| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Ewidencja kosztów - konto 400

Ewidencja kosztów - konto 400

Czy prowadzenie ewidencji kosztów na koncie 400 z odpowiednim rozdziałem i paragrafem można traktować jako ewidencję w układzie rodzajowym, czy też koszty muszą być ewidencjonowane na różnych 4 (402, 403 itp.) z odpowiednim rozszerzeniem (rozdział, paragraf)?

MAŁGORZATA MACHOWIEC


Rozbudowana analityka (402, 403 czy 400-2, 400-3) może w znacznej mierze ułatwić sporządzanie rachunku zysków i strat, ale nie jest wymagana. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności zakładowy plan kont.

To w zakładowym planie kont musi być określone, jaką analitykę do konta 400 zastosuje jednostka. Ewidencja analityczna powinna być dostosowana do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości, a w jednostkach będących podatnikiem podatku dochodowego - także do potrzeb ustalenia kosztów uzyskania przychodów, uwzględnianych przy obliczaniu podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym. Od 2006 r. koszty należy ustalać w grupach rodzajowych wykazanych w rachunku zysków i strat jednostki.

Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. Koszty proste to takie koszty, których w ramach danej jednostki nie można rozłożyć na elementy składowe niezależnie od tego, czy zostaną one zaliczone do kosztów bieżącego lub przyszłych okresów sprawozdawczych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się wszystkie poniesione w okresie koszty związane z działalnością operacyjną, natomiast na stronie Ma - ich zmniejszenia.

ZAPAMIETAJ!

Ewidencja kosztów na koncie 400 w jednostkach budżetowych jest obowiązkowa.

Do konta 400 należy prowadzić szczegółową ewidencję pomocniczą. W jednostkach budżetowych czy też zakładach budżetowych działających na podstawie planów finansowych według podziałek klasyfikacji budżetowej (zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) ewidencję analityczną do konta 400 prowadzi się według podziałek tej klasyfikacji, ustalonej dla wydatków.

Jednostka powinna przyjąć takie rozwiązania, aby możliwe było ustalenie poszczególnych rodzajów kosztów.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 322)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »