| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Różnice kursowe w księgach przy stosowaniu metody podatkowej

Różnice kursowe w księgach przy stosowaniu metody podatkowej

Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe od 2007 r. Jak powinny być rozliczane różnice kursowe, jeżeli spółka stosuje zasady ustawy podatkowej.

Według jakich kursów ująć poniższe operacje:

1) zakup waluty EUR w kantorze,

2) wpłata EUR do kasy walutowej,

3) wypłata z kasy i wpłata do banku na rachunek walutowy,

4) zapłata z rachunku walutowego zobowiązań?

RADA

Operacje przekazania kupionych środków pieniężnych w walucie obcej z kasy na własny rachunek bankowy i odwrotnie nie są źródłem różnic kursowych. Te powstają wtedy, gdy dochodzi do zapłaty zobowiązania. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma kurs faktyczny.

UZASADNIENIE

Podstawy ustalania różnic kursowych są zawarte w art. 14b updof. W myśl tego przepisu możliwe do zastosowania są dwie metody rozliczania różnic kursowych:

1) metoda tzw. podatkowa, uregulowana w art. 24c updof,

2) metoda tzw. bilansowa.

Z pytania wynika, że spółka jawna rozlicza różnice kursowe według metody podatkowej uregulowanej w art. 24c updof. Przepis ten wyszczególnia sytuacje, w których powstają dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Mogą to być wyłącznie następujące zdarzenia:

• otrzymanie przychodu,

• opłacenie poniesionego kosztu,

• zapłata lub inna forma wypływu środków pieniężnych uprzednio otrzymanych lub nabytych,

• zwrot udzielonego kredytu (pożyczki),

• spłata otrzymanego kredytu (pożyczki).

Z treści art. 24c wynika także, że do wyceny poszczególnych operacji stosuje się:

kurs faktycznie zastosowany z dnia otrzymania przychodu, poniesienia kosztu, otrzymania lub zakupu środków w walucie obcej, spłaty udzielonego lub otrzymanego kredytu (pożyczki),

kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji gospodarczej - w przypadku wstępnej wyceny przychodów i kosztów oraz gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu.

Pojęcie „faktycznie zastosowany kurs waluty” nie jest zdefiniowane w ustawie podatkowej. Organy skarbowe wielokrotnie wyjaśniały zakres tego terminu. I tak np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 15 maja 2007 r. (sygn. OG/005/28A/PD I/415-7/07) wyjaśnia:

(...)pojęcie „faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia” jest kursem z dnia, w którym spółka faktycznie otrzymuje należność za wystawioną fakturę lub dokonuje faktycznej zapłaty należności wynikającej z wystawionej przez kontrahenta faktury (rachunku), w jakiejkolwiek formie. Z powyższego wynika, że kwota faktycznie otrzymana w walucie obcej z tytułu sprzedaży oraz zobowiązanie podlegające zapłacie w walucie obcej może być wycenione wg faktycznego kursu waluty z danego dnia (tj. otrzymania należności lub uregulowania należności), stosowanego w banku, z którego usług spółka korzysta. Oznacza to, że może to być kurs NBPbądź każdy innyustalony przez strony transakcji, byleby był to kurs faktyczny i nie odbiegał o 5% od kursu średniego NBP.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »