Kategorie

Jak wykazać w księgach i rozliczyć akredytywę

Wioletta Chaczykowska
Wioletta Chaczykowska
Spółka handlowa rozpoczęła współpracę z kontrahentem zagranicznym (dostawcą towarów), który poprosił o utworzenie na jego rzecz akredytywy. Jak to wykazać w księgach? Czy na skutek utworzenia akredytywy powstaną różnice kursowe?

rada

 

Akredytywę na rzecz kontrahenta zagranicznego najlepiej utworzyć w ramach posiadanego rachunku walutowego. Otwarcie akredytywy powoduje przesunięcie środków z jednego rachunku bankowego na drugi. Na tym etapie nie powstaną różnice kursowe. Szczegóły ewidencji w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Jeżeli otwarcie akredytywy następuje na rzecz kontrahenta zagranicznego, to w ramach posiadanego rachunku walutowego należy przenieść określoną sumę pieniędzy na wyodrębniony rachunek walutowy akredytywy.

Przekazywanie waluty pomiędzy rachunkami walutowymi następuje według tego samego kursu, jaki zastosowano do wyceny wpływu danej waluty na pierwotny rachunek walutowy. W tej sytuacji nie powstaną różnice kursowe, ponieważ wartość waluty zgromadzonej na rachunku pozostaje ta sama. Różnice kursowe powstaną w chwili uregulowania zobowiązania.

Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby nastąpiło przesunięcie środków z rachunku walutowego na złotówkowy. Tego typu operacja traktowana jest jak odsprzedaż waluty bankowi. Należy wówczas dokonać wyceny według kursu kupna waluty obowiązującego w dniu przekazania pieniędzy.

Na czym polega akredytywa

Akredytywa jest formą rozliczeń bezgotówkowych między firmami, stosowaną przy rozliczeniach transakcji handlowych w obrocie zarówno zagranicznym, jak i krajowym. Stosuje się ją zwykle, gdy zostają nawiązane stosunki handlowe z nowymi partnerami lub gdy istnieją obawy, że którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Powodem może być również niestabilna sytuacja polityczna, ekonomiczna i prawna w kraju kupującego.

Uczestnikami akredytywy są:

l zleceniodawca (importer/kupujący),

l bank otwierający akredytywę,

l bank pośredniczący,

l beneficjent (eksporter/sprzedający).

Sposób otwierania i realizowania akredytywy reguluje ustawa - Prawo bankowe.

Akredytywa jest upoważnieniem wystawionym przez odbiorcę towaru do zablokowania odpowiedniej kwoty środków pieniężnych, na określony czas, na rzecz wskazanego dostawcy towaru. Stanowi dla dostawcy zabezpieczenie terminowej zapłaty, gdy wywiąże się on z warunków dostawy określonych umową. Akredytywę otwiera bank na polecenie zleceniodawcy.

W tym celu wyodrębnia na jego rachunku określoną kwotę lub udziela mu kredytu. Sprzedający przedstawia odpowiednie dokumenty w banku pośredniczącym, który zostaje upoważniony do stwierdzenia zgodności dokumentów z warunkami akredytywy. Bank otwierający przekazuje środki pieniężne z rachunku importera do banku pośredniczącego, który wypłaca je eksporterowi po spełnieniu przez niego warunków umowy.

Akredytywa jest korzystna dla sprzedawcy, ponieważ stanowi zabezpieczenie zapłaty. Warunkiem jest dostarczenie bankowi wymaganych dokumentów.

Jak przeprowadzić ewidencję księgową

Utworzenie akredytywy polega na przekazaniu środków na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy. W związku z tym ewidencja księgowa przebiegać będzie w następujący sposób:

1. Utworzenie akredytywy, przekazanie środków na wyodrębniony rachunek:

Wn „Rachunek bankowy - akredytywa”,

Ma „Bieżący rachunek bankowy”.

2. Uregulowanie zobowiązania z konta akredytywy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami”,

Ma „Rachunek bankowy - akredytywa”.

3. Koszty finansowe, jakie poniosła spółka w związku z otwarciem akredytywy:

Wn „Koszty finansowe”,

Ma „Bieżący rachunek bankowy”.

Przykład 1

Spółka utworzyła akredytywę w walucie obcej na przyszłą dostawę od kontrahenta zagranicznego. W związku z tym przekazała z rachunku walutowego na wyodrębniony rachunek akredytywy kwotę w wysokości 20 000 euro. Przesunięcie środków z bieżącego rachunku walutowego na rachunek akredytywy nastąpiło po kursie historycznym, który wynosił 3,85 PLN/EUR.

20 000 euro × 3,85 PLN/EUR = 77 000 zł

Historia wpływów i rozchodów na rachunku walutowym

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Historia wpływów i rozchodów na rachunku walutowym akredytywy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wycena rozchodu walut na rachunku akredytywy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Utworzenie akredytywy poprzez przesunięcie środków pieniężnych z rachunku walutowego na wyodrębniony rachunek. Wycena po kursie historycznym:

Wn„Rachunek walutowy” 77 000

- w analityce „Akredytywa”

Ma„Rachunek walutowy” 77 000

- w analityce „Bieżący rachunek walutowy”

2. Faktura od dostawcy zagranicznego. Wartość faktury - 20 000 euro. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu wynosi 3,92 PLN/EUR:

20 000 euro × 3,92 PLN/EUR = 78 400 zł

Wn„Rozliczenie zakupu” 78 400

Ma„Rozrachunki z dostawcami” 78 400

3. Przekazanie pieniędzy z konta akredytywy na rachunek wierzyciela. Kurs sprzedaży banku wynosi 3,89 PLN/EUR:

20 000 euro × 3,89 PLN/EUR = 77 800 zł

Wn„Rozrachunki z dostawcami” 77 800

Ma„Rachunek walutowy” 77 800

- w analityce „Akredytywa”

4. Ustalenie różnic kursowych w stosunku do zobowiązania

20 000 euro × (3,92 - 3,89) = 600 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 600 zł:

Wn„Rozrachunki z dostawcami” 600

Ma„Przychody finansowe” 600

5. Rozliczenie różnicy kursowej od własnych środków pieniężnych:

20 000 euro × (3,89 - 3,85) = 800 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 800 zł:

Wn„Rachunek walutowy” 800

- w analityce „Akredytywa”

Ma„Przychody finansowe” 800

6. W związku z otwarciem akredytywy spółka poniosła dodatkowe koszty w wysokości 50 euro. Kurs sprzedaży banku wynosi 3,87 PLN/EUR:

50 euro × 3,87 PLN/EUR = 193,50 zł

Wn„Koszty finansowe” 193,50

Ma„Rachunek walutowy” 193,50

- w analityce „Bieżący rachunek walutowy”

7. Ustalenie różnic kursowych od rozchodu środków zgromadzonych na bieżącym rachunku walutowym. Kurs historyczny 3,85 PLN/EUR.

50 euro × (3,87 - 3,85) = 1 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 1 zł:

Wn„Rachunek walutowy” 1

- w analityce „Bieżący rachunek walutowy”

Ma„Przychody finansowe” 1

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka została zobowiązana przez swojego dostawcę krajowego do utworzenia na jego rzecz akredytywy w wysokości 30 000 zł. W tym celu rozwiązała utworzoną wcześniej lokatę na rachunku walutowym.

Ewidencja księgowa

1. Zlikwidowanie lokaty w wysokości 10 000 euro. Kurs kupna banku w tym dniu wynosił 3,79 PLN/EUR.

Wycena lokaty po kursie historycznym:

10 000 euro × 3,75 PLN/EUR = 37 500 zł

Wycena lokaty po kursie kupna z dnia likwidowania:

10 000 euro × 3,79 PLN/EUR = 37 900 zł

Wn„Bieżący rachunek bankowy” 37 900

Ma„Rachunek walutowy” 37 900

- w analityce „Lokaty”

2. Rozliczenie różnic kursowych:

10 000 euro × (3,79 - 3,75) = 400 zł

Powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 400 zł

Wn„Rachunek walutowy” 400

- w analityce „Lokaty”

Ma„Przychody finansowe” 400

3. Utworzenie akredytywy na rzecz kontrahenta krajowego:

Wn„Bieżący rachunek bankowy” 30 000

- w analityce „Akredytywa”

Ma„Bieżący rachunek bankowy” 30 000

4. Przekazanie pieniędzy z konta akredytywy na rachunek wierzyciela:

Wn„Rozrachunki z dostawcami” 30 000

Ma„Bieżący rachunek bankowy” 30 000

- w analityce „Akredytywa

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l art. 30, art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 85 i 86 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272

Wioletta Chaczykowska

księgowa z licencją MF

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.