| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak na dzień bilansowy wykazać w sprawozdaniu finansowym dopłaty bezpośrednie do gruntów

Jak na dzień bilansowy wykazać w sprawozdaniu finansowym dopłaty bezpośrednie do gruntów

W związku z ukazywaniem się w wielu publikacjach niespójnych porad na temat ujęcia w księgach rachunkowych dopłat bezpośrednich do gruntów, gdzie w sprawozdaniu finansowym powinny być one ujmowane?


rada


Niestety, nie można wskazać tylko jednego i jedynego rozwiązania. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym dopłat będzie zależeć od specyfiki i potrzeb danej jednostki. W przypadku jednostek, w których dopłaty bezpośrednie do gruntów stanowią znaczącą pozycję, wskazane jest, by (na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości) wydzielić dla dopłat w sprawozdaniu finansowym oddzielne pozycje. W przypadku gdy nie ma potrzeby ani gdy specyfika jednostki nie wymaga wykazywania informacji o dopłatach bezpośrednich ze szczegółowością większą niż wskazana w załączniku do ustawy o rachunkowości, to w gestii kierownika jednostki należy decyzja, czy wykazać je w pozycji:

- B.II.2.b bilansu, czyli „Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń”, oraz

- D.II rachunku zysków i strat (sporządzanego metodą porównawczą), czyli „Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje”,

czy też ewentualnie w pozycji:

- B.II.2.c bilansu, czyli „Należności krótkoterminowe - inne”, oraz

- D.III rachunku zysków i strat (sporządzanego metodą porównawczą), czyli „Pozostałe przychody operacyjne - Inne przychody operacyjne”.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że większość jednostek wybierało kombinację B.II.2.b bilansu i D.II rachunku zysków i strat (w przypadku wersji porównawczej).


uzasadnienie


Ustawa o rachunkowości (art. 50 ust. 1) wprost wskazuje, że:

informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.


W wielu przypadkach dopłaty bezpośrednie do gruntów są znaczącą pozycją jednostek (np. dla gospodarstw rolnych). Wówczas wskazane byłoby „poszerzenie” sprawozdania finansowego o nowe pozycje, np.:

- w bilansie pozycja B.II.2.e „Należności krótkoterminowe - Należności z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów”,

- zaś w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) D.IV. „Pozostałe przychody operacyjne - Dopłaty bezpośrednie do gruntów”.

Takie rozwiązanie jest także sugerowane przez międzynarodowe standardy rachunkowości, a dokładnie w MSR 20 „Dotacje”, gdzie mówi się o możliwości ich prezentowania jako przychód w oddzielnej pozycji rachunku zysków i strat lub w ogólnej pozycji zatytułowanej „Pozostałe przychody”.

W przypadku gdy nie ma potrzeby, ani specyfika jednostki nie wymaga wykazywania informacji o dopłatach bezpośrednich ze szczegółowością większą niż wskazana w załączniku do ustawy o rachunkowości, to w gestii kierownika jednostki jest decyzja, czy wykazać je w pozycji:

- B.II.2.b bilansu - czyli „Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń”, oraz

- D.II rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), czyli „Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje”,

czy też ewentualnie w pozycji:

- B.II.2.c bilansu, czyli „Należności krótkoterminowe - inne” oraz

- D.III rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), czyli „Pozostałe przychody operacyjne - Inne przychody operacyjne”.


Należy przy okazji wskazać na możliwość powstania pewnych wątpliwości związanych z kwalifikacją dopłat bezpośrednich do gruntu do segmentu pozostałych przychodów operacyjnych. Choć taka praktyka wynika bezpośrednio z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, gdzie wskazuje się, że kategorię taką (tj. pozostałych przychodów operacyjnych) tworzą między innymi otrzymane nieodpłatnie środki pieniężne, to zapomina się o pierwszym członie tej definicji, gdzie wprost wskazuje się, że muszą być to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Można by było zatem rozważać, czy w jednostkach prowadzących głównie działalność rolniczą dopłaty stanowią pośrednie przychody operacyjne, czy też mogłyby być kwalifikowane do podstawowej działalności operacyjnej.


Pewnym potwierdzeniem takiego kierunku może być wypowiedź Ministra Finansów z 13 stycznia 2005 r. na zapytanie poselskie, w której odniósł się do zgłaszanych wątpliwości dotyczących dopłat bezpośrednich do powierzchni użytków rolnych w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych. W odpowiedzi tej znajdujemy zdanie, że:

przyjmując (...) działalność (rolniczą) za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie wszystkich przychodów z tego źródła, a więc również z dopłat bezpośrednich, za ich integralną część.

Wobec powyższego przychody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej wraz z niezbędnym współfinansowaniem krajowym kierowane do gospodarstw rolnych stanowią przychody z działalności rolniczej gospodarstw rolnych.


Zdanie to wskazuje, że dopłaty do gruntów są integralną częścią przychodów z działalności rolniczej (a więc podstawowej sfery działalności gospodarstw rolnych).

Niezależnie jednak, z którego sposobu wykazania dopłat bezpośrednich do gruntów jednostka skorzysta, ważniejsze jest, by przyjęte rozwiązanie zapewniło rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (art. 4 ustawy o rachunkowości).


Podstawa prawna:
- art. 4, art. 50 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Paweł Muż

ekonomista, księgowy

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK