reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość budżetowa

Zakup środków trwałych sfinansowany z dotacji podmiotowej i z wypracowanych środków własnych instytucji kultury

Aktualizacja: 30.04.2008

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która otrzymuje dotację podmiotową na działalność oraz wypracowuje własne dochody. W jaki sposób ująć na kontach zakup inwestycyjny, np. środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł, w przypadku sfinansowania tego zakupu:1) z dotacji od organizatora, którym w naszym przypadku jest urząd miasta,2) z wypracowanych środków własnych instytucji kultury? »

Ewidencja znaków opłaty skarbowej

Aktualizacja: 29.04.2008

Jak należy zaksięgować pobrane z Oddziału PKO BP SA znaki opłaty skarbowej wydane przez bank w ramach udzielonej jednostce budżetowej stałej zaliczki w wysokości 5000 zł? Na jakich kontach należy zaksięgować tę operację? »

Bilans z wykonania budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 22.04.2008

Specyfika i złożoność rachunkowości budżetowej znalazła swoje odbicie we wzorze bilansu z wykonania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano zasady formalne i szczegółowe sporządzania tego sprawozdania finansowego, omówiono poszczególne jego pozycje oraz przedstawiono powiązania sald określonych kont księgowych z pozycjami bilansu. »

Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Aktualizacja: 21.04.2008

Praktycznie w każdej jednostce budżetowej znajduje się co najmniej jedna kasa. Obrót gotówkowy stanowi jedną z dwóch form rozliczeń pieniężnych między podmiotami gospodarczymi. Realizacja obrotu gotówkowego za pośrednictwem kasy musi odbywać się w sposób zorganizowany, zapewniający zabezpieczenie pieniądza przed kradzieżą, zniszczeniem, a także nieracjonalnym jego wykorzystaniem. »

Ujęcie wybranych dochodów budżetowych w rachunku zysku i strat

Aktualizacja: 22.04.2008

W której części rachunku zysku i strat należy ująć:1. Wynagrodzenie płatnika (§ 0970),2. Wpływy ze sprzedaży biurek (§ 0870),3. Grzywny wymierzone przez prokuraturę dotyczące czynów niedozwolonych (§ 0970),4. Wpłaty Komitetów Wyborczych (§ 0970)? »

Obieg dokumentów księgowych związanych z przyjmowaniem i zwrotem sum depozytowych

Aktualizacja: 15.04.2008

Przedstawimy przykładowe uregulowania dotyczące obiegu dokumentów, mogące mieć zastosowanie w przyjmowaniu i rozliczaniu sum depozytowych, a ponadto wyjaśnimy, co oznacza określenie „niezwłocznie”, używane przez ustawodawcę w odniesieniu do ustalenia terminów zwrotu czy rozliczenia sum depozytowych. »

Błąd księgowy - pominięcie opłaty komorniczej

Aktualizacja: 11.04.2008

Jak ująć w księgach 2007 r. księgowanie pominięte w 2006 r.? W 2006 r. nie zaksięgowałam opłaty komorniczej z tytułu ściągniętej grzywny przez komornika. Grzywna już jest w całości ściągnięta, tytuł w US został rozliczony, natomiast w naszej ewidencji szczegółowej, na karcie dochodów, widnieje jeszcze należność w związku z pominięciem tej opłaty zmniejszającej przychód. »

Ujęcie w księgach rachunkowych wezwania do zapłaty

Aktualizacja: 10.04.2008

Nasz zakład budżetowy otrzymał w grudniu wezwanie do zapłaty za fakturę z listopada, która ze względu na opóźnienia poczty nie dotarła do zakładu i nie została uregulowana w terminie. Kontrahent obciążył nas kosztami wezwania w wysokości 5 zł. Czy koszt ten należy zaksięgować na koncie 760 i w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej? »

Sporządzanie sprawozdań Rb-WS oraz Rb-UN, Rb-UZ przez gminny zakład budżetowy

Aktualizacja: 07.04.2008

Czy w myśl „nowego” rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, gminny zakład budżetowy jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań: Rb-UN, Rb-UZ, Rb-WS? »

Odsetki za zwłokę od należności w sprawozdaniu Rb-27S

Aktualizacja: 04.04.2008

Jednostki sporządzające sprawozdania Rb-27S nie powinny już mieć problemu z ujmowaniem odsetek od zaległości. Wcześniejsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania odsetek za zwłokę dotyczyły należności podatkowych. Ministerstwo Finansów w kolejnym piśmie informuje, jak należy ujmować odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe. »

Wykaz kont analitycznych

Aktualizacja: 28.03.2008

Czy zakład budżetowy lub jednostka budżetowa powinna mieć dołączony obowiązkowo wykaz stosowanych kont analitycznych (tj. wydruk) do zakładowej polityki rachunkowości, czy wystarczy tylko wydruk kont syntetycznych? »

Techniczny zapis ujemny

Aktualizacja: 25.03.2008

Jak poprawnie księgować na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” zwroty wydatków (stosowanie czerwonego zapisu dla czystości obrotów z uwzględnieniem zgodności z wyciągami bankowymi)? »

Dochody z wynajmu pomieszczeń

Aktualizacja: 19.03.2008

Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Czy możemy osiągać dochody własne (podstawa prawna) z wynajmu pomieszczeń, sali gimnastycznej, dzierżawy stołówki? Czy to prawda, że tylko do końca czerwca 2008 r. będą mogły istnieć konta dochodów własnych? »

Nadpłata za energię elektryczną

Aktualizacja: 19.03.2008

Jesteśmy jednostką budżetową. W dniu 10 stycznia 2008 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą, dotyczącą nadpłaty za energię elektryczną za 2007 r. Nadpłatę wpłacono na konto i kwotę tę zwrócono do budżetu. Jakich księgowań mamy dokonać w 2007 r., a jakich w 2008 r. w związku z tą nadpłatą? Czy powinniśmy umieścić tę nadpłatę w Rb-27S w 2007 r., czy w 2008 r. i czy nadpłatę mamy wykazać w bilansie za 2007 r.? »

Kiedy odpisy aktualizujące zalicza się do kosztów podatkowych

Aktualizacja: 18.03.2008

Kwotę przedawnionych należności (w momencie sprzedaży były zaliczone do przychodów), na które wcześniej utworzono odpis aktualizujący zaliczony do kosztów podatkowych, chcemy odpisać oraz zaliczyć do przychodów podatkowych. Likwidacja odpisu aktualizującego w księgach poskutkuje zmniejszeniem należności. Jak zaksięgować ten przychód - czy należy ująć go tylko w CIT bez księgowań? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama