reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w księgach rachunkowych proces z pracownikiem o wynagrodzenie

Jak ująć w księgach rachunkowych proces z pracownikiem o wynagrodzenie

W październiku 2008 r. jeden z pracowników skierował przeciwko naszej spółce pozew o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Na dzień bilansowy utworzyliśmy rezerwę na to zobowiązanie. W lutym tego roku sąd wydał wyrok, w którym nakazał wypłatę części kwoty żądanej przez pracownika wraz z odsetkami za zwłokę. Czy wypłacone kwoty możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a jeżeli tak, to w którym momencie? Czy VAT z otrzymanej faktury za koszty zastępstwa procesowego podlega odliczeniu? Proszę o przedstawienie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych ewidencji opisanych zdarzeń.

RADA

Zasądzone na rzecz pracownika dodatkowe wynagrodzenie oraz odsetki za zwłokę stanowią u pracodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty. Jeżeli otrzymana faktura za zastępstwo procesowe ma związek z opodatkowaną działalnością spółki, to zawarty w niej VAT będzie podlegał odliczeniu. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W związku ze skierowanym przeciwko spółce pozwem słusznie Państwo zdecydowali o utworzeniu rezerwy na ewentualne zobowiązanie z tego tytułu. Zasady tworzenia oraz rozwiązywania rezerw zostały uregulowane w art. 35d ustawy o rachunkowości. Zgodnie z zapisami tego artykułu rezerwy tworzy się między innymi na:

1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych,skutków toczącego się postępowania sądowego.

Utworzone rezerwy, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą, należy zaliczyć odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych. Ujęte jako koszty rezerwy nie stanowią kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, dokonuje się jego księgowania w ciężar tej rezerwy. Niewykorzystane rezerwy zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

Zasądzone na rzecz pracownika kwoty jako koszt podatkowy

Zasądzone na rzecz pracownika kwoty stanowią u pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Są to wydatki pośrednio związane z uzyskaniem przychodu, nieznajdujące się w zamkniętym katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnienia tego kosztu można jednak dokonać dopiero w momencie faktycznej zapłaty należnych pracownikowi kwot.

WAŻNE!

Zasądzone na rzecz pracownika dodatkowe wynagrodzenie stanowi u pracodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie jego faktycznej zapłaty.

W przypadku wynagrodzenia za godziny nadliczbowe fakt zaliczania do kosztów podatkowych i moment uznania za koszt podatkowy wynika z nowo obowiązującego zapisu art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przepisu tego wynika, że należności ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, a tak z pewnością jest w przypadku należności wypłaconych dopiero w wyniku wyroku sądowego, do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop. Stanowi on, że nie są kosztami uzyskania przychodów niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności wynikające m.in. ze stosunku pracy. Zatem moment wypłaty zasądzonych na rzecz pracownika kwot z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych będzie również momentem uznania ich za koszty uzyskania przychodu.

W przypadku odsetek za zwłokę zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według którego nie są kosztami uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań. Zatem możliwość zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych warunkowana jest faktem ich zapłaty.

WAŻNE!

Zasądzone na rzecz pracownika odsetki stanowią u pracodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty.

Dokonując wypłaty zasądzonych na rzecz pracownika świadczeń, należy pamiętać, że zasądzone odsetki za zwłokę są zwolnione zarówno z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i z oskładkowania (pismo ZUS z 7 marca 2001 r., sygn. FUu 077-7/01). Natomiast kwota należności głównej stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy opodatkowany i oskładkowany w momencie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama