| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Odzwierciedlenie w księgach kompensaty wzajemnej należności i zobowiązań

Odzwierciedlenie w księgach kompensaty wzajemnej należności i zobowiązań

Spółka (najemca) wynajmuje lokal od zarządu budynków komunalnych (wynajmujący). Za zgodą ZBK lokal będzie remontowany. Według obustronnych ustaleń koszty remontu pokryje spółka, a ZBK nie będzie naliczał czynszu z tytułu najmu lokalu do wysokości kwoty remontu. Jak w przypadku opisanego rozliczenia ująć w księgach rachunkowych wydatki poniesione w związku z remontem?

RADA

Wydatki związane z remontem najlepiej rozliczyć na zasadach kompensaty przez konta rozrachunkowe.

UZASADNIENIE

 

Przede wszystkim należy podkreślić poprawność zakwalifikowania ponoszonych przez spółkę wydatków. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jednostki zaliczają do środków trwałych ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Nieprawidłowa kwalifikacja ponoszonych wydatków może spowodować błędne ustalenie wyniku finansowego spółki oraz zaniżenie wartości jej rzeczowych aktywów trwałych.

Zgodnie z przepisami art. 676 Kodeksu cywilnego, jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenie za zapłatą sumy odpowiadającej jej wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

W danym przypadku następuje zwrot przez najemcę wydatków na remont poniesionych przez wynajmującego w wynajętym lokalu. Wydaje się, że zawarcie aneksu do umowy najmu będzie właściwą formą ustalenia wzajemnych praw i obowiązków spółki i ZBK. Tego rodzaju ustalenia mogą być także zawarte w odpowiednich oświadczeniach, najlepiej w formie pisemnej, składanych przy okazji udzielania zgody przez właściciela na przeprowadzenie remontu.

Nie ma podstawy do zaprzestania wystawiania przez ZBK miesięcznych faktur za czynsz. W przypadku braku faktur, dla najemcy kwoty miesięcznego czynszu, do wysokości ogólnej kwoty remontu, stanowiłyby przychód podatkowy, na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jako wartość innych nieodpłatnych świadczeń.

Spółka i ZBK mogą dowolnie rozwiązać sprawę finansowych rozliczeń poprzez potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań w ustalonym przez siebie czasie. W przykładzie ewidencji u najemcy założono, że najemca co miesiąc dokonuje kompensaty zobowiązań wobec ZBK z tytułu czynszu z należnością od ZBK z tytułu kosztów remontu do wysokości miesięcznego czynszu. Należność od ZBK wynika z wystawionej przez spółkę faktury, obejmującej koszty remontu.

Ewidencja w spółce operacji związanych ze zwrotem wydatków na remont lokalu oraz faktur za czynsz najmu

1. Faktura z tytułu czynszu za najem:

- wartość netto

Wn „Pozostałe koszty operacyjne”

- VAT naliczony

Wn „Rozliczenie VAT”

- wartość brutto

Ma „Zobowiązania wobec dostawców”

- w analityce nazwa kontrahenta

2. Faktury za remont lokalu:

- wartości netto

Wn „Usługi obce”

- VAT naliczony

Wn „Rozliczenie VAT”

- wartość brutto

Wn „Zobowiązania wobec dostawców”

3. Refaktura za remont lokalu:

- wartości netto

Ma „Pozostałe przychody operacyjne”

- wartość brutto

Wn „Należności od odbiorców”

- w analityce nazwa kontrahenta

- VAT naliczony

Ma „Rozliczenie VAT”

4. Kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, na podstawie aneksu do umowy najmu, co miesiąc do kwoty brutto czynszu za najem:

Wn „Należności od odbiorców”

- w analityce nazwa kontrahenta

Ma „Zobowiązania wobec dostawców”

- w analityce nazwa kontrahenta

Przykład

Spółka (najemca) wynajmuje lokal od zarządu budynków komunalnych (wynajmujący). Za zgodą ZBK lokal będzie remontowany.

Według obustronnych ustaleń koszty remontu pokryje spółka. Rozliczenie - zgodnie z aneksem do umowy - następuje na zasadach potrąceń wzajemnych należności i zobowiązań. Koszt remontu wynosi 15 000 zł (netto), który będzie rozliczony w czasie, a miesięczna kwota czynszu to 1500 zł.

Ewidencja księgowa

1. Faktura z tytułu czynszu najmu:

- wartość netto

Wn„Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 15 000

- VAT naliczony

Wn„Rozliczenie VAT” 3 300

- wartość brutto

Ma„Zobowiązania wobec dostawców” 18 300

2. Faktura miesięczna za najem lokalu:

- wartości netto

Wn„Usługi obce - czynsz” 1 500

- VAT naliczony

Wn„Rozliczenie VAT” 330

- wartość brutto

Ma„Zobowiązania wobec dostawców” 1 830

- w analityce „ZBK”

3. Refaktura za remont lokalu:

Wn„Należności od odbiorców” 18 300

- w analityce „ZBK”

- wartości netto

Ma„Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 15 000

- wartość brutto

- VAT należny

Ma„Rozliczenie VAT” 3 300

4. Kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, na podstawie aneksu do umowy najmu, co miesiąc do kwoty brutto czynszu za najem:

Wn„Należności od odbiorców” 1 830

- w analityce „ZBK”

Ma„Zobowiązania wobec dostawców” 1 830

- w analityce „ZBK”

5. Przeniesienie przychodów przypadających na dany miesiąc:

Wn„Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 1 500

Ma„Pozostałe przychody operacyjne” 1 500

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

- art. 3 ust. 1 pkt 15c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 676 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557

Teresa Fołta

biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »