reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Amortyzacja > Kto i kiedy może dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych

Kto i kiedy może dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych

W grudniu 2006 r. kupiliśmy używany samochód ciężarowy. Amortyzację rozpoczęliśmy w marcu 2007 r. Spółka jest małym podatnikiem. Czy w związku z tym może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego według nowych przepisów?

 

rada

 

Jeżeli zakupiony samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych po 1 stycznia 2007 r., wówczas podatnik może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego według nowych zasad. W przeciwnym wypadku amortyzacji należy dokonywać według przepisów obowiązujących do końca 2006 r.

uzasadnienie

Według ustawy o rachunkowości rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Jeżeli środek trwały został kupiony w grudniu, a przyjęto go do używania w marcu, to do tego czasu powinien być wykazany w księgach na koncie „Środki trwałe w budowie”. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Uproszczone sposoby amortyzacji ustawa przewiduje jedynie dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości. Przyjęło się, że wartość ta wynosi 3500 zł. Powinno to jednak wynikać z polityki rachunkowości danej jednostki. Jeśli wartość środka trwałego przekracza kwotę uznaną przez spółkę za niską, powinno się, dla celów rachunkowości, dokonywać odpisów amortyzacyjnych rozłożonych w czasie.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, o którym mowa w pytaniu, wynika z przepisów podatkowych. Występuje tu zatem rozbieżność między prawem bilansowym a podatkowym, co wpływa na pozycję podatku odroczonego. W związku z istniejącymi różnicami powinno się prowadzić odpowiednią ewidencję, która umożliwiłaby właściwe ustalenie wyniku finansowego oraz podatkowego.

Przepisy dotyczące jednorazowej amortyzacji odnoszą się do wybranej grupy podmiotów. Z możliwości dokonania jednorazowego odpisu mogą skorzystać mali przedsiębiorcy oraz podatnicy rozpoczynający działalność.

Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność, z jednorazowego odpisu mogą skorzystać tylko w roku rozpoczęcia działalności.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Kto jest małym podatnikiem?

Małym podatnikiem jest firma, której przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 800 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2007 r. jest to kwota 3 180 000 zł.

Uwaga!

Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy samochodów osobowych.

Łączna wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro. W 2007 r. jest to kwota 199 000 zł, przeliczona według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Uwaga!

Przy ustalaniu limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie uwzględnia się zakupionych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 3500 zł.

Trzeba też pamiętać o tym, że możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji stanowi pomoc de minimis.

Jednorazowy odpis można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Uwaga!

Jednorazowa amortyzacja dotyczy zarówno nowych, jak i używanych środków trwałych.

Nowe zasady jednorazowej amortyzacji odnoszą się do środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji po 1 stycznia 2007 r. Jeżeli spółka zakupiła samochód ciężarowy w grudniu 2006 r., ale w ewidencji środków trwałych znalazł się on dopiero w 2007 r., nie ma przeszkód do zastosowania nowych przepisów w zakresie amortyzacji jednorazowej. Jeśli natomiast środek trwały wprowadzony został do ewidencji w grudniu 2006 r., to mimo iż pierwszy odpis amortyzacyjny nastąpił w marcu 2007 r., amortyzacja dokonywana jest według przepisów obowiązujących do końca 2006 r.

Przykład

Spółka będąca małym podatnikiem zakupiła w grudniu samochód ciężarowy o wartości 130 000 zł. Został on zarejestrowany w styczniu i w tym samym miesiącu był oddany do używania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych). W kwietniu zakupiono kolejny samochód ciężarowy o wartości 100 000 zł, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w maju.

Ewidencja księgowa

1. Grudzień - zakup samochodu ciężarowego:

Wn „Środki trwałe w budowie” 130 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 130 000

2. Styczeń - wprowadzenie środka trwałego do ewidencji:

Wn „Środki trwałe” 130 000

Ma „Środki trwałe w budowie” 130 000

3. Amortyzacja w miesiącu wprowadzenia do ewidencji:

a) ustalenie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego według przepisów rachunkowych

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Wn „Amortyzacja” 2 167

Ma „Umorzenie” 2 167

b) ewidencja pozabilansowa - dla celów podatkowych

Wn „Amortyzacja podatkowa” 130 000

4. Kwiecień - zakup samochodu ciężarowego:

Wn „Środki trwałe w budowie” 100 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 100 000

5. Maj - wprowadzenie środka trwałego do ewidencji:

Wn „Środki trwałe” 100 000

Ma „Środki trwałe w budowie” 100 000

6. Ustalenie amortyzacji:

a) ustalenie wysokości odpisów umorzeniowych według ustawy o rachunkowości

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Wn „Amortyzacja” 1 667

Ma „Umorzenie 1 667

b) łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych według przepisów podatkowych - 199 000 zł.

Dotychczasowe, jednorazowe odpisy - 130 000 zł.

199 000 zł - 130 000 zł = 69 000 zł - wartość, jaką spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych w wyniku jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego wprowadzonego do ewidencji w maju.

Ewidencja pozabilansowa

Wn „Amortyzacja podatkowa” 69 000

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

l art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 16k ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Wioletta Chaczykowska

księgowa z licencją MF

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama