjach za czerwiec i za lipiec.

Usługi transportu

Niezależnie od usług magazynowania towarów firma świadczy również usługi transportowe. Powinna je zatem traktować jako odrębną usługę i rozliczać od nich VAT według przewidzianych dla nich zasad. Usługi transportu sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 60. Obowiązek podatkowy w przypadku wykonywania usług transportowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia ich wykonania (art. 19 ust. 13 pkt 2a ustawy o VAT).

Moment powstania obowiązku podatkowego wyznacza zatem dzień otrzymania należności za wykonana usługę, a jeżeli nie zostanie wpłacona należność w okresie 30 dni od dnia jej wykonania, powstaje on ostatecznie w 30 dniu od jej wykonania. Bez znaczenia, w tym przypadku jest fakt, że z umowy między stronami wynika dłuższy niż 30-dniowy termin płatności za świadczenie.

 

Za moment wykonania usługi sprzedawca, co do zasady, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach magazynowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Może być również wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że firma wykonała usługę transportową 15 czerwca. Fakturę wystawiła z datą 21 czerwca. Należność za usługę wpłynęła na konto firmy 30 czerwca. Ponieważ należność wpłynęła przed upływem 30 dnia od dnia wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstanie w dniu jej otrzymania, tj. 30 czerwca. Firma powinna rozliczyć należny od niej VAT w deklaracji za czerwiec. Jeżeli należność wpłynęłaby po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstałby ostatecznie 15 lipca (tj. w 30 dniu od dnia jej wykonania).

Świadczenie złożone

Istnieje możliwość potraktowania usługi magazynowania i transportu jako całość. W tym przypadku sądy oraz organy podatkowe powołują się na wyrok ETS z 27 października 2005 r. w sprawie C 41/04. Trybunał zajął stanowisko, że: „Jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej”.

Czy jest to usługa transportowa, czy magazynowania, nie może decydować wartość usługi.

WSA we Wrocławiu w wyroku z 28 lutego 2008 r., sygn.akt I SA/Wr 1632/07, stwierdził, że: „W stanie faktycznym przyjętym przez Sąd wyprodukowanie okien przewyższa wartościowo usługę dostawy, jak i zamontowania okien, będąc zasadniczym elementem kalkulacji wartości usługi. Powyższe jednak nie może stanowić o charakterze wykonanej przez podatnika usługi złożonej (co potwierdził zresztą ETS w powołanym orzeczeniu) i unicestwić istoty zawieranych przez skarżącego umów”.

Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług magazynowania.

Organy podatkowe wymagają, aby na fakturze nie wyszczególniać wówczas usługi pomocniczej, w naszym przypadku transportowej, i wpisywać na fakturze „świadczenie usługi magazynowania”.

• art. 19 ust. 13 pkt 2a i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. z 2008 r. Nr 89, poz. 542

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA