| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Przekazanie środka trwałego

Przekazanie środka trwałego

Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny. W każdym z tych przypadków należy stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.

Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 6000 euro, mogą się stać przedmiotem darowizny tylko w sytuacji, gdy ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. Wartość jednostkową ustala się przeliczając na złote kwotę 6000 euro według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu jej określenia.
Ponadto przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego powinniście Państwo uwzględniać w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
Nieodpłatne przekazanie
Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
 
Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do kierownika jednostki. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do sześćdziesięciu dni od daty wpływu. Powinien on zawierać:
• nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,
• informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
• wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
• uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
• oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
 
Do wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego jednostka występująca załącza odpis statutu.
 
Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego:
• oznaczenie stron,
• nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego,
• ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego,
• niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku ruchomego,
• okres, w którym składnik majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą,
• miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego,
• podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.
 
Wartość składnika majątku ruchomego, przekazywanego w trybie § 38, określa się według wartości początkowej.
Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub darowano ten składnik majątku.
Darowizna
Państwa jednostka może także dokonać darowizny składnika majątku ruchomego zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, szkołom wyższym, instytucjom kultury, instytucjom filmowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji ich zadań statutowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK