| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Jesteśmy jednostką budżetową. W tym roku po raz pierwszy będziemy sporządzać rachunek zysków i strat. W jaki sposób należy sporządzić „Rachunek zysków i strat jednostki” za 2006 r.?

Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze sporządzają „Rachunek zysków i strat jednostki” za 2006 r. w wariancie porównawczym. Jest to sprawozdanie finansowe uzupełniające informacje zawarte w bilansie. Wzór tego sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r.
 
Rachunek zysków i strat jednostki należy sporządzić na dzień 31 grudnia 2006 r., a wykazywane w nim wartości należy przedstawić w złotych i groszach. Sprawozdanie to sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych jednostki.
Otrzymane dotacje podmiotowe, przedmiotowe zaliczane do przychodów powinny być wykazywane w części A.I.1. wartość konta 740.
W części A.II. należy wykazać wartość zmiany stanu produktów. Jest ona ustalana na koncie 490 „Rozliczenie kosztów” w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, czyli zmiana stanu produktów to zwiększenie lub zmniejszenie wartości rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Część A.V. „Pozostałe dochody budżetowe” - to przychody ze źródeł dochodów własnych jednostki oraz przychody stanowiące dochody budżetowe w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych.
Część B. „Koszty działalności operacyjnej” - należy sporządzić na podstawie kont zespołu 4 „Koszty według rodzaju”. Zespół ten należy rozbudować o konta analityczne, które będą odzwierciedlać koszty działalności operacyjnej, prezentowane w rachunku zysków i strat jednostki, np. 401 „Amortyzacja”, 402 „Zużycie materiałów i energii”, 403 „Usługi obce”, 404 „Podatki i opłaty”, 405 „Wynagrodzenia”, 406 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników”, 407 „Pozostałe koszty rodzajowe”.
Część B.IX. „Udzielone dotacje” - to dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz na inwestycje w zakładach budżetowych. Wartość tej pozycji sprawozdania powinna być ustalana na podstawie konta 740 Ma.
W części C wykazujemy różnicę miedzy wartością części A i wartością części B.
Część D. „Pozostałe przychody operacyjne” - to przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową (statutową) działalnością jednostki.
Część D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” - to przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ujętych na koncie 760 Ma.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »