reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak klasyfikować i wyceniać zakup oraz sprzedaż akcji w księgach spółki z o.o.

Jak klasyfikować i wyceniać zakup oraz sprzedaż akcji w księgach spółki z o.o.

Zarząd spółki podjął decyzję o przeznaczeniu wolnych środków na inwestycje finansowe. Akcje nowo powstałej spółki niepublicznej miałyby charakter inwestycji długoterminowej, natomiast akcje nabyte na giełdzie będą zbywane w razie nagłego zapotrzebowania na gotówkę lub wzrostu kursu. Jest to pierwszy tego typu zakup. Jak należy ujmować w księgach rachunkowych nabycie oraz sprzedaż akcji? Spółka nie stosuje MSR.


RADA

Nabyte przez spółkę akcje stanowią składnik aktywów finansowych. W zależności od okresu, na jaki zostały kupione, należy je podzielić na inwestycje krótkoterminowe oraz inwestycje długoterminowe. Jeżeli spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta, musi stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, w oparciu o które przebiegać będzie wówczas ewidencja i wycena akcji.

UZASADNIENIE

Akcje są papierami wartościowymi potwierdzającymi udział ich posiadacza w kapitale spółki akcyjnej. Z posiadaniem akcji wiążą się zazwyczaj określone prawa o charakterze materialnym i niematerialnym, uzależnione od rodzaju posiadanych akcji i szczegółowych zapisów w statucie poszczególnych spółek akcyjnych. Występujące na rynku akcje można klasyfikować według różnych kryteriów.

Schemat. Klasyfikacja akcji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wszystkie rodzaje akcji mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. Najbardziej popularny jest obrót giełdowy zdematerializowanymi akcjami na okaziciela, ale w obrocie pozagiełdowym funkcjonują wszystkie pozostałe ich rodzaje. Cel nabycia akcji może być różnorodny: uzyskanie szybkiego spekulacyjnego zysku wynikającego ze wzrostu ceny, przyrost wartości w dłuższym okresie, osiąganie regularnych zysków w postaci dywidend, prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, a tym samym możliwość wywierania wpływu na decyzje spółki itd.

Z rachunkowego punktu widzenia istotne znaczenie mają przepisy prawne obowiązujące spółkę. Mogą to być:

• ustawa o rachunkowości lub

• rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Do wyceny i ewidencji akcji wszystkie spółki powinny stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów. Jednak jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, mogą stosować w tym zakresie przepisy ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynik finansowy spółki. Szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji akcji w sprawozdaniu finansowym powinny być opisane w polityce rachunkowości.

Jeżeli sposób ewidencji papierów wartościowych nie został jeszcze w spółce określony, to należy zmodyfikować politykę rachunkowości. W szczególności należy określić:

• datę wprowadzenia akcji do ksiąg rachunkowych,

• sposób ich wyceny na dzień ujęcia w księgach,

• zasady dokonywania odpisów aktualizujących i sposób wyceny na dzień bilansowy,

• sposób ujęcia w księgach skutków przeszacowań,

• sposób wyceny rozchodu akcji.

Akcje są instrumentami finansowymi zaliczanymi do aktywów finansowych. Jeżeli spółka kwalifikuje i ewidencjonuje akcje na podstawie ustawy o rachunkowości, to dzieli je na inwestycje krótko- i długoterminowe.

Jeśli natomiast ujmowane są one w księgach rachunkowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, to należy je klasyfikować do kategorii:

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - akcje kupione w celu osiągnięcia krótkoterminowych korzyści ekonomicznych,

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


VAT 2020. Komentarz199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama