reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość budżetowa

Okres roszczenia rozliczanych przez jednostkę budżetową mediów

Aktualizacja: 08.02.2012

Czy kontrahent może odesłać fakturę, która znalazła się w obrocie, i jak należy postąpić, aby wyegzekwować należności z tytułu świadczonych usług najmu lokali użytkowych i dostaw mediów? »

Zaliczki na drobne zakupy pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych

Aktualizacja: 19.12.2011

O ile w państwowych jednostkach budżetowych zaliczki mogą być udzielane wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach, o tyle dla jednostek samorządu terytorialnego takiego ograniczenia przepisy nie zawierają. W praktyce kwestia ta budzi jednak wiele wątpliwości. Prezentujemy stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w tej sprawie. »

Ewidencja gwarancji ubezpieczeniowych

Aktualizacja: 21.11.2011

Jak zaewidencjonować gwarancje ubezpieczeniowe? Czy właściwe będzie zastosowanie pozabilansowego konta 910? »

Jak powinna wyglądać prawidłowa analityka do konta 800

Aktualizacja: 28.09.2011

Prawidłowa analityka do konta 800 „Fundusz jednostki” powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. »

Zasady funkcjonowania konta 720

Aktualizacja: 28.09.2011

Jakie operacje należy ujmować na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, które zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów? »

Zasady umarzania środków dydaktycznych

Aktualizacja: 10.08.2011

Razem z organem prowadzącym realizujemy projekt unijny. W jego ramach na podstawie protokołu przekazania otrzymaliśmy zakupioną przez organ prowadzący licencję na oprogramowanie służące do wykorzystywania na zajęciach lekcyjnych przez nauczycieli o wartości 5500,00 zł. Jak prawidłowo ująć tę licencję w księgach? Czy można ująć ją tylko na koncie 020 i 072, umarzając jednorazowo? »

Realizacja projektu przez gminę

Aktualizacja: 11.07.2011

Czy gmina ma możliwość odliczenia VAT w ramach realizowanego projektu? »

Rachunek pomocniczy MF

Aktualizacja: 10.06.2011

Od 1 maja tego roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.U. Nr 87, poz. 485). »

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych 998 i 980

Aktualizacja: 05.04.2011

Jak często należy dokonywać ewidencji na stronie Wn na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”? Z opisu do konta wynika, że na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość sfinansowanych w danym roku budżetowym wydatków. Czy należy ewidencję na stronie Wn prowadzić dla każdego wydatku, czy wydatki te można ewidencjonować raz w miesiącu, raz na kwartał, a sprawa ta powinna być uregulowana w zakładowym planie kont przez kierownika jednostki? Takie samo pytanie pojawia się przy prowadzeniu ewidencji na stronie Ma na koncie 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” w zakresie zrealizowanych wydatków. »

Przygotowanie bilansu - inwentaryzacja metodą weryfikacji sald

Aktualizacja: 16.02.2011

W wielu jednostkach nadal trwają procesy związane z przygotowaniem bilansu. Jednym z najważniejszych elementów tych procesów jest weryfikacja sald. »

Terminy składania sprawozdań budżetowych

Aktualizacja: 05.04.2011

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) skierował do Ministerstwa Finansów pytania dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dotyczące m.in. terminowego sporządzania sprawozdań. »

Nowy termin podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r.

Aktualizacja: 19.12.2017

Jedna ze zmian wprowadzonych przez ustawę z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej dotyczy przesunięcia terminu podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r. »

Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji w sądzie

Aktualizacja: 28.01.2011

Który organ sądu rejonowego – prezes czy kierownik finansowy – jest kierownikiem jednostki, w myśl ustawy o rachunkowości, odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury »

Ewidencja księgowa i inwentaryzacja obcych składników majątkowych

Aktualizacja: 28.01.2011

Na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia od urzędu gminy obejmującej lata 2004–2014, dotyczącej gruntu zabudowanego budynkiem kotłowni, nasza jednostka korzysta z tego budynku oraz znajdującego się w nim pieca. »

Nowe plany kont w rachunkowości budżetowej

Aktualizacja: 16.09.2010

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił nowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla jednostek sfery budżetowej mających siedzibę poza granicami państwa. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama