| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Decyzja odmowna o umorzeniu należności

Decyzja odmowna o umorzeniu należności

Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego (szkoła). Od 2002 r. w naszych księgach rachunkowych figurują należności z tytułu dochodów budżetowych w wysokości powyżej 6000 zł zasądzone wyrokiem sądowym. W 2004 r. po kilku rozprawach sąd umorzył postępowanie. Po otrzymaniu zawiadomienia o umorzeniu wystąpiliśmy do starosty o umorzenie należności. W 2005 r. starosta wydał decyzję odmowną. W jaki sposób można ściągnąć lub umorzyć te należności? Czy są to należności wymagalne i należy je wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?


Samorządowe jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe obowiązane są (podobnie jak państwowe jednostki budżetowe):

- prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu państwa oraz gromadzonych dochodów własnych,

- pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat,

- prowadzić ewidencję dochodów budżetowych oraz dochodów własnych według części, działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów klasyfikacji,

- terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług,

- terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji,

- w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź podejmować działania określone w odrębnych przepisach.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, a ich spłata - odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 43 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg oraz wskazuje organ lub osobę do tego uprawnioną.

Jeżeli starosta wydał decyzję odmowną o umorzeniu należności, jednostka zobowiązania jest do wykazywania tej należności w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu Rb-N, jako należności wymagalne. Należności wymagalne obejmują bezsporne należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone. Głównie są to należności wynikające z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądów, udzielonych poręczeń i gwarancji.

Podstawy prawne

- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 769)

Czytaj także

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

2BE.pl

Grupa Adweb

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »