| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak ująć w sprawozdaniu koszty mapek geodezyjnych

Jak ująć w sprawozdaniu koszty mapek geodezyjnych

Firma jest posiadaczem działki budowlanej, na której zamierza wybudować budynek przeznaczony do wykorzystania w działalności firmy. W grudniu otrzymaliśmy fakturę za mapki geodezyjne tej działki. Jak powinnam je zaksięgować i ująć w sprawozdaniu finansowym?


Czytelniczka twierdzi, że zamierza wybudować budynek przeznaczony do wykorzystania w działalności gospodarczej, co oznacza, że zamierza wybudować środek trwały. Nakłady poniesione na mapki geodezyjne są więc wydatkami związanymi bezpośrednio z budową tego obiektu. Dlatego też powinny zostać zaliczone do wartości środka trwałego w budowie. Zgodnie z definicją kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zawartą w art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości obejmuje on ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Do momentu oddania środka trwałego poniesione w związku z jego budową koszty ujmuje się na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Są to m.in. koszty:

• dokumentacji projektowej, badań i pomiarów geodezyjnych,

• wydatków na ubezpieczenia majątkowe budowanych obiektów,

• nabycia gruntów i opłaty z tytułu uzyskanych lokalizacji pod budowę i użytkowania gruntów,

• zakupu maszyn i urządzeń oraz ich montażu.

Ponieważ koszt mapek geodezyjnych jest związany z budową nowego środka trwałego, zwiększa jego wartość początkową. Wartość mapek w wartości netto należy zaewidencjonować: strona Wn konta 080 „Środki trwałe w budowie” - wartość netto, strona Wn konta 225 „Rozliczenie VAT naliczonego” - wartość podatku, strona, strona Ma konta 202 „Rozrachunki z dostawcami”.

Do bilansu środki trwałe w budowie wykazuje się w wartości określonej w art. 28 ust.1 pkt 2, czyli w wysokości ogółu kosztów (czyli również mapek geodezyjnych) pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należy więc pamiętać, że tak jak pozostałe aktywa, które są wykazywane w sprawozdaniu finansowym, mogą podlegać odpisom aktualizacyjnym z tytułu trwałej utraty wartości.

Z trwałą utratą mamy do czynienia według art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

Decyzje o wysokości dokonanego odpisu dokonuje kierownik jednostki. Odpis aktualizacyjny obciąża konto pozostałych kosztów operacyjnych. Należy pamiętać, że w razie ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu zwiększa wartość środka trwałego w budowie i będzie podlegała zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

W ten sposób ustalona wartość zostanie uwidoczniona w aktywach bilansu w pozycji A.II.2 - Środki trwałe w budowie.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK