REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktura z zawyżoną stawką VAT - jak rozliczyć

Faktura z zawyżoną stawką VAT - jak rozliczyć
Faktura z zawyżoną stawką VAT - jak rozliczyć
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedawca, który zastosuje na fakturze niewłaściwą, zawyżoną stawkę VAT, ma obowiązek odprowadzenia wykazanego podatku. Nabywca otrzymujący taką fakturę może odliczyć z niej VAT. W niektórych przypadkach odliczenie nie jest możliwe. Ewentualny błąd w tym zakresie może wiązać się wówczas z bardzo poważnymi konsekwencjami, w tym z ustaleniem przez organ podatkowy kwoty dodatkowego zobowiązania o charakterze sankcyjnym.

Zastosowanie w sporządzanej fakturze właściwej stawki VAT należy do podstawowych obowiązków sprzedawcy. Nabywca może oczywiście podejmować we własnym zakresie działania mające na celu weryfikację przyjętej stawki VAT. W niektórych przypadkach tylko sprzedawca jest jednak w stanie określić stawkę właściwą dla realizacji danej czynności podlegającej opodatkowaniu. Przykładowo przy sprzedaży wyrobów medycznych zastosowanie stawki preferencyjnej w wysokości 8% warunkowane jest posiadaniem odpowiednich certyfikatów potwierdzających ich zgodność z normami unijnymi. Odpowiednią wiedzę i dokumenty w tym zakresie posiada wyłącznie sprzedawca. Podobnie przedstawia się kwestia dostawy budynków, budowli lub ich części, w przypadku których o zasadach opodatkowania podatkiem od towarów i usług decyduje data pierwszego zasiedlenia. Dlatego w razie wątpliwości nabywca powinien wystąpić do sprzedawcy o przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawidłowość przyjętej stawki VAT.

Autopromocja

1. Skutki dla sprzedawcy zawyżenia stawki VAT na fakturze

Sprzedawca, który zastosuje na fakturze niewłaściwą, zawyżoną stawkę VAT, jest obowiązany do odprowadzenia podatku należnego w wykazanej kwocie. Podstawą tego obowiązku są normy art. 108 ustawy o VAT. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Zasady te stosuje się odpowiednio, jeżeli podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. W konsekwencji zawyżenie VAT w wystawionej fakturze nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku jego zapłaty.

1.1. Poprawa zastosowania błędnej stawki VAT na fakturze

Sprzedawca może uniknąć zapłaty VAT w błędnie wykazanej kwocie. Będzie to jednak wymagało sporządzenia i przekazania nabywcy odpowiedniej faktury korygującej. Z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wynika, że podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury. Co istotne, uprawnienie do zmiany stawki VAT na właściwą przysługuje wyłącznie sprzedawcy, który musi wystawić fakturę korygującą. Tego rodzaju błędy nie mogą być naprawiane przez nabywcę poprzez sporządzenie noty korygującej. Nabywca, który dostrzeże pomyłkę, powinien zatem wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej. Samodzielnie zmiany tej dokonać nie może.

Ważne

Błędna stawka VAT na fakturze może być skorygowana tylko poprzez wystawienie faktury korygującej.

1.2. Rozliczenie faktury korygującej "in minus" poprawiającej błędną stawkę

Należy podkreślić, że jeśli zastosowano za wysoką stawkę VAT, to dopiero wystawienie odpowiedniej faktury korygującej oraz wypełnienie warunków wskazanych w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT umożliwia zmniejszenie VAT.

Sprzedawca powinien zatem posiadać dokumentację, z której wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku zastosowania błędnej stawki VAT wystarczające jest poinformowanie nabywcy np. e-mailem lub dysponowanie poleceniem przelewu, gdy zwracamy nabywcy nadpłaconą kwotę. Warto uzyskać od nabywcy potwierdzenie, że został poinformowany o przyczynach korekty.

W efekcie sprzedawca rozlicza podatek należny w kwocie wynikającej z wystawionej faktury pierwotnej i dopiero po sporządzeniu korekty oraz spełnieniu wskazanych warunków może dokonać jego obniżenia. W przypadku szybkiego stwierdzenia pomyłki korekta "in minus" może być uwzględniona jeszcze w okresie rozliczeniowym właściwym dla czynności udokumentowanej fakturą pierwotną. W przeciwnym razie sprzedawca będzie obowiązany do odprowadzenia podatku należnego w zawyżonej kwocie, wynikającej z wystawionej faktury, i dopiero później dokona jego odpowiedniego pomniejszenia.

Przykład

W październiku 2022 r. podatnik VAT dokonał dostawy towarów na rzecz krajowego kontrahenta. W dniu dostawy wystawił fakturę i przekazał ją nabywcy. VAT został rozliczony w JPK_V7 za październik 2022 r. W sporządzonej fakturze podatnik zastosował jednak błędnie 23% stawkę VAT dla towaru podlegającego opodatkowaniu według stawki 8%. Sprzedawca zauważył swoją pomyłkę dopiero w kwietniu 2023 r. W tym samym miesiącu poinformował nabywcę o przyczynach korekty, wystawił i przekazał fakturę korygującą. Dlatego korekty należy dokonać dopiero w JPK_V7 za kwiecień 2023 r.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Rozliczenie przez nabywcę faktury z zawyżoną stawką VAT

Nabywca otrzymujący fakturę z zawyżoną stawką może odliczyć podatek naliczony w pełnej wysokości wykazanej w fakturze. Ustawodawca nie zmienia jego uprawnień w tym zakresie, w szczególności poprzez ograniczenie prawa do odliczenia do wysokości prawidłowo ustalonej kwoty VAT. Wyjątkiem jest przypadek, gdy naliczono VAT zamiast zastosować zwolnienie albo w ogóle nie opodatkowywać transakcji.

Ważne

Nabywca może odliczyć VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT, pod warunkiem że transakcja nie korzysta ze zwolnienia oraz podlega VAT.

Jeśli podatnik odliczy VAT z takiej faktury, to dopiero gdy nabywca poinformuje go o tym, że zastosował błędną stawkę i będzie korygował fakturę, musi dokonać korekty. Nie zawsze będzie to równoznaczne z otrzymaniem faktury korygującej. Jak wynika z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, podatnik powinien dokonać korekty w rozliczeniu za okres, kiedy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione. W tym przypadku w momencie uzgodnienia warunki są już spełnione.

Może się zresztą okazać, że sprzedawca ostatecznie nie ustali warunków korekty i nie wystawi faktury korygującej. Wtedy w obrocie prawnym pozostanie tylko faktura pierwotna z błędną, zawyżoną stawką VAT. Sprzedawca odprowadzi wówczas podatek należny w kwocie wynikającej z wystawionej faktury, a nabywca dokona odliczenia podatku naliczonego w takiej samej wysokości.

3. Rozliczenie przez nabywcę faktury, gdy naliczono VAT, zamiast zastosować zwolnienie

Położenie nabywcy zmienia się jednak diametralnie w razie niezasadnego opodatkowania przez sprzedawcę czynności, które korzystają ze zwolnienia z VAT lub nie podlegają temu podatkowi. Podobnie jak we wcześniej omawianych przykładach, sprzedawca jest wtedy obowiązany do odprowadzenia podatku należnego w kwocie wynikającej z wystawionej faktury. Nabywca otrzymujący tak sporządzoną fakturę nie jest jednak uprawniony do dokonania na jej podstawie odliczenia podatku naliczonego (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). W konsekwencji jeżeli sprzedawca wystawi fakturę, w której dokona opodatkowania czynności niepodlegającej VAT lub korzystającej ze zwolnienia z VAT, to taka faktura nie stanowi u nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego.

Gdyby podatnik przez pomyłkę odliczył VAT, musi skorygować odliczenie w rozliczeniu za okres, kiedy dokonał takiego odliczenia. W takich przypadkach sprzedawca po stwierdzeniu pomyłki powinien jak najszybciej poinformować nabywcę o błędzie i sporządzić odpowiednią fakturę korygującą.

Jednak brak takich informacji i faktury korygującej nie zwalnia nabywcy z odpowiedzialności za niezasadne odliczenie VAT. Jeżeli nabywca nie był tego świadomy i skorzystał z prawa do odliczenia, to w razie ewentualnej kontroli organów podatkowych będzie narażony na zakwestionowanie odliczenia i ustalenie kwoty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Przykład

Przyjmijmy, że w styczniu 2023 r. podatnik VAT dokonał dostawy zabudowanej nieruchomości na rzecz krajowego kontrahenta. W tym samym miesiącu sporządził fakturę i przekazał nabywcy. Wystawiając fakturę, niezasadnie opodatkował transakcję według 23% stawki VAT. Dostawa nieruchomości korzystała bowiem ze zwolnienia z VAT. Po otrzymaniu faktury nabywca, nie mając wiedzy o błędzie popełnionym przez kontrahenta, dokonał na jej podstawie odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za styczeń 2023 r. Sprzedawca zorientował się, że niezasadnie opodatkował dostawę dopiero w marcu 2023 r. Od razu poinformował o tym kontrahenta, wystawił właściwą fakturę korygującą i przekazał ją nabywcy.

Sprzedawca powinien uwzględnić fakturę pierwotną w rozliczeniu za styczeń 2023 r. Po sporządzeniu i przekazaniu faktury korygującej nabywcy będzie uprawniony do odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku należnego. Może tego dokonać w rozliczeniu za marzec 2023 r.

Nabywca, który dokonał odliczenia VAT w deklaracji za styczeń 2023 r., po uzyskaniu informacji o niezasadnym opodatkowaniu transakcji zwolnionej z VAT powinien jak najszybciej dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego "in minus". W tym celu jest obowiązany złożyć korektę JPK_V7 za styczeń 2023 r. Nie może ujmować korekty "na bieżąco", w miesiącu jej otrzymania, tj. w marcu 2023 r.

Wbrew pozorom przypadki niezasadnego opodatkowania sprzedaży zwolnionej od podatku lub niepodlegającej podatkowi od towarów i usług w praktyce działalności gospodarczej zdarzają się często. Głównie dotyczą dostaw nieruchomości korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Pomyłki są wówczas z reguły efektem nieprawidłowego ustalenia chwili pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części. Z uwagi na wartość takich transakcji ewentualne błędy są bardzo kosztowne. Dla nabywcy sytuacja jest tym bardziej trudna, że może nie mieć pełnej wiedzy, która umożliwia zweryfikowanie zasadności opodatkowania danej transakcji, a błędne opodatkowanie jego obciąża najbardziej.

Nabywca dokonujący korekty odliczonego podatku naliczonego po upływie kilku miesięcy może być obciążony odsetkami za zwłokę pobieranymi od zaległości podatkowych. Ewentualna kontrola podatkowa lub celno-skarbowa przeprowadzona jeszcze przed realizacją korekty naraża go dodatkowo na zastosowanie sankcji wskazanej w art. 112b ustawy o VAT. Przy transakcjach obejmujących nieruchomości kwoty te mogą być bardzo wysokie. Dlatego w podobnych przypadkach, w razie pojawiających się wątpliwości co do zasadności opodatkowania danej transakcji, warto skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokładnego wyjaśnienia tej kwestii. Do tego czasu należałoby raczej wstrzymać się z dokonywaniem odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury. Nabywca, który nie odliczy podatku naliczonego z nieprawidłowo sporządzonej faktury pierwotnej, po otrzymaniu faktury korygującej nie dokonuje już żadnych zmian w rozliczeniu podatku od towarów i usług.

 

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA