| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ewidencja księgowa materiałów

Ewidencja księgowa materiałów

W jaki sposób należy ewidencjonować nabycie i rozchód materiałów? Jak wyceniać materiały w bilansie? Kiedy należy przeprowadzać inwentaryzację materiałów?Materiały są jednym ze składników zapasów. Natomiast zapasy zaliczamy do rzeczowych składników aktywów obrotowych. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości przez rzeczowe aktywa trwałe rozumie się między innymi: "materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby". Do rzeczowych aktywów trwałych, poza materiałami, zaliczamy również produkty gotowe, produkcję w toku, półprodukty oraz towary.Najczęściej do materiałów zalicza się artykuły nabyte od kontrahentów lub wytworzone we własnym zakresie, przeznaczone do wytworzenia wyrobów gotowych oraz robót i usług. Materiałami są również paliwa, nośniki energii, części zapasowe i materiały pomocnicze przeznaczone na przykład do remontów środków trwałych. Ze względu na cel zużycia materiały można podzielić na podstawowe oraz pomocnicze.

Klasyfikacja
Przez materiały podstawowe należy rozumieć surowce i półfabrykaty, które w procesie produkcji stanowią elementarną część wytworzonego produktu (np. podzespoły w urządzeniach).
Materiały pomocnicze z kolei nadają wytwarzanym wyrobom w trakcie produkcji określone właściwości, np. lakiery i farby, którymi pokrywa się blachy. Materiały pomocnicze służą także samej produkcji (wspomagając jej proces), a niektóre są wykorzystywane w celach biurowych, administracyjnych itp. W ewidencji bilansowej jako zapasy materiałów ujmowane są również opakowania (np. składniki służące zabezpieczeniu, ochronie artykułów przed zniszczeniem).
Materiały własne podlegają podziałowi na materiały w drodze i materiały w magazynie. Za materiały w magazynie uważa się składniki zapasów znajdujące się we własnych magazynach przedsiębiorstwa oraz te, które znajdują się chwilowo w magazynach obcych. Materiały w drodze to takie, które zostały zafakturowane przez dostawcę, lecz z różnych powodów (np. brak dokumentu potwierdzającego ich przyjęcie) nie zostały przez jednostkę ujęte na stan magazynowy. Typowe księgowania dla konta „materiały w drodze” prezentuje tabela 1.
Materiały własne i obce
Ponadto materiały podstawowe można podzielić, ze względu na kryterium własności, na własne i obce. Materiały własne stanowią własność przedsiębiorstwa, natomiast materiały obce – pomimo tego, że zostały jednostce powierzone np. do przerobu, nie stanowią jej własności (w księgach podmiotu ujmowane są pozabilansowo). Do materiałów własnych zaliczymy również składniki przechowywane tymczasowo w obcych magazynach, a będące naszą własnością.
Obrót materiałowy
Na obrót materiałowy składają się zakupy, przechowywanie, zużycie oraz sprzedaż materiałów. Aby obrót materiałowy uznać za prawidłowy, należy zapewnić między innymi:
• właściwe ujęcie i kontrolę przychodów, rozchodów oraz stanu zapasu materiałów,
• stosowanie przyjętej przez jednostkę wyceny materiałów,
• rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,
• weryfikację prezentowanego w bilansie stanu materiałów poprzez inwentaryzację,
• odpowiednie zabezpieczenie (magazynowanie) przechowywanych składników majątkowych (ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem).
Sposób prowadzenia gospodarki materiałowej powinien być uregulowany we właściwych instrukcjach lub zarządzeniach zatwierdzonych przez kierownika jednostki (zgodnie z dokumentacją wymaganą art. 10 ust. 1 ustawy). Zasady te obejmują między innymi procedury przyjmowania materiałów na magazyn oraz ich wydawania, dzięki którym podmiot zachowuje stałą kontrolę pod względem ilościowym i jakościowym zapasów. Za właściwe prowadzenie gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie zazwyczaj odpowiedzialny jest kierownik magazynu. Do jego zadań należy prowadzenie wszelkich czynności związanych z magazynem, obrotem magazynowym i związanymi z tym rozliczeniami jednostki w tym zakresie. Wskazane jest, aby kierownik magazynu oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę materiałową podpisały odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »