| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Faktury uproszczone - wystawianie i korygowanie

Faktury uproszczone - wystawianie i korygowanie

Kiedy można, a kiedy nie wolno wystawiać faktury uproszczonej? Jakich danych nie trzeba podawać na takiej fakturze? Czy paragon z NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną? Czy można domagać się skorygowania faktury uproszczonej wystawionej zamiast faktury z pełnymi danymi? Odpowiadamy na te pytania.

Kiedy nie wolno wystawiać faktury uproszczonej

Mój klient - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - zażądał ode mnie wystawie­nia faktury za transakcję sprzed miesiąca. Czy mogę mu wystawić fakturę uproszczoną?

Nie, nie może Pan. Faktury uproszczonej nie wolno wystawić w przypadku, gdy taki dokument miałby być sporządzony na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wystawienie tzw. faktury uproszczonej nie będzie możliwe w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działal­ności gospodarczej, gdyż nabywca nie dysponuje numerem, pod którym został zidentyfikowany dla celów VAT.

Zdaniem organów podatkowych, mimo wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów, za fakturę uproszczoną nie może być również uznany paragon z numerem NIP osoby nieprowadzącej działalności. W pi­śmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 listopada 2013 r. (sygn. ITPP1/443-796/13/MN) czytamy:

Wobec tego nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż rozpatrywany przepis dotyczący wysta­wiania paragonów z numerem NIP nabywcy ma zastąpić fakturę uproszczoną, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, skutkiem czego w ocenie Strony pozostawione jest do Jej wyboru, czy umieści NIP nabywcy na paragonie, czy też nie. Użycie sformułowa­nia w uzasadnieniu projektu rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r., że umieszczenie na paragonie nume­ru NIP nabywcy ma umożliwić podatnikom wystawienie za pomocą kasy paragonu, który spełniałby rolę tzw. faktury uproszczonej, nie oznacza, że przepis odnośnie wystawiania faktur uproszczonych został ujęty w przepisach tego rozporządzenia. Tym samym więc, nie można stwierdzić, że przy wydawaniu rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących przekroczono uprawnienie ustawo­we zawarte w przepisie art. 111 ust. 7a pkt 1 ustawy.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

Czy podatnik musi wystawiać faktury uproszczone

Czy mam obowiązek wystawiać faktury uproszczone za każdym razem, kiedy mam do czynienia z małą transakcją, nieprzekraczającą 450 zł?

Nie. Ma Pan prawo wyboru, czy chce dokumentować transakcje zwykłymi fakturami, czy woli faktury uproszczone. Faktura uproszczona może być używana, gdy wynikająca z niej kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro. Dokument tego typu ma jedną przewagę nad zwykłą fakturą - wymaga mniejszej liczby danych.

Na fakturze uproszczonej wymagane są jedynie:

  • data jej wystawienia,

  • kolejny numer nadany jej w ramach jednej lub więcej serii, pozwalający jednoznacznie zidentyfikować fakturę,

  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz jego adres,

  • numer, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku (zazwyczaj będzie to NIP),

  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku, lub podatku od wartości dodanej (w przypadku gdy w jego kraju nie ma VAT), pod którym otrzymał on towary lub usługi,

  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

  • nazwę towaru lub usługi,

  • kwotę wszelkich rabatów obejmujących także te przysługujące za wcześniejsze należności, oczywiście pod warunkiem, że nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

  • kwotę należności ogółem, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Jak widać, na fakturze uproszczonej nie trzeba podawać m.in. imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów oraz jego adresu - taką rolę pełni numer, za pomocą którego nabywca jest identyfikowany na potrzeby podatku. Dokument taki nie musi też zawierać adnotacji „uproszczona".

Jeśli podatnik zdecyduje się na stosowanie faktur uproszczonych, radzimy dodać do nich jeszcze jedną, nieobowiązkową rubrykę. Na takim dokumencie warto wykazywać kwotę podatku VAT od sprzedaży. Pozwoli to uniknąć nieporozumień związanych z prawem nabywcy do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 8 listopada 2013 r. (sygn. ITPP1/443-796/13/MN), aktualnym również w obecnym stanie prawnym, w którym czytamy:

Wystawienie faktury uproszczonej ma charakter fakultatywny i nie jest obowiązkowe, nawet jeśli MF kwota należności nie przekracza określonej w przepisie kwoty.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Czy paragon z NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną

Mam nowoczesną kasę fiskalną, która daje możliwość wpisywania na paragonie numeru NIP klienta. Czy mogę tak uzupełnione wydruki traktować jako faktury uproszczone?

Tak, może Pan. Jeśli na wydruku z kasy fiskalnej znajdzie się NIP nabywcy, to można go uznać go za fakturę uproszczoną. Oczywiście przy założeniu, że spełnione są inne wymogi uprawniające do wystawienia takiego dokumentu, czyli kwota transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro. Jeśli sporządzi Pan taki dokument, to nabywca nie może domagać się dokumentowania przeprowadzonej transakcji fakturą.

Zdaniem organów podatkowych, paragon z numerem NIP nie jest uznawany za fakturę. W pi­śmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 listopada 2013 r. (sygn. ITPP1/443-796/13/MN) czytamy:

Użycie sformułowania w uzasadnieniu projektu rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r., że MF umieszczenie na paragonie numeru NIP nabywcy ma umożliwić podatnikom wystawienie za pomocą kasy paragonu, który spełniałby rolę tzw. faktury uproszczonej, nie oznacza, że przepis odnośnie wystawiania faktur uproszczonych został ujęty w przepisach tego rozporzą­dzenia.

Stanowisko to jest błędne, gdyż Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej pt. Najważ­niejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r. wynikające z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r., wydanej po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowych regulacji, uznało, że umożliwienie wpisywania NIP na paragonie pozwala na uznanie paragonu za fakturę uproszczoną.

Jednak z pierwszych wyroków sądów, wydawanych w aktualnym stanie prawnym, wynika, iż wyjaśnie­nia MF nie stanowią żadnej podstawy prawnej stosowania przepisów podatkowych. Takie stanowisko wyraził WSA w Gdańsku w wyroku z 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 269/14, w którym potwierdził jednocześnie stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe w kwestii nieuznawania paragonu z NIP nabywcy za fakturę uproszczoną.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106e ust. 5 pkt 3, art. 106h ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK