REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdawczość w zakresie dotacji

Agnieszka Sukiennik
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania budżetowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie dotacji obejmuje zarówno dotacje otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich wydatkowanie, jak i dotacje udzielane z budżetów jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom.

Dane w zakresie dotacji wykazywane są w następujących sprawozdaniach:

REKLAMA

Autopromocja

Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb-50 - kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Dotacje otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego wykazywane są w sprawozdaniu Rb-27S.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zapamiętaj!

W przypadku dotacji celowych z budżetu państwa zarówno kwoty wykazane w kolumnie „Plan”, jak i „Dochody wykonane”, powinny być zgodne z decyzjami oraz kwotami przekazanymi przez dysponentów części budżetowych.

W sprawozdaniu Rb-27S dla odróżnienia źródeł pochodzenia poszczególnych środków otrzymanych w formie dotacji oraz w zależności od charakteru zadań (bieżące lub inwestycyjne) stosuje się dla każdego rodzaju dotacji odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Jednostki samorządu terytorialnego najczęściej otrzymują dotacje na zadania bieżące oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, które wykazywane są w następujących paragrafach:

• 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

• 211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

• 221 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

W przypadku zadań inwestycyjnych są to odpowiednio paragrafy:

• 631 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

• 641 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz

• 651 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jednostki wykazują w paragrafach:

• 202 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

• 212 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

• 222 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

 

W przypadku zadań inwestycyjnych są to odpowiednio paragrafy:

• 632 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

• 642 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

• 652 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Natomiast dotacje na zadania własne wykazywane są odpowiednio w paragrafach:

REKLAMA

• 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i 633 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),

• 213 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu i 643 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,

• 223 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa i 653 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa.

Dotacje otrzymywane z funduszy celowych (np. PFRON, WFOŚiGW) na realizację określonych zadań w zależności od funduszu wykazywane są przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w paragrafach:

• 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych lub

• 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego mogą wystąpić w formie pomocy lub wkładu w koszty finansowania wspólnego zadania. Podstawą przekazania środków na pomoc innej jednostce samorządu terytorialnego musi być umowa, która określa przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Przykładowo dotacje te mogą być wykazane w następujących paragrafach:

• 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

• 271 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

• 661 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

• 662 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

• 663 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

• 664 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów),

• 665 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotacje uzyskane z UE oraz z innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej to przeważnie środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego jako refundacja już poniesionych wydatków przekazywane przez instytucję krajową, która pełni rolę instytucji zarządzającej programem operacyjnym. Czwarta cyfra wcześniej wymienionych paragrafów jest różna w zależności od tego, czy dotacje pochodzą ze środków krajowych (0) czy ze środków UE (8, 9).

W sprawozdaniu Rb-27S wykazywane są także zwroty dotacji dokonane przez podmioty, które otrzymały środki od danej jednostki samorządu terytorialnego i na przykład wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem (paragraf 291 „Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”).

 

Wydatkowanie poszczególnych rodzajów otrzymanych dotacji oraz dotacje przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom wykazywane są w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej w sprawozdaniu Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST. Przykładowe paragrafy dla udzielonych dotacji to:

• 281 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,

• 282 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

• 248 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

• 256 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zapamiętaj!

Jeżeli jednostka wykorzystała dotacje niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrała je w nadmiernej wysokości, to w sprawozdaniu kwoty te wykazuje w paragrafie 291 „Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”.

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz wydatki dokonane z tych środków wykazywane są w sprawozdaniu Rb-50.

Sprawozdania te sporządzane są według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa w pełnej szczegółowości:

• dział,

• rozdział,

• paragraf.

Kwoty wykazanych dotacji w planie powinny wynikać z planu finansowego jednostki, natomiast wykonanie powinno być zgodne z kwotami otrzymanych dotacji, z tym że w sprawozdaniu za IV kwartał powinny zostać uwzględnione zwroty dokonane do 15 lutego roku następnego. Dotacje wykazywane w tym sprawozdaniu dotyczą jedynie następujących paragrafów:

1) dla zadań bieżących w przypadku gmin, powiatów i województw są to odpowiednio:

• 201 dla gmin,

• 211 dla powiatów,

• 221 dla województw,

2) dla zadań inwestycyjnych w przypadku gmin, powiatów i województw są to odpowiednio:

• 631 dla gmin,

• 641 dla powiatów,

• 651 dla województw.

Należy pamiętać, że w przypadku miast na prawach powiatu sporządza się odrębne sprawozdania dla zadań gminnych i powiatowych.

Zapamiętaj!

Dotacje wykazywane w sprawozdaniu Rb-50 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez jednostki w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej w sprawozdaniu Rb-27S, natomiast wydatki ze sprawozdania Rb-50 powinny być uwzględnione w sprawozdaniu Rb-28S.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA