reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ewidencjonować, wykazywać w bilansie i rozliczać zaliczki na poczet dywidendy

Jak ewidencjonować, wykazywać w bilansie i rozliczać zaliczki na poczet dywidendy

W październiku 2006 r. nasza spółka z o.o. wypłaciła udziałowcom - osobom fizycznym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W jaki sposób należy zaprezentować to zdarzenie w bilansie sporządzonym na koniec roku? Jakie skutki w podatku dochodowym wiązałyby się z ewentualnym opóźnieniem w wypłacie pozostałej kwoty dywidendy w 2007 r.?


rada


Wypłaconą zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, traktuje się jako należność od udziałowców, prezentowaną w aktywach bilansu w pozycji innych należności krótkoterminowych. Opóźnienie w wypłacie dywidendy spowoduje konieczność wypłaty udziałowcom odsetek za zwłokę. Zapłacone odsetki nie będą dla spółki stanowić kosztu uzyskania przychodu. U otrzymujących je udziałowców będą stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


uzasadnienie


Możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy uzależniona jest od spełnienia warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.


Przede wszystkim, aby wypłata zaliczki była możliwa, w umowie spółki muszą się znaleźć zapisy upoważniające zarząd do podejmowania decyzji o takich wypłatach.


Kolejne warunki sformułowane są w art. 195 § 1 k.s.h. Zgodnie z zapisem tego artykułu spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Spółka powinna również posiadać własne środki na wypłatę zaliczki.


Wypłacane zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy opodatkowane są według tych samych zasad co należna udziałowcom dywidenda. Są to przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spółka, jako płatnik podatku, zobowiązana jest do jego potrącenia w momencie wypłaty zaliczki oraz przekazania na rachunek właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu potrącenia podatku. W tym samym terminie spółka składa również do urzędu deklarację PIT-8A. Gdyby otrzymującym zaliczkę udziałowcem była osoba prawna, to kwotę potrąconego podatku należałoby przekazać 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, wraz z deklaracją CIT-6. Natomiast udziałowcowi w tym samym terminie należałoby przekazać informację o kwocie potrąconego podatku na druku CIT-7.


W odróżnieniu od Kodeksu spółek handlowych w ustawie o rachunkowości ustawodawca nie przewiduje możliwości podziału wyniku finansowego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Dlatego kwoty dokonanych wypłat nie można księgować poprzez konto 821 - „Rozliczenie wyniku finansowego”. Księgowań należy dokonywać z użyciem kont rozrachunków z udziałowcami. Do momentu zatwierdzenia sprawozdania wypłata zaliczki traktowana jest jako należność od udziałowca i jako taka podlega wykazaniu w aktywach bilansu w pozycji pozostałych należności krótkoterminowych (w poz. B.II.1 lit. b) lub B.II.2 lit. c).

reklama

Czytaj także

Źródło:

Monitor Księgowego
Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama