reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak ująć w księgach przeznaczenie zysku netto w spółce z o.o. na wypłatę dywidendy

Jak ująć w księgach przeznaczenie zysku netto w spółce z o.o. na wypłatę dywidendy

Jesteśmy spółką z o.o., której zgromadzenie wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. podjęło uchwałę o podziale zysku, przeznaczając go na dywidendę dla udziałowców. Jak wykazać tę operację w ewidencji księgowej?

Rozliczenie wyniku finansowego (zysku, straty) z działalności jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywa się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem odrębnych przepisów regulujących zagadnienia gospodarki finansowej poszczególnych jednostek w zależności od ich formy prawnej.

Wynik finansowy ustalony według przepisów prawa bilansowego w wielkości wykazanej w rachunku zysków i strat oraz w bilansie, do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez uprawniony organ statutowy jednostki, pozostaje na koncie „Wynik finansowy”.

Prawo do dywidendy nie przysługuje wspólnikowi automatycznie, gdy spółka wypracuje zysk. Zasadą jest, że wspólnik nabywa prawo do wypłaty części zysku, dopiero gdy zostanie on przeznaczony do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

Przychody z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych

Polecamy: Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy uprawnieni są udziałowcy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień ten musi być wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku do wypłaty wspólnikom. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Poza tym umowa spółki może wskazywać, jaką część zysku można przeznaczyć do wypłaty wspólnikom.

W związku z wypłatą dywidendy na rzecz wspólników na spółce wypłacającej ciążą określone obowiązki w zakresie poboru podatku, a także obowiązki informacyjne.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego część wypracowanego zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy może zostać ujęta w księgach rachunkowych roku bieżącego zapisem: Wn konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” oraz Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Imienne konta udziałowców).

Wypłata dywidendy w formie rzeczowej – skutki podatkowe

Natomiast wypłaconą dywidendę ujmuje się następująco:

1. Pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego (jeżeli spółka będzie zobowiązana do jego poboru): Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Imienne konta udziałowców) oraz Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

2. Wypłata dywidendy pomniejszonej o kwotę pobranego podatku: Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Imienne konta udziałowców) oraz Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”. ©?

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama