reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość budżetowa

Czy kwota zwrotu VAT stanowi przychód

Aktualizacja: 27.07.2009

Jednostka budżetowa otrzymała w 2009 r. zwrot VAT z 2008 r. (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym). Kwota zwrotu została zaksięgowana na rozrachunki z US (130/225) i odprowadzona na rachunek jednostki nadrzędnej jako dochód z roku ubiegłego (222/130 § 0970). Czy kwot zwrotu VAT powinna zostać zaksięgowana w przychody? Jeżeli tak, to jak powinno wyglądać księgowanie? Na koniec 2008 r. z tytułu rozrachunków z VAT z US konto 225 wykazywało saldo strony Wn. »

W jakiej podziałce ująć fakturę za eksploatację lokalu

Aktualizacja: 16.07.2009

Nasz oddział jest jednostką państwową - funduszem celowym i musimy stosować klasyfikację budżetową. Jak należy zakwalifikować ponoszone wydatki z tytułu eksploatacji podstawowej lokalu, legalizacji ciepłomierzy, centralnego ogrzewania i eksploatacji za garaż? »

Jak numerować zapisy w dzienniku

Aktualizacja: 06.07.2009

Czy norma zawarta w przepisach art. 14 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości „Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane” - oznacza bezwzględny obowiązek zachowania kolejnej numeracji zapisów dziennika w ciągu całego roku obrotowego (od 1 do n), czy też zasada ta będzie zachowana, jeżeli zapisy dziennika będą kolejno numerowane w skali miesiąca, tj. w każdym miesiącu będą rozpoczynały się od 1? »

Ewidencja VAT w państwowych jednostkach budżetowych

Aktualizacja: 05.06.2009

Państwowe jednostki budżetowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są powołane do obsługi organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Wykonują jednak również czynności na podstawie umów cywilnoprawnych podlegające opodatkowaniu VAT. W jednostkach tych niejasności w zakresie ewidencji księgowej tego podatku sprowadzają się głównie do wpływu czynności podlegających opodatkowaniu na poziom dochodów i wydatków budżetowych objętych planami finansowymi danego roku budżetowego. »

Sposób ewidencji rozliczenia nieodprowadzonych dochodów

Aktualizacja: 01.06.2009

Szkoła otrzymuje środki z gminy na wydatki bieżące. Ponadto na rachunek szkoły wpływają opłaty za żywienie (szkoła nie prowadzi rachunku dochodów własnych). Dochody te są odprowadzane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. »

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie inwestowania

Aktualizacja: 21.05.2009

Przepisy regulujące obszar finansów publicznych ogromny nacisk kładą na tzw. dyscyplinę finansów publicznych. »

Należności przedawnione i nieściągalne

Aktualizacja: 13.05.2009

W naszej jednostce budżetowej mamy należności przedawnione/nieściągalne z lat 1996-2003. Brak jest podstaw do ich dochodzenia. W jaki sposób należy urealnić salda należności? Czy odpisów aktualizujących należy dokonać wyłącznie na należności ściągalne, tj. od 2004 r., a pozostałe należności przedawnione zaksięgować, aby pokazać rzeczywiste salda? »

Ewidencja dochodów zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu

Aktualizacja: 30.04.2009

Jak zaksięgować (w organie i w jednostce budżetowej) dochody gminnego ośrodka pomocy społecznej, które nie zostały odprowadzone na koniec roku na konto jednostki samorządu terytorialnego? Jak należy wykazać to w sprawozdaniu Rb-27S? »

Faktura w euro w księgach jednostki budżetowej

Aktualizacja: 20.04.2009

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (nie jesteśmy płatnikami VAT). Chcemy podpisać umowę na świadczenie usługi, która miałaby dotyczyć okresowej konserwacji urządzeń kserograficznych. Kontrahent, który miałby świadczyć daną usługę, chce wystawiać fakturę VAT w euro. »

Czy można likwidować składniki majątkowe bez zgody właściciela

Aktualizacja: 08.04.2009

Powiatowy urząd pracy w 1996 r. otrzymał od jednostki nadrzędnej (wojewódzki urząd pracy) cztery kalkulatory. Od 2000 r. PUP podlega pod starostwo. Czy można zlikwidować kalkulatory, które nadal są w użyczeniu (nie było aktu przekazania), czy potrzebna jest do tego zgoda WUP? Kalkulatory obecnie mają znikomą wartość oraz są już niesprawne. »

Jak zaksięgować ocieplenie i elewację budynku

Aktualizacja: 06.04.2009

Planujemy inwestycję polegającą na ociepleniu oraz dokonaniu elewacji budynku (§ 6050). Inwestycja dotyczy budynku własnego (jest ujęty w ewidencji środków trwałych) oraz budynku, który mamy w trwałym zarządzie (nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych). Jak należy zaksięgować taką inwestycję? »

Zakup środka trwałego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"

Aktualizacja: 31.03.2009

Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodek pomocy społecznej). W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Program wyrównywania różnic między regionami” (z przeznaczeniem na zakup samochodu) PFRON przekazał miastu kwotę 89 000 zł. Zgodnie z umową, miasto zobowiązało się pokryć 50 000 zł ze środków własnych. »

Jak sporządzić nowe sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN za rok 2008

Aktualizacja: 23.03.2009

Za rok 2008 po raz pierwszy trzeba sporządzić dwa nowe sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN. Oba są sprawozdaniami budżetowymi, które służą do celów statystycznych. Aby ułatwić prawidłowe wypełnienie wszystkich pól tych sprawozdań, przedstawiamy szczegółowe zasady ich sporządzania wraz z praktycznym przykładem. »

Wskazówki do wypełniania sprawozdania Rb-30 i Rb-31

Aktualizacja: 17.03.2009

Kierownicy zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych są zobowiązani do sporządzenia za 2008 r. sprawozdań Rb-30 i Rb-31. Aby ułatwić sporządzanie tych sprawozdań, podajemy kilka wskazówek, czym się kierować przy ich wypełnianiu, aby uniknąć podstawowych błędów. Dodatkowo przedstawione zostały przykładowe paragrafy, które nie są związane z działalnością jednostek sporządzających te sprawozdania, które traktowane są jako niewłaściwe i nie powinny pojawić się w omawianych sprawozdaniach. »

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

Aktualizacja: 13.03.2009

Jednostki budżetowe same zmagają się z problemem kwalifikowania i ewidencją wydatków strukturalnych, a przy tym mają dużo wątpliwości w prawidłowym postępowaniu z tymi wydatkami. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama