| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Jak zaksięgować programy dydaktyczne

Jak zaksięgować programy dydaktyczne

Jak prawidłowo w przedszkolu ująć w księgach rachunkowych zakupione programy dydaktyczne, bajki, scenariusze zajęć i zabaw na płycie CD oraz aktualizacje czasopisma na płycie CD? Czy powinniśmy zaksięgować je na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”, czy na 013 „Pozostałe środki trwałe? W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków budżetowych należy ująć wymienione pomoce?

Jak zaksięgować oprogramowanie >>

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba ustalić, czy wszystkie wymienione w nim składniki majątkowe można zaliczyć do kategorii wartości niematerialnych i prawnych, podlegających ewidencji na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

Za wartości niematerialne i prawne należy uznać m.in.: nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a zwłaszcza: autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne, licencje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,know-how, a także nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; dalej: uor).

W pytaniu Czytelnika mamy do czynienia na pewno z licencjami - w przypadku „zakupionych programów dydaktycznych” - gdyż zakup oprogramowania komputerowego przez jednostki budżetowe to przeważnie nic innego, jak zawarcie umowy licencji na jego wykorzystywanie. W umowie licencji podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, zezwala nabywcy na korzystanie z niego na określonych warunkach (np. za ustaloną opłatą lub nieodpłatnie, przez określony czas lub bezterminowo, na jednym stanowisku lub w wersji wielostanowiskowej). Tak więc „zakupione programy dydaktyczne”, zgodnie z zasadami prowadzenia ewidencji księgowej, wynikającymi z przepisów załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont), powinny zostać ujęte na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Ponieważ, jak sam Czytelnik wskazał, programy te mają służyć celom dydaktycznym, bez względu na ich wartość początkową powinny zostać umorzone jednorazowo przez spisanie całej ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania (§ 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont).

Darowizna rzeczowa dla przedszkola >>

W przypadku pozostałych składników majątkowych zakupionych przez Czytelnika, czyli „bajek, scenariuszy gier i zabaw, aktualizacji czasopisma - na płytach CD”, mamy do czynienia najprawdopodobniej nie z wartościami niematerialnymi i prawnymi (prawami autorskimi czy licencjami), lecz z książkami bądź czasopismami, które zamiast w formie papierowej zostały opublikowane w formie elektronicznej na płytach CD, tak więc nie będą one podlegały ewidencji na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

To, w jaki sposób i w jakiej ewidencji - bilansowej czy pozabilansowej - będą ujmowane, zależy od rozwiązań przyjętych w danej jednostce w zakładowym planie kont (to zaś z kolei zależy od tego, czy ich wartość może znacząco wpłynąć na rzetelność i jasność obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki - art. 8 ust. 1 uor). Na przykład - wiele jednostek ewidencjonuje książki (także tzw. audiobooki) lub filmy (na płytach CD lub DVD), zakupione jako materiały pomocnicze dla pracowników, wyłącznie w pozabilansowej ewidencji ilościowej: prowadzonej zbiorczo dla całej jednostki lub w podziale na poszczególne komórki organizacyjne; są też jednostki, w których książki ewidencjonowane są na imiennych kartach wyposażenia pracowników, którym zostały wydane do użytku.

Jeśli chodzi o paragrafy klasyfikacji budżetowej, to należy je dobrać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w zależności od tego, do jakich celów będą służyć zakupione składniki majątkowe. Jeśli będą to cele dydaktyczne (czyli poszczególne przedmioty będą wykorzystywane w procesie nauczania dzieci), to powinny zostać zaliczone do § 424 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, jeśli nie, to właściwym rozwiązaniem będzie § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” lub § 475 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”. W praktyce będzie to wyglądało np. w ten sposób, że:

• jeśli zostanie zakupiony komputerowy program służący do nauczania dzieci (np. do nauki podstaw czytania, pisania i liczenia), to zostanie on zaliczony do wydatków z § 424, natomiast wydatek na zakup licencji na program komputerowy służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przedszkola (np. na program do ewidencji analitycznej środków trwałych) zostanie zaliczony do § 475,

• jeśli zostanie zakupiona prenumerata czasopisma wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna dla wychowanków przedszkola, to wydatek ten powinien zostać ujęty w § 424, natomiast w przypadku innych czasopism (np. z zakresu rachunkowości bądź prawa, przeznaczonych np. dla głównego księgowego przedszkola) właściwy będzie § 421.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1526)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych w FPA Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK