| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak różnice kursowe od kredytu dewizowego wpływają na odroczony podatek dochodowy

Jak różnice kursowe od kredytu dewizowego wpływają na odroczony podatek dochodowy

Zaciągnęliśmy długoterminowy kredyt we frankach szwajcarskich przeznaczony na sfinansowanie produkcji urządzeń. Czy powstałe różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej tego kredytu powodują konieczność ustalenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego? Jak to ustalić i jak wykazać je na kontach?

RADA
Jeżeli sprawozdanie jednostki podlega badaniu, to jednostka ma obowiązek wykazania aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Powstałe na dzień bilansowy niezrealizowane różnice kursowe powodują konieczność ustalenia tych aktywów lub rezerw. Wykazuje się je na koncie „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” – jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, lub w pasywach na koncie „Rezerwy na podatek odroczony”.

UZASADNIENIE
Różnice kursowe będą miały wpływ na odroczony podatek dochodowy w przypadkach odmiennego ich zaliczania do wyniku finansowego (według ustawy o rachunkowości) oraz do podstawy opodatkowania (według ustaw podatkowych).
Sytuacje, w których należy ustalić aktywa lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, występują w przypadku:
• memoriałowej ewidencji niezrealizowanych różnic kursowych powstałych z wyceny na dzień bilansowy. Zalicza się je do bilansowego wyniku finansowego, natomiast nie stanowią przychodu bądź kosztu finansowego ustalonego do celów podatkowych;
• zrealizowanych różnic kursowych od kredytu finansującego długi cykl produkcji zapasów. Różnice te – zgodnie z uznaniem jednostki i w uzasadnionych przypadkach – korygują wartość tych zapasów. Oznacza to, że jako koszty aktywowane nie wpływają na wynik bilansowy, ale mają wpływ na podstawę opodatkowania.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane
 Zrealizowanymi różnicami kursowymi nazywamy te, które powstają przy zapłacie denominowanych w walutach obcych należności lub zobowiązań.
 Niezrealizowane różnice kursowe powstają w wyniku wyceny na dzień bilansowy pozycji aktywów – należności lub zobowiązań – wyrażonych w walutach obcych.

Przykład 1
Spółka otrzymała kredyt dewizowy w kwocie 1 000 000 euro. Kurs euro w dniu otrzymania kredytu wynosi 3,90 PLN/EUR. Po takim kursie kredyt zostanie wprowadzony do ksiąg.
1. Zaciągnięcie kredytu:
1 000 000 euro × 3,90 PLN/EUR = 3 900 000 zł
Wn „Środki pieniężne” 3 900 000
Ma „Zobowiązania z tytułu kredytu” 3 900 000
2. Spłata pierwszej raty w wysokości 100 000 euro:
Kurs euro wynosi 4,05 PLN/EUR
100 000 euro × 4,05 PLN/EUR = 405 000 zł
Wn „Zobowiązania z tytułu kredytu” 405 000
Ma „Środki pieniężne” 405 000
3. Ustalenie i ewidencja zrealizowanych różnic kursowych:
100 000 euro × (4,05 PLN/EUR – 3,90 PLN/EUR) = 15 000 zł
Wn „Koszty finansowe” 15 000

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »