REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalać amortyzację od środków trwałych objętych odpisem aktualizującym

Joanna Gawrońska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość netto środków trwałych określoną na 31 sierpnia 2007 r., w efekcie czego zostały one objęte w 100% odpisem aktualizującym. Ponadto co miesiąc spółka nalicza amortyzację od tych środków. Po analizie okazało się, że wartość netto środków trwałych jest ujemna. Czy spółka postąpiła prawidłowo, tworząc odpis aktualizujący, oraz czy powinna naliczać comiesięczne odpisy amortyzacyjne lub korygować co miesiąc utworzony wcześniej odpis o wysokość naliczonej miesięcznej amortyzacji? Środki trwałe nie zostały zlikwidowane do 31 grudnia 2007 r.

rada

REKLAMA

Autopromocja

W przedstawionej sytuacji wartość środka trwałego objętego w 100% odpisem aktualizującym wynosi 0 zł. Dlatego jednostka nie powinna dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych. Powinna jednak raz w roku ocenić, czy występują przesłanki utworzenia lub odwrócenia odpisów aktualizujących, i po ich utworzeniu lub odwróceniu ponownie dokonać przeliczenia wartości środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych.

uzasadnienie

Jednostki posiadające składniki aktywów są zobowiązane do dokonania wyceny ich wartości nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Jeżeli zaistnieją przesłanki świadczące o utracie wartości przez składnik majątku, wówczas uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego, doprowadzającego jego wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto lub inaczej określonej wartości godziwej. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena jego sprzedaży pomniejszona m.in. o koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.

W ustawie o rachunkowości zawarte są jedynie ogólne zasady dotyczące utraty wartości aktywów, dlatego jednostki, dokonując analizy, czy nastąpiła - bądź nie - utrata wartości poszczególnych składników aktywów, mogą korzystać z KSR nr 4 lub MSR nr 36.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dany składnik aktywów utracił swoją wartość wówczas, gdy jego wartość odzyskiwana jest niższa niż wartość bilansowa. Sytuacja taka występuje wtedy, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż kwota, jaką można uzyskać w drodze dalszego użytkowania tego składnika, tj. cena sprzedaży tego składnika - zgodnie z MSR nr 36.

Utrata wartości środków trwałych

REKLAMA

W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości środków trwałych z powodu np. zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn należy dokonać odpowiedniego odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość danego środka trwałego, odpowiednią część tego odpisu zalicza się na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

Warto pamiętać, że jeżeli trwała utrata wartości dotyczy środków trwałych, których wartość była uprzednio zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, to odpis aktualizujący zmniejsza w pierwszej kolejności różnicę odniesioną wcześniej na kapitał z aktualizacji wyceny. Natomiast pozostałe koszty operacyjne są obciążane w wyniku powstania nadwyżki odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny.

Nie należy dokonywać aktualizacji środków trwałych, których wartość księgowa jest niższa od ich przewidywanej ceny sprzedaży netto.

Amortyzacja powinna być naliczana nawet wtedy, gdy środek trwały pozostaje nieużywany, ponieważ nawet wówczas traci on swoją zdolność do generowania korzyści ekonomicznych. W takim przypadku można jednak wydłużyć okres amortyzacji poprzez zmniejszenie stawki amortyzacyjnej ze względu na mniejsze zużycie w wyniku nieużytkowania środka trwałego.

Okres użytkowania oraz stawkę amortyzacji należy weryfikować co najmniej na koniec każdego roku obrotowego i wprowadzać niezbędne zmiany.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są z uwzględnieniem przeprowadzonych wcześniej odpisów z tytułu utraty wartości środka trwałego. Oznacza to, że po aktualizacji środka trwałego należy przeliczyć wartość odpisów amortyzacyjnych, które dokonywane są od wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość środka trwałego nie ma wpływu na wartość amortyzacji podatkowej.

Amortyzacji podatkowej nie podlegają tylko składniki używane w działalności, która została zaprzestana przez jednostkę.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład

Jednostka posiada w swoich księgach rachunkowych środek trwały o wartości początkowej 500 000 zł. Spółka będzie amortyzować środek trwały przez pięć lat, stawką 20%, tj. 100 000 zł rocznie. Na koniec pierwszego roku jednostka utworzyła odpis aktualizujący wartość środka trwałego w związku z utratą przez niego wartości. Przed jego utworzeniem oceniono:

• wartość bilansową środka trwałego na koniec pierwszego roku - 400 000 zł (500 000 zł - 100 000 zł),

• cenę sprzedaży netto możliwą do uzyskania - 350 000 zł.

W związku z tym wartość odpisu aktualizującego wynosi 50 000 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Naliczenie odpisu amortyzacyjnego za pierwszy rok:

500 000 zł × 20% (5 lat) = 100 000 zł

Wn „Amortyzacja” 100 000

Ma „Umorzenie środków trwałych” 100 000

2. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość środka trwałego w związku z utratą jego wartości:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 50 000

Ma „Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych” 50 000

Ewidencja pozabilansowa

Wn „Koszty NKUP” 50 000

Przeliczenie wartości bilansowej środka trwałego na początek drugiego roku:

wartość początkowa - amortyzacja skumulowana - utrata wartości (skumulowana)

500 000 zł - 100 000 zł - 50 000 zł = 350 000 zł

3. Przeliczenie amortyzacji i ustalenie odpisu amortyzacyjnego za drugi rok:

zaktualizowana wartość bilansowa : liczba lat pozostałych do amortyzacji

350 000 zł : 4 lata = 87 500 zł

Wn „Amortyzacja” 87 500

Ma „Umorzenie środków trwałych” 87 500

4. Naliczenie odpisu amortyzacyjnego za kolejne lata:

3 lata × 87 500 zł = 262 500 zł

Wn „Amortyzacja” 262 500

Ma „Umorzenie środków trwałych” 262 500

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Gdyby po pewnym czasie okazało się, że utworzony wcześniej odpis aktualizujący jest zbędny, należy go odwrócić oraz dokonać ponownego przeliczenia wartości środka trwałego dla celów ustalenia aktualnej wartości amortyzacji.

Na podstawie danych z przykładu sposób wyliczenia i ewidencję księgową można przeprowadzić w następujący sposób:

1. Odwrócenie, na koniec trzeciego roku, odpisu aktualizującego wartość środka trwałego w związku z ustaniem przyczyny, dla której go utworzono:

Wn „Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych” 50 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 50 000

Ewidencja pozabilansowa

Ma „Przychody niepodlegające opodatkowaniu” 50 000

Przeliczenie wartości bilansowej środka trwałego na początek czwartego roku:

wartość początkowa - amortyzacja skumulowana + utrata wartości (skumulowana)

500 000 zł - 275 000 zł + 0 zł = 225 000 zł

2. Przeliczenie amortyzacji i ustalenie odpisu amortyzacyjnego za czwarty rok:

zaktualizowana wartość bilansowa : liczba lat pozostałych do zakończenia amortyzacji

225 000 zł : 2 lata = 112 500 zł

Wn „Amortyzacja” 112 500

Ma „Umorzenie środków trwałych” 112 500

3. Naliczenie odpisu amortyzacyjnego za piąty rok:

Wn „Amortyzacja” 112 500

Ma „Umorzenie środków trwałych” 112 500

• art. 28 ust. 1 pkt 1, art. 28 ust. 7, art. 31, art. 32 ust. 1-5, art. 33 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• pkt 2.2, 2.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 uchwały nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”

• MSR nr 36 „Utrata wartości aktywów”

• art. 16c pkt 5, art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA