Kategorie

Jak ująć w księgach rachunkowych proces z pracownikiem o wynagrodzenie

Izabela Grochola
inforCMS
W październiku 2008 r. jeden z pracowników skierował przeciwko naszej spółce pozew o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Na dzień bilansowy utworzyliśmy rezerwę na to zobowiązanie. W lutym tego roku sąd wydał wyrok, w którym nakazał wypłatę części kwoty żądanej przez pracownika wraz z odsetkami za zwłokę. Czy wypłacone kwoty możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a jeżeli tak, to w którym momencie? Czy VAT z otrzymanej faktury za koszty zastępstwa procesowego podlega odliczeniu? Proszę o przedstawienie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych ewidencji opisanych zdarzeń.

RADA

Zasądzone na rzecz pracownika dodatkowe wynagrodzenie oraz odsetki za zwłokę stanowią u pracodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty. Jeżeli otrzymana faktura za zastępstwo procesowe ma związek z opodatkowaną działalnością spółki, to zawarty w niej VAT będzie podlegał odliczeniu. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Reklama

W związku ze skierowanym przeciwko spółce pozwem słusznie Państwo zdecydowali o utworzeniu rezerwy na ewentualne zobowiązanie z tego tytułu. Zasady tworzenia oraz rozwiązywania rezerw zostały uregulowane w art. 35d ustawy o rachunkowości. Zgodnie z zapisami tego artykułu rezerwy tworzy się między innymi na:

1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych,skutków toczącego się postępowania sądowego.

Utworzone rezerwy, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą, należy zaliczyć odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych. Ujęte jako koszty rezerwy nie stanowią kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, dokonuje się jego księgowania w ciężar tej rezerwy. Niewykorzystane rezerwy zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

Zasądzone na rzecz pracownika kwoty jako koszt podatkowy

Zasądzone na rzecz pracownika kwoty stanowią u pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Są to wydatki pośrednio związane z uzyskaniem przychodu, nieznajdujące się w zamkniętym katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnienia tego kosztu można jednak dokonać dopiero w momencie faktycznej zapłaty należnych pracownikowi kwot.

WAŻNE!

Zasądzone na rzecz pracownika dodatkowe wynagrodzenie stanowi u pracodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie jego faktycznej zapłaty.

Reklama

W przypadku wynagrodzenia za godziny nadliczbowe fakt zaliczania do kosztów podatkowych i moment uznania za koszt podatkowy wynika z nowo obowiązującego zapisu art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przepisu tego wynika, że należności ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, a tak z pewnością jest w przypadku należności wypłaconych dopiero w wyniku wyroku sądowego, do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop. Stanowi on, że nie są kosztami uzyskania przychodów niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności wynikające m.in. ze stosunku pracy. Zatem moment wypłaty zasądzonych na rzecz pracownika kwot z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych będzie również momentem uznania ich za koszty uzyskania przychodu.

W przypadku odsetek za zwłokę zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według którego nie są kosztami uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań. Zatem możliwość zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych warunkowana jest faktem ich zapłaty.

WAŻNE!

Zasądzone na rzecz pracownika odsetki stanowią u pracodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty.

Dokonując wypłaty zasądzonych na rzecz pracownika świadczeń, należy pamiętać, że zasądzone odsetki za zwłokę są zwolnione zarówno z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i z oskładkowania (pismo ZUS z 7 marca 2001 r., sygn. FUu 077-7/01). Natomiast kwota należności głównej stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy opodatkowany i oskładkowany w momencie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika.

 

Prawo do odliczenia VAT z faktury dotyczącej zastępstwa procesowego

Odnośnie do prawa odliczenia VAT z faktury dotyczącej zastępstwa procesowego należy stwierdzić, że zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia VAT przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie musi to być jednak zawsze związek bezpośredni. Dlatego, jeżeli spółka prowadzi działalność opodatkowaną, to od wydatków również pośrednio związanych z tą działalnością przysługuje jej prawo do odliczenia VAT.

PRZYKŁAD

W listopadzie 2008 r. jeden z pracowników złożył do sądu pozew o zapłatę za przepracowane godziny nadliczbowe w kwocie 3000 zł + odsetki za zwłokę w wysokości 500 zł. Na dzień bilansowy spółka utworzyła rezerwę na te kwoty. W lutym 2009 r. sąd w wydanym wyroku nakazał spółce wypłatę wynagrodzenia w wysokości 1800 zł oraz odsetek w wysokości 200 zł. W tym samym miesiącu spółka otrzymała fakturę z kancelarii adwokackiej za koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1000 zł + 22% VAT.

Księgowania:

Zapisy w księgach roku 2008

1. Utworzenie rezerwy tytułem godzin nadliczbowych:

Wn konto 765„Pozostałe koszty operacyjne” 3 000,00 zł

Ma konto 830„Rezerwy” 3 000,00 zł

2. Utworzenie rezerwy tytułem odsetek:

Wn konto 755„Koszty finansowe” 500,00 zł

Ma konto 830„Rezerwy” 500,00 zł

Zapisy w księgach roku 2009

3. Wartość zobowiązania wobec pracownika wynikająca z wyroku sądu:

Wn konto 830„Rezerwy” 2 000,00 zł

Ma konto 230„Rozrachunki z pracownikami” 2 000,00 zł

4. Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy w części dot. należności głównej:

Wn konto 830„Rezerwy” 1 200,00 zł

Ma konto 760„Pozostałe przychody operacyjne” 1 200,00 zł

5. Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy w części dotyczącej odsetek za zwłokę:

Wn konto 830„Rezerwy” 300,00 zł

Ma konto 750„Przychody finansowe” 300,00 zł

6. Faktura dot. kosztów zastępstwa procesowego:

Wn konto 765„Pozostałe koszty operacyjne” 1 000,00 zł

Wn konto 223„VAT naliczony i jego rozliczenie” 220,00 zł

Ma konto 202„Rozrachunki z dostawcami” 1 220,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 15 ust. 4g, art. 16 ust. 1 pkt 11, art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

• art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

 

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.