| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Czy Twoja spółka zatwierdziła już sprawozdanie finansowe?

Czy Twoja spółka zatwierdziła już sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (to znaczy od dnia kończącego rok obrotowy) tzw. organ zatwierdzający powinien zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe.

Ponieważ w praktyce, rok obrotowy zazwyczaj pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych większości podmiotów sporządzających takie sprawozdania, upływa z końcem czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) wynika natomiast, że jeśli chodzi o spółki kapitałowe, to organem kompetentnym do zatwierdzenia sprawozdania w tych spółkach jest walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne jest zatem, że art. 69 ust. 1 uor nakłada na kierownika jednostki (w przypadku spółek kapitałowych na zarząd) obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Co więcej, nawet jeśli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie, to zgodnie z art. 69 ust. 2 uor należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po terminie, w którym powinno zostać zatwierdzone. Warto przy tym pamiętać, że z powyższego przepisu wynika także, iż jeśli sprawozdanie zostanie jednak później zatwierdzone (już po terminie), to i tak należy ponownie złożyć je w rejestrze sądowym, w terminie 15 dni po zatwierdzeniu.

Powyższe obowiązki bywają niekiedy bagatelizowane, zwłaszcza np. w spółkach celowych. Tego rodzaju spółki nie prowadzą często typowej działalności operacyjnej i nie zatrudniają np. stałych służb księgowych, które w praktyce zazwyczaj czuwają nad dopełnianiem powyższych obowiązków. Również członkowie zarządów takich spółek często nie czuwają w sposób stały nad ich działalnością (inaczej niż to ma miejsce w spółkach prowadzących rozwiniętą działalność operacyjną). W przypadku takich spółek zdarza się zatem niekiedy przeoczenie i wynikające stąd zaniedbanie złożenia w terminie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego.

W publikacjach na temat obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego twierdzi się niekiedy, że w praktyce, za niedopełnienie powyższego obowiązku, grozi tylko sankcja w postaci grzywny nakładanej zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym. Powyższe przepisy są zaś skonstruowane w taki sposób, że jeśli niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego do sądu jest rzeczywiście spowodowane tylko przeoczeniem i brak taki może być szybko nadrobiony, sankcje wynikające z powyższych przepisów nie mogą być dotkliwe. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Dopiero w razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych (grzywna może być nałożona również na samą spółkę). Nawet zatem jeśli otrzymamy wezwanie z sądu rejestrowego do złożenia sprawozdania finansowego, nie stanowi to jeszcze nałożenia sankcji grzywny, która może zostać nałożona dopiero w razie niewypełnienia powyższego obowiązku w dodatkowym terminie.

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »