REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czym są wystąpienia pokontrolne i jak z nimi postępować

Hanna Barańska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Niewątpliwie każda kontrola przeprowadzana w jednostce wiąże się z dużym nakładem dodatkowych obowiązków wykonywanych równolegle z bieżącymi przez poszczególnych pracowników. Jest ona jednak niezbędna dla oceny systemów wewnętrznych oraz organizacji całej jednostki.

Kontrola, w ogólnym znaczeniu, jest badaniem zgodności stanu istniejącego ze wzorcem obowiązującym w danym działaniu. Szczególnym jej rodzajem jest kontrola finansowa, obejmująca zjawiska i procesy finansowe dotyczące głównie finansów publicznych.

Autopromocja

Organy kontroli

Naczelnym organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli, która kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować również działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Państwowymi organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroli gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych i zamówień publicznych tych jednostek, są regionalne izby obrachunkowe. Wykonują one wymienione funkcje również w odniesieniu do związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin, powiatów oraz gmin i powiatów, związków powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wystąpienia pokontrolne

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W każdym przypadku przebieg kontroli prowadzonej przez inspektorów organów kontroli oraz ustalony stan faktyczny dokumentowany jest w protokole, który stanowi podstawę do opracowania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli zawiera oceny kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Ponadto w wystąpieniu pokontrolnym może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w jednostce objętej kontrolą. Ocena ta może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia albo odwołania go z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli jest przekazywane kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie potrzeby - także kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym organom państwowym lub samorządowym. Każdy z ww. organów może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku wystąpień pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa lub wiceprezesów NIK zastrzeżenia zgłasza się do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Zastrzeżenia wniesione do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym są rozpatrywane przez kolegium, które podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. Uchwała Kolegium jest ostateczna i wraz z uzasadnieniem jest doręczana zgłaszającemu zastrzeżenia.

Zapamiętaj!

Kierownik jednostki kontrolowanej lub organ, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni od daty jego otrzymania, poinformować Najwyższą Izbę Kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku gdy do ocen zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zostały przedstawione zastrzeżenia - termin przekazania stosownych informacji liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały Kolegium.

Wystąpienie pokontrolne, sporządzone na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez inspektorów regionalnej izby obrachunkowej i opisanych w protokole kontroli, wskazuje:

• źródła i przyczyny nieprawidłowości,

• ich rozmiary,

• osoby odpowiedzialne,

• wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności.

Wystąpienie pokontrolne jest kierowane do jednostki, a jego przekazanie nie może nastąpić później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

Zapamiętaj!

Właściwy organ jednostki kontrolowanej ma prawo, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia, do kolegium izby za pośrednictwem jej prezesa - zgłosić zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Kolegium może zastrzeżenia oddalić lub uwzględnić, a przed rozstrzygnięciem sprawy może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. Rozpatrzenie zastrzeżenia powinno nastąpić w terminie 30 dni. Uchwały kolegium w sprawach odwoławczych zapadają zwykłą większością głosów, na posiedzeniu niejawnym, i wraz z uzasadnieniem są doręczane zgłaszającemu zastrzeżenia.

Zapamiętaj!

Kontrolowana jednostka jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.

Bieg terminu wskazanego do złożenia zawiadomienia ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżeń w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych tymi zastrzeżeniami.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PO OTRZYMANIU WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego kierownictwo jednostki powinno dokładnie zapoznać się z jego treścią, ponieważ ustalenia w nim zawarte odzwierciedlają nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki. Z uwagi na to, że wystąpienie pokontrolne powinno zawierać stwierdzenia opisane w protokole kontroli, należy sprawdzić:

• czy określony stan faktyczny został udokumentowany w aktach, a każda nieprawidłowość stwierdzona przez inspektorów w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych została potwierdzona kserokopią stosownego dokumentu lub oświadczeniem osoby odpowiedzialnej za jej wystąpienie,

• jeśli w trakcie kontroli pracownicy jednostki składali wyjaśnienia dotyczące występujących nieprawidłowości - czy treści w nich zawarte istotnie potwierdzają lub mogą potwierdzać dane okoliczności; może się bowiem zdarzyć, że ustalenie inspektora kontroli jest błędne, a wyjaśnienie pracownika zaprzeczające treści zawartej w protokole nie zostało przeanalizowane i uwzględnione przez kontrolującego,

• czy organ kontrolny, formułując w wystąpieniu wykaz nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki, nie pominął bez uzasadnienia istotnych dowodów znajdujących się w aktach kontrolnych, a stan faktyczny został ustalony na podstawie aktualnego w badanym okresie stanu prawnego albo procedur wynikających z przepisów wewnętrznych.

Po analizie treści wystąpienia pokontrolnego kierownictwo jednostki powinno podjąć działania w celu ustalenia programu naprawczego, pozwalającego na wyeliminowanie nieprawidłowości. W tym celu należałoby rozważyć, w jaki sposób poprawić istniejący system kontroli wewnętrznej, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Podjęcie takich działań jest oczywiście uzależnione od znaczenia ustaleń, złożoności błędów i wad stwierdzonych w funkcjonowaniu jednostki oraz czasu koniecznego na wykonanie zaleceń sformułowanych przez organy kontrolne.

Podstawy prawne

• Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701)

• Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA