REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-53

REKLAMA

W tym miesiącu wróciłem z Wielkiej Brytanii. Pracowałem tam przez dwa miesiące na umowę o pracę. Wiem, że powinienem zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia i złożyć deklarację. Czy w deklaracji PIT-53 przychody wykazuje się narastająco od początku roku? Czy prawidłowe jest wykazanie wcześniej zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy?
RADA
Deklaracja PIT-53 jest deklaracją o wysokości dochodu uzyskanego w określonym miesiącu. W razie konieczności złożenia więcej niż jednej deklaracji w ciągu roku przychody, koszty i dochód należy wykazać odrębnie za każdy miesiąc, a nie narastająco od początku roku.

UZASADNIENIE
Osoby uzyskujące dochody bez pośrednictwa płatników, m.in. ze stosunku pracy za granicą, podlegające opodatkowaniu w Polsce, mają obowiązek opłacenia od tych dochodów zaliczek na podatek dochodowy oraz złożenia deklaracji na druku PIT-53. Zasady i terminy opłacania zaliczek określa art. 44 updof.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Wpłaty zaliczek miesięcznych od dochodów zagranicznych dokonuje się za miesiące, w których ten dochód został uzyskany. Zaliczka powinna być zapłacona w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił powrót do kraju, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek należy również składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru – na formularzu PIT-53.
Należną zaliczkę ustala się w wysokości 19% dochodu. Jednak przy obliczaniu zaliczki można zamiast stawki 19% odpowiednio stosować stawkę 30% lub 40% (stawka 50% w 2006 r. nie obowiązuje – na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego).
Najwięcej problemów sprawia prawidłowe ustalenie wysokości dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki. Należy to uczynić w następujący sposób:
•  Dochód uzyskany za granicą należy najpierw pomniejszyć o równowartość diet za okres, w którym wykonywana była praca. Odliczenie takie nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym równowartości 30 diet (art. 21 ust. 1 pkt 20 updof). Diet nie należy przeliczać na złote. Przychód w walucie obcej trzeba pomniejszyć o diety – również w walucie obcej.
•  Dopiero tak ustaloną kwotę należy przeliczyć na walutę polską. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
•  Przeliczone wynagrodzenie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu i o składki na ubezpieczenia społeczne, opłacone w danym miesiącu na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Odliczeniu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od opodatkowania. Nie można też odliczyć składek zapłaconych za granicą.
•  Od tak ustalonej podstawy opodatkowania wylicza się 19% podatek.
•  Ustaloną w ten sposób kwotę zaliczki należy pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego w innym państwie, np. Wielkiej Brytanii (ale w wysokości nie wyższej od podatku wyliczonego według prawa polskiego, przypadającego na dochód osiągnięty za granicą).
•  Jeśli na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne, to o kwotę tej składki (zapłaconej w danym miesiącu) zmniejsza się zaliczkę (nie dotyczy to składek zapłaconych za granicą). Wyliczona w ten sposób kwota powinna zostać wpłacona urzędowi skarbowemu nie później niż w terminie złożenia deklaracji.
(-) Dochody opodatkowane w deklaracji PIT-53 należy wykazać również w zeznaniu podatkowym, które trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Deklaracja PIT-53 jest deklaracją o wysokości dochodu uzyskanego w określonym miesiącu. Dlatego jeśli zaistnieje konieczność złożenia więcej niż jednej deklaracji w ciągu roku, to przychody, koszty i dochód należy wykazać odrębnie za każdy miesiąc, a nie narastająco od początku roku (jak w przypadku deklaracji na zaliczkę od dochodów np. z działalności gospodarczej).
Gdyby na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej wydał decyzję, w której ograniczyłby pobór zaliczek na podatek dochodowy, wówczas w części E deklaracji (poz. 42, 43 i 44) należy wpisać kwoty wykazane w powyższej decyzji, a także zrealizowane w poprzednich miesiącach i przypadające do realizacji w składanej deklaracji.
Prawidłowość takiego sposobu wyliczenia zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy w niektórych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, potwierdzają również organy podatkowe (np. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z 5 sierpnia 2005 r., nr IIUS PBII/415-75/69148/05, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku z 24 czerwca 2005 r., nr DW/415-13/05/GL, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z 20 kwietnia 2005 r., nr PDF-415/5/KG/05, informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z 11 listopada 2004 r., nr PB415/79/04/PK).
Przykład
W marcu 2006 r. pan Paweł Marecki pracował w Holandii. Wynagrodzenie za pracę otrzymał 31 marca gotówką, a 15 kwietnia wrócił do kraju. Ponieważ dochody ze stosunku pracy pan Marecki osiągnął w marcu, więc za ten miesiąc powinien złożyć deklarację PIT-53 i wpłacić należną zaliczkę na podatek. Złożenie deklaracji oraz wpłata zaliczki nie powinny nastąpić później niż 20 maja 2006 r. W Holandii pan Marecki zarobił 4000 euro. Zaliczkę na podatek dochodowy wyliczy następująco:
1. Pomniejszenie wynagrodzenia o równowartość diet za okres wykonywania pracy. Ponieważ w marcu 2006 r. praca wykonywana była przez 23 dni (dni robocze w tym miesiącu), wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o równowartość 23 diet. Wysokość diety dla Holandii wynosi 42 euro/dobę. Dochód po odliczeniu diet wyniesie zatem: 4000 euro – (23 × 42 euro) = 4000 euro – 966 euro = 3034 euro.
2. Przeliczenie na złote.
Ponieważ wynagrodzenie zostało wypłacone w gotówce, pan Marecki nie korzystał tym samym z pośrednictwa banku. Przeliczenia wynagrodzenia na złote należy dokonać po kursie średnim NBP z dnia uzyskania przychodu. Po przeliczeniu na złote według kursu z 31 marca* 2006 r. wynagrodzenie to wyniesie: 3034 euro × 3,8319 zł = 11 625,98 zł (poz. 19).
3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania.
Ponieważ w Holandii miejsce zamieszkania pana Mareckiego znajdowało się w tej samej miejscowości, w której usytuowany był jego zakład pracy, może on uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości podstawowej, tj. 102,25 zł (poz. 20). Za okres pracy w Holandii nie były opłacane w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne, dlatego nie zostanie dokonane odliczenie od dochodu z tego tytułu. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu dochód pana Mareckiego wyniesie: 11 625,98 zł – 102,25 zł = 11 523,73 zł (poz. 21 i 30).
4. Obliczenie podatku od tak ustalonej podstawy opodatkowania.
Podstawę opodatkowania stanowi dochód, po zaokrągleniu do pełnego złotego, czyli 11 524 zł (poz. 34). Zaliczka na podatek wyliczona według stawki 19% wynosi 2189,56 zł (poz. 35.).
5. Pomniejszenie zaliczki o podatek zapłacony za granicą.
Pan Marecki w Holandii zapłacił 200 euro podatku od osiągniętych dochodów. Po przeliczeniu na złote wynosi on 766,38 zł (poz. 36.) Podatek wyliczony według prawa polskiego, przypadający na dochód zagraniczny, wynosi 1659,48 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 11 524 zł × 19% – 530,08 zł = 1659,48 zł.
Ponieważ podatek opłacony za granicą jest niższy od wysokości polskiego podatku, pan Marecki może go w całości odliczyć od zaliczki na podatek.
Zaliczka na podatek po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą wyniesie zatem 1423,18 zł (poz. 37), co wynika z następującego wyliczenia: 2189,56 zł – – 766,38 zł = 1423,18 zł.
Za okres pobytu w Holandii nie była w Polsce opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego wyliczona zaliczka nie zostanie pomniejszona o odliczenie z tego tytułu.
Tym samym zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnego złotego) wynosi 1423 zł (poz. 41 i 47).

• art. 44 ust. 1a pkt 1, ust. 3a, ust. 3c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
• art. 22 § 2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199

Anna Welsyng
doradca podatkowy

* Kurs euro przyjęty do wyliczenia jest kursem przykładowym.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


 
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zatrudnianie i rozliczanie kierowców w branży produkcyjnej. Jak i dlaczego różni się od rozliczania pozostałych pracowników?

W firmach, w których transport jest jedynie narzędziem do wykonywania ich głównego biznesu, istnieje wiele różnic pomiędzy rozliczaniem kierowców a pracowników na innych stanowiskach. Ewidencja czasu pracy i naliczenie wynagrodzenia w branży produkcyjnej to ciekawy przypadek, często także problematyczny dla kadr. Na czym polegają te różnice?

Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty (art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej)

Kiedy występuje przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty, co wynika z przepisów zawartych w art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej? Co do zasady prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Finansów: Coraz więcej spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Wystarczy internet i telefon

Klienci Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej spraw urzędowych mogą załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem infolinii KAS lub za pośrednictwem usług e-Urzędu Skarbowego.

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Sprawdź, jakie są zasady

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT. Ale czy również przy odsprzedaży?

20 maja upływa termin na rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok

20 maja jest ostatnim dniem, kiedy przedsiębiorca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Okulary dla pracownika. O odliczeniu VAT nie przesądza wskazanie podatnika jako nabywcy. Kluczowe jest prawo do rozporządzania towarem jak właściciel

Do najczęściej popełnianych błędów VAT należą nieprawidłowości w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących pracowników. O prawie do odliczenia nie przesądza wykazanie podatnika jako nabywcy na fakturze. Kluczowe jest nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

REKLAMA