Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księdze wydatki na eksploatację

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
Ośrodek szkolenia kierowców na potrzeby szkoleń kierowców wykorzystuje na podstawie umowy użyczenia motocykl. Motocykl jest własnością męża i syna osoby prowadzącej działalność. W jaki sposób rozliczyć koszty zużycia paliwa w pkpir? Czy trzeba prowadzić tzw. kilometrówkę i czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek związany z opłatą składki OC?

RADA

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją środków transportu niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych dotyczą wyłącznie samochodów osobowych. Chociaż według prawa o ruchu drogowym zarówno motocykl, jak i samochód osobowy są zaliczane do pojazdów samochodowych, to jednak są osobno definiowane w tych przepisach. Obowiązująca od 2007 r. definicja samochodu osobowego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych również bazuje na definicji tego samochodu zawartej w prawie o ruchu drogowym, natomiast nie uwzględnia zapisów zawartych w definicji motocykla. Motocykle oraz samochody osobowe są również odrębnie klasyfikowane w Klasyfikacji Środków Trwałych. Pozwala to uznać, że motocykl nie może być utożsamiany z samochodem osobowym, a więc w sytuacji opisanej w pytaniu nie ma Pani obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a wydatki na eksploatację motocykla będzie Pani mogła w całości zaliczyć do kosztów. Zapisów w księdze będzie Pani zatem dokonywać bezpośrednio na podstawie dowodów ich poniesienia. Wydatek związany z zapłatą składki OC również będzie Pani mogła zaliczyć do kosztów, jeśli to Pani opłaci tę składkę i będzie w stanie wykazać, że wydatek ten został poniesiony w celu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Wzrastająca liczba samochodów przy niedostatecznej infrastrukturze drogowej i powstające w związku z tym utrudnienia w szybkim przemieszczaniu się sprawiają, że coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na wykorzystywanie na potrzeby firmy nie samochodów, ale pojazdów jednośladowych - motocykli i motorowerów. Nie zawsze są one ich własnością, gdyż zdarza się, że motocykl należy do członka najbliższej rodziny przedsiębiorcy. Tak właśnie jest w sytuacji opisanej w pytaniu. Wynika z niego bowiem, że prowadząc ośrodek szkolenia kierowców, wykorzystuje Pani na potrzeby tej działalności motocykl stanowiący własność Pani męża i syna. Powstaje w związku z tym pytanie o zasady zaliczania wydatków ponoszonych w związku z jego eksploatacją do kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości powstają przede wszystkim w odniesieniu do konieczności prowadzenia dla motocykla ewidencji przebiegu pojazdu i ustalania na jej podstawie limitu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera bowiem ograniczenie w możliwości zaliczania przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego (w tym także stanowiącego własność przedsiębiorcy), na potrzeby tej działalności. Kosztu nie stanowią wydatki przekraczające kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu oraz stawki za 1 km przebiegu określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Dlatego ustawodawca nakazał podatnikom prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu umożliwiającego ustalenie górnego limitu, do którego ponoszone wydatki stanowią koszt.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Wydatki na eksploatację samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowią koszt tylko do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

Aby zatem odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku używania na potrzeby prowadzonej działalności motocykla niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, trzeba rozstrzygnąć, czy motocykl może zostać uznany za samochód osobowy, którego dotyczy powyższe ograniczenie.

Pojęcie samochodu osobowego zostało zdefiniowane na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 19. Przepis ten stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o samochodzie osobowym, oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (z wyjątkami niemającymi w tym przypadku zastosowania). Widać więc, że definicja ta bazuje na definicji samochodu osobowego zawartej w prawie o ruchu drogowym w art. 2 pkt 40. Należy jednak zauważyć, że ustawa - Prawo o ruchu drogowym pojęcie motocykla definiuje odrębnie w art. 2 pkt 45. Zgodnie z tym przepisem motocykl to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy. Taka sama odrębność funkcjonuje na gruncie Klasyfikacji Środków Trwałych. Zgodnie bowiem z tą klasyfikacją motocykle zaliczane są do grupy 7 podgrupy 74 rodzaju 740, natomiast samochody osobowe należą do grupy 7 podgrupy 74 rodzaju 741. Wynika z tego jednoznacznie, że nie można ich ze sobą utożsamiać, gdyż są to odrębne środki trwałe.

Taki sam pogląd prezentują organy podatkowe. Przykładem jest pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie z 24 sierpnia 2004 r. nr PD/415-23/04, w którym organ podatkowy stwierdził, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 z późn.zm.) motocykle należą do grupy 7 podgrupy 74 rodzaju 740, natomiast samochody osobowe należą do grupy 7 podgrupy 74 rodzaju 741, zatem są to dwa odrębnie klasyfikowane środki trwałe i niewłaściwe jest stosowanie interpretacji rozszerzającej powołane przepisy prawne.

Ponieważ z powyższego wynika, że chociaż zarówno samochód osobowy, jak i motocykl są pojazdami samochodowymi, to jednak są to osobne środki trwałe, których nie możnaze sobą utożsamiać. Należy zatem uznać, że motocykla nie obejmują ograniczenia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 46 updof. Tym samym wykorzystując na potrzeby firmy użyczony motocykl nie ma Pani obowiązku prowadzić ewidencji jego przebiegu, a wydatki związane z jego eksploatacją może Pani w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zapisów w księdze będzie więc Pani dokonywać wyłącznie na podstawie dowodów poniesienia tych wydatków (przede wszystkim - faktur i rachunków).

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Ponieważ wydatki na eksploatację motocykla niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych są w całości kosztem, podlegają ewidencjonowaniu w księdze na podstawie dowodów ich poniesienia.

Jeśli chodzi o możliwość zaliczenia do kosztów składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC motocykla, to będzie ona kosztem, jeśli to Pani faktycznie ją opłaci i będzie Pani w stanie wykazać, że poniosła Pani ten wydatek w celu uzyskania przychodu z działalności.

Organy podatkowe również akceptują taki wydatek jako koszt, jeśli spełnia on oba powyższe warunki. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w piśmie z 4 kwietnia 2006 r. nr USIA/415/16/2006, odpowiadając na pytanie podatnika o możliwość zaliczenia do kosztów wydatków związanych z eksploatacją użyczonego samochodu, w tym opłaconego przez tego podatnika ubezpieczenia OC i AC. Organ podatkowy stwierdził w nim, że:

Ustawowa definicja nie kwalifikuje danego wydatku do kosztu podatkowego, stanowi jedynie, iż aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu, spełnione muszą być dwa warunki:

1) koszt musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz

2) nie może to być koszt wymieniony w katalogu negatywnym, tj. w ustawowym katalogu kosztów nieuznanych za koszt podatkowy - art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, wydatki z tytułu wykorzystywania dla potrzeb działalności gospodarczej opisanego wyżej samochodu ciężarowego będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Pamiętać jednak należy, że ciężar udowodnienia zasadności poniesienia danego wydatku uznanego później za koszt uzyskania przychodu spoczywa na podatniku.

Reasumując, w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym, przy założeniu zasadności kosztów i ustawowych warunkach, uznać należy, iż koszty związane z używaniem samochodu w momencie ich poniesienia będą stanowiły koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

• art. 5a pkt 19, art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378

• art. 2 pkt 40 i 45 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.