REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaewidencjonować w kasie eksport towarów dla osoby fizycznej

REKLAMA

Jeśli sprzedaję towar kontrahentowi z Ukrainy, wystawiając dokument SAD z datą 28 marca 2006 r., z jaką datą i jaką stawką mam zaewidencjonować tę sprzedaż na kasie fiskalnej? Ze stawką 0% nie mogę zaewidencjonować, ponieważ towar nie został odprawiony. Jeśli nie uzyskam potwierdzenia wywozu, to nie muszę wykazywać sprzedaży w ewidencji. Czy mogę również nie ewidencjonować jej na kasie fiskalnej?
RADA
Moment obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej jest, co do zasady, tożsamy z momentem, kiedy firma jest zobowiązana wykazać transakcję w ewidencji i deklaracji. Firma nie powinna zatem ewidencjonować eksportu na kasie fiskalnej w chwili wystawienia dokumentu SAD, tj. w tym przypadku 28 marca 2006 r.

UZASADNIENIE
W obecnym stanie prawnym eksport towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega, na równi ze sprzedażą krajową, obowiązkowi ewidencjonowania go przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Przez sprzedaż na potrzeby VAT rozumie się również eksport towarów (art. 2 pkt 22 ustawy). Z przedstawionych regulacji wynika, że w sytuacji gdy eksport towarów dokonywany jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to sprzedaż ta podlega obowiązkowi zaewidencjonowania na kasie rejestrującej.
Wartość transakcji eksportowych należy rozliczyć w tych okresach rozliczeniowych, w których powstał dla nich obowiązek podatkowy w VAT. Obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej powstaje zatem z chwilą powstania obowiązku podatkowego w VAT dla danej czynności. Dotyczy to również eksportu towarów. Przepisy nie określają w tym zakresie odrębnych zasad postępowania dla eksportu. Niemniej jednak, z punktu widzenia praktycznego, mogą powstać pewne trudności w zastosowaniu tej zasady. Sam fakt wystawienia dokumentu SAD z pewnością nie skutkuje obowiązkiem zaewidencjonowania eksportu na kasie rejestrującej.
Zasadniczo firma powinna zaewidencjonować eksport towarów do ukraińskiego kontrahenta (osoby fizycznej) dopiero w chwili, gdy powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla tego eksportu. Jak jednak praktycznie tego dokonać?
Przede wszystkim należy odróżnić eksport bezpośredni (wywóz dokonywany przez dostawcę, czyli firmę, lub na jego rzecz) od eksportu pośredniego (wywóz dokonywany przez nabywcę, czyli ukraińskiego kontrahenta, lub na jego rzecz). Dla każdego z nich obowiązek podatkowy powstaje bowiem na nieco innych zasadach.
W obu przypadkach eksport towarów podlega opodatkowaniu VAT stawką 0%, przy spełnieniu jednak nieco innych warunków. W eksporcie bezpośrednim firma może ją zastosować w miesiącu wywozu towaru (zgłoszenia do procedury wywozu), jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten miesiąc otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru na Ukrainę. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej w tym miesiącu (o ile posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu, np. kartę 3 dokumentu SAD, jeszcze bez potwierdzenia wywozu).
Obowiązek podatkowy powstanie tylko wówczas, gdy spełniony zostanie wymagany warunek. Jeżeli nie, zostanie on przeniesiony do następnego miesiąca. W następnym miesiącu obowiązek podatkowy powstanie niezależnie od tego, czy firma otrzyma dokument potwierdzający eksport, czy też nie. Różnica będzie natomiast polegała na zastosowaniu różnej stawki opodatkowania tej sprzedaży. Stawkę 0% firma ma prawo zastosować, jeżeli otrzyma dokument wywozu (karta 3 dokumentu SAD z potwierdzeniem na odwrocie daty wywozu i nazwy urzędu celnego, który dokonał odprawy towaru) przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres (czyli do 25. dnia miesiąca następnego). Gdy nie otrzyma tych dokumentów, musi zastosować stawki właściwe dla sprzedaży tego towaru w kraju, np. 22%. Otrzymanie wymaganego dokumentu przed końcem miesiąca, w którym nastąpił wywóz towaru, albo miesiąca następnego i zarejestrowanie go w kasie nie sprawi żadnego problemu. Firma zarejestruje eksport w kasie w dniu jego otrzymania.
Terminem złożenia deklaracji VAT jest 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. I tu właśnie powstaje problem z technicznym ewidencjonowaniem w kasie fiskalnej sprzedaży eksportowej, jeżeli dokumenty dotrą do firmy już w miesiącu następnym. Jak wiadomo, w kasie fiskalnej wszelkich ewidencji dokonuje się z datą bieżącą. Nie ma natomiast możliwości zaewidencjonowania sprzedaży eksportowej ze stawką 0% (lub jakiejkolwiek innej sprzedaży) z datą wsteczną, np. kwietniową, gdy firma otrzyma dokument potwierdzający wywóz już w maju. W takiej sytuacji należy postąpić w następujący sposób:

Przykład
W marcu firma wysłała towar ukraińskiemu nabywcy (osobie fizycznej). Posiada kartę 3 dokumentu SAD bez potwierdzenia wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty.
1. Do końca miesiąca firma nie otrzymała potwierdzenia wywozu. Nie ewidencjonuje zatem eksportu w kasie fiskalnej w marcu i w żadnej innej ewidencji na potrzeby VAT. Przepisy pozwalają na przesunięcie tego obowiązku do następnego miesiąca.
2. Jeżeli firma otrzymała potwierdzenie wywozu do 30 kwietnia, ewidencjonuje dostawę jako eksportową ze stawką 0% w kasie z datą otrzymania tego potwierdzenia.
3. Firma otrzymała potwierdzenie wywozu dopiero 10 czerwca. W takiej sytuacji, ponieważ do 25 maja nie spełniła wymaganego warunku do zastosowania stawki 0%, a dalsze przesunięcie obowiązku podatkowego nie jest już możliwe, musi zaewidencjonować sprzedaż w kasie jako sprzedaż krajową najpóźniej 30 kwietnia przy zastosowaniu stawek VAT dla sprzedaży krajowej. trzymanie dokumentów po 30 kwietnia br., a przed 25 maja br., uprawnia firmę do dokonania korekty tej sprzedaży w ewidencji pozakasowej (w rejestrze korekt) i na jej podstawie wykazania w deklaracji sprzedaży jako eksportowej. Późniejsze otrzymanie dokumentów niż do 25 maja spowoduje obowiązek wykazania w deklaracji za kwiecień sprzedaży krajowej i należnego od niej podatku. Korekty tego rozliczenia można dokonać dopiero w rozliczeniu za miesiąc faktycznego otrzymania wymaganych dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów (art. 41 ust. 9 ustawy).

Nieco inna sytuacja będzie miała miejsce w eksporcie pośrednim. Jeżeli wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty dokona nabywca ukraiński (lub inna firma na jego zlecenie), to firmie będzie również przysługiwało prawo do zastosowania stawki 0% do tej dostawy jako eksportowej. Przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonała dostawy towarów, firma będzie musiała posiadać kopię dokumentu potwierdzającą wywóz tych towarów. Nie ma znaczenia, że dokumenty te będą wystawione na ukraińskiego nabywcę dokonującego ich wywozu. Istotne jest natomiast to, aby z dokumentów wynikała tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. W tym przypadku jednak przepisy wymagają posiadania tych dokumentów jedynie do dnia złożenia deklaracji za miesiąc dokonania dostawy.
WAŻNE!
W eksporcie pośrednim eksporter ma tylko jeden miesiąc na rozliczenie dostawy ze stawką 0%, tj. miesiąc dostawy. Jeżeli w tym czasie nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towaru, zobowiązany jest opodatkować dostawę stawkami krajowymi.
Nie ma natomiast możliwości przesunięcia rozliczenia, w oczekiwaniu na ten dokument, do następnego miesiąca, tak jak w eksporcie bezpośrednim. Ich brak skutkuje obowiązkiem opodatkowania dostawy stawkami krajowymi. Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej będzie analogiczne jak w poprzedniej sytuacji.

Przykład
W marcu firma dokonała dostawy ukraińskiemu nabywcy (osobie fizycznej), który wywiózł ten towar na Ukrainę. Firma zobowiązała nabywcę do dostarczenia jej kopii dokumentów wywozu.
1. Firma otrzymała kopię potwierdzenia wywozu od nabywcy 30 marca. W tym dniu zaewidencjonowała w kasie sprzedaż eksportową ze stawką 0%.
2. Do końca marca firma nie otrzymała potwierdzenia wywozu. W dniu 31 marca musiała zaewidencjonować w kasie sprzedaż ze stawkami krajowymi. Dokumenty potwierdzające eksport od nabywcy otrzymała dopiero 15 kwietnia. Na ich podstawie skoryguje ewidencję z raportu kasowego w rejestrze korekt ewidencji kasowej.
3. Kopię potwierdzenia wywozu towaru przez nabywcę firma otrzymała 30 kwietnia. W marcu zaewidencjonowała dostawę jako sprzedaż krajową i wykaże ją w deklaracji VAT. Natomiast w rozliczeniu za kwiecień dokona korekty tej sprzedaży, czyli pomniejszy jej wartość w deklaracji i wartość podatku należnego oraz wykaże sprzedaż eksportową opodatkowaną stawką 0%. Również w tym przypadku należy te wartości uwzględnić w rejestrach korekt sprzedaży krajowej.

Ewidencjonowanie dostawy eksportowej przy zastosowaniu kas rejestrujących, ze względu na ich specyfikę, wymusza nieco inny sposób postępowania niż ten, jaki jest stosowany w ewidencji poza kasą. Możliwe jednak jest i prawnie dopuszczalne osiągnięcie tego samego rezultatu.

• art. 2 pkt 8 i 22, art. 41 ust. 4, 6–9, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484

Mariusz Darecki
ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA