Kategorie

Jak rozliczyć w pkpir koszty pobytu przedstawiciela dostawcy

Nasza firma gości przedstawiciela dostawcy z zagranicy. Pokrywamy koszty jego pobytu w Polsce. Czy wydatki z tym związane są dla nas kosztem w ramach reprezentacji i reklamy? Jak je zaksięgować w pkpir?

RADA
Nie wszystkie wydatki związane z wizytą mogą być kosztem w ramach reprezentacji i reklamy. Kosztem takim będą wydatki na wspólne spotkania, np. na kolacje. Należy je ująć w kolumnie 12 pkpir. W pewnych okolicznościach (wskazanych w uzasadnieniu) wydatki związane z podróżą przedstawiciela dostawcy mogą być kosztem na zasadach ogólnych. Należy je wtedy zaksięgować do kolumny 14 pkpir.

UZASADNIENIE
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa wydatków, które można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy. W tym przypadku należy się przede wszystkim skupić na pojęciu reprezentacji. Według definicji „Słownika języka polskiego” reprezentacja to: okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana z pozycją społeczną, stanowiskiem danej osoby. Za wydatki reprezentacyjne w znaczeniu podatkowym uważa się te, które wiążą się z okazałością, mającą na celu wywołanie dobrego wrażenia i zaprezentowanie korzystnego wizerunku firmy. Aby ocenić, czy wydatek spełnia te kryteria, należy oprzeć się na zasadach logiki i doświadczeniu życiowym. Oczywiście wydatek musi mieć również wpływ na uzyskanie przychodu. Niewątpliwie podtrzymywanie stosunków handlowych z dostawcą pozytywnie wpływa na stosunki z kontrahentami i prowadzenie działalności, nie może być jednak utożsamiane z reprezentacją ani reklamą.
Odmawiając zaliczenia wydatków na podróż przedstawiciela zagranicznego dostawcy do kosztów reprezentacji, należy się zastanowić, czy nie można zaliczyć tych wydatków do kosztów ogólnych związanych z prowadzeniem firmy. Podtrzymywanie dobrych stosunków handlowych często jest dla firm bardziej cenne niż bezpośrednia reklama. Jeżeli więc Czytelnik uprawdopodobni, że wydatek na zaproszenie przedstawiciela handlowego do Polski przyniesie wymierne korzyści, np. związane z podpisaniem kontraktu i – co się z tym wiąże – osiągnięciem przychodu, to zaliczenie do kosztów tego wydatku nie powinno być kwestionowane przez organy skarbowe. Warto jednak wystąpić w tej sprawie z zapytaniem do urzędu skarbowego, ponieważ kwestia oceny, czy wydatki te mogą być kosztami, nie jest jednoznaczna. Koszty te należy zaksięgować do kolumny 14 pkpir.
WAŻNE!
Wydatki związane z przyjęciem przedstawiciela dostawcy można zaliczyć do kosztów, jeżeli uprawdopodobni się, że przyniosą one wymierne korzyści, np. związane z podpisaniem kontraktu i – co się z tym wiąże – osiągnięciem przychodu.
Warto się jeszcze zastanowić nad tym, jakiego rodzaju kosztem będą np. wydatki na wspólne kolacje. Otóż wydatki te należy uznać za koszty reprezentacyjne (limitowane do 0,25% przychodu). Należy je ująć w kolumnie 12 pkpir. Dodam, że VAT z faktur za usługi gastronomiczne nie podlega odliczeniu. Koszty te będą więc ujęte w pkpir w kwocie brutto.
W obu przypadkach (wydatków związanych z podróżą i noclegami przedstawiciela kontrahenta oraz o charakterze reprezentacyjnym) warto zadbać o dokumentację. Należy np. opisać fakturę, wskazując cel i charakter spotkania, oraz uczestników, aby udowodnić realizację firmowych zadań. W przeciwnym razie mogą być one odrzucone przez organy skarbowe jako koszty przy ewentualnej kontroli.
Stanowisko w sprawie, którą można odnieść do powyższego stanu, zajął Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu (pismo z 22 grudnia 2005 r., nr ZD/406- -197/CIT/05). Podatnik zapytał, czy wydatki ponoszone przez spółkę w związku z organizacją wyjazdów na rzecz potencjalnych klientów, którzy rozważają zakup ciągnika, ale nie podpisali jeszcze jakiejkolwiek umowy ze spółką, stanowią wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną.
(...) Z uwagi na twierdzenie zawarte we wniosku Spółki, iż organizacja wyjazdów do fabryki ciągników w Finlandii dla potencjalnych klientów, rozważających możliwość zakupu ciągnika, którzy jednak nie zawarli z Wnioskującą umowy zakupu, ma charakter szkoleniowy oraz że treści przekazywane w trakcie wyjazdu to przede wszystkim zapoznanie uczestników z zasadami eksploatacji ciągników oraz z ich specjalistycznymi funkcjami, uznać należy, iż wydatki ponoszone w związku z organizacją szkolenia (np. koszty biletów lotniczych, koszty wynajmu autokarów, koszty biletów w transporcie morskim, wszystkie dodatkowe opłaty i prowizje z tym związane, koszty ubezpieczeń grupy, koszty noclegów, koszty wyżywienia, koszty zwiedzania i wizytacji gospodarstw rolniczych), jako niestanowiące kosztów ponoszonych na reklamę i reprezentację, mogą zostać zaliczone w całości w poczet kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.
Natomiast ponoszone przez Spółkę wydatki, mające potencjalnym kontrahentom uprzyjemnić pobyt, a jednocześnie wykreować i utrwalić pozytywny wizerunek Spółki oraz podtrzymać dobre kontakty, takie jak wydatki na drobne upominki, na bilety do muzeum, na zwiedzanie Helsinek, mogą obciążać koszty uzyskania przychodów, jednakże z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych dla wydatków na reprezentację, tj. z uwzględnieniem limitu z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej, a także po wykazaniu związku tych wydatków z przychodem.

PRZYKŁAD
Firma X w lipcu gościła u Polsce przedstawiciela dostawcy z Wielkiej Brytanii. Celem jego zaproszenia było wynegocjowanie nowych korzystniejszych warunków umowy. Koszty pobytu przedstawiciela (przelot w obie strony, pobyt w hotelu, kolację biznesową) pokrywała firma X. Jego pobyt zaowocował podpisaniem korzystnego dla firmy X aneksu do umowy. Koszty te zaksięgowano w następujący sposób:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


• art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 i 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723
• pkt 12 i 14 objaśnień do pkpir rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2807
• art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Andrzej Przeszkoda
ekspert w zakresie podatku dochodowego
Ewa Leszczyńska
ekspert w zakresie podatków, pracownik redakcji

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?