Kategorie

Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym kaucję za czynsz

Krystyna Michaluk
inforCMS
Spółka zajmuje się wynajmem lokali użytkowych w budynku biurowym będącym jej własnością. Pobiera od najemców kaucje - zwracane po zakończeniu umowy najmu. W której pozycji bilansu (z uwzględnieniem podziału na zobowiązania długo- i krótkoterminowe) należy wykazać zobowiązania z tytułu otrzymanych kaucji w związku z najmem, w przypadku gdy:

1) kaucja dotyczy umowy najmu zawartej na czas określony, który upłynie w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego;

 

2) kaucja dotyczy umowy najmu zawartej na czas określony, który upłynie w okresie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego;

3) kaucja dotyczy umowy najmu zawartej na czas określony, który upłynie w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego, z możliwością wcześniejszego jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;

4) kaucja dotyczy umowy najmu zawartej na czas określony, który upłynie w okresie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego, z możliwością wcześniejszego jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;

5) kaucja dotyczy umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;

6) kaucja dotyczy umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 18-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

rada

Kaucje mogą być uwzględnione w pozycji B.II.2.d) pasywów bilansu jako „Inne długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek” lub w pozycji B.III.2.i) pasywów jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”. O tym, w której pozycji pasywów bilansu należy wykazać zobowiązania wobec najemców z tytułu kaucji, decyduje umowny, określony z góry okres wymagalności, czyli termin zwrotu kaucji.

uzasadnienie

Kaucje stanowią zobowiązanie spółki do wypłaty wierzycielowi (najemcy) określonej kwoty (kwota kaucji) w określonym terminie (moment zakończenia umowy najmu).

Na każdy kolejny dzień bilansowy należy dokonać analizy zobowiązań (w tym także z tytułu kaucji) pod kątem ich kwalifikacji do długoterminowych lub krótkoterminowych pasywów jednostki. Może się zdarzyć, że zobowiązanie o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy w pierwszym dniu bilansowym po jego powstaniu będzie zakwalifikowane jako długoterminowe, a od następnego dnia bilansowego termin będzie krótszy niż 12 miesięcy, dlatego w bilansie tego okresu będzie zaliczone do krótkoterminowych.

Tabela. Zakres przedmiotowy zobowiązań według pozycji bilansowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości.

Jak wynika z tabeli, kaucje nie są wyszczególnione w żadnej pozycji bilansu, a treść ekonomiczna omówionych pozycji nie jest zbieżna z istotą kaucji. Z tego wynka, że należy je uwzględnić w pozycji B.II.2.d) pasywów bilansu, tj. „Inne długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”, lub w pozycji B.III.2.i) pasywów jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”, w zależności od umownego terminu wymagalności.

Co do zasady kaucje podlegają zwrotowi. Są one jedynie zabezpieczeniem przyszłych świadczeń. W przypadku niewykonania zobowiązań (np. brak zapłaty czynszu w określonej wysokości) przez najemcę kaucja może być jednak zaliczona na poczet tych zobowiązań. Kaucja może też być zatrzymana jako odszkodowanie za wyrządzone przez najemcę szkody w wynajmowanym lokalu.

Kaucja ewidencjonowana jest w księgach otrzymującego na koncie „Pozostałe rozrachunki”, w analityce „Kaucje” z podziałem na kontrahentów w zespole 2.

Przykład

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych we własnym budynku. Od najemców pobierane są kaucje w wysokości 2500 zł na zabezpieczenie należności czynszowych oraz na pokrycie ewentualnych szkód w wynajmowanych lokalach.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwoty otrzymanych kaucji, niezależnie od terminu wymagalności, zarówno te do zwrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, jak i te wymagające zapłaty w okresie późniejszym, są ewidencjonowane na tym samym koncie rozrachunkowym. Na dzień bilansowy należy jednak wyszczególnić kaucje krótkoterminowe oraz długoterminowe, ponieważ będą one uwzględnione w różnych pozycjach pasywów bilansu.

Przypadek 1

Umowa najmu zawarta na czas określony, który upłynie w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego.

W pierwszym roku kaucja wykazana będzie w pozycji B.II.2.d) pasywów bilansu, tj. „Inne długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”. W ostatnim roku trwania umowy, jeżeli termin płatności przypadać będzie w ciągu 12 miesięcy, kaucję należy wykazać w pozycji B.III.2.i) pasywów jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”.

Przypadek 2

Umowa najmu zawarta na czas określony, który upłynie w okresie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Kaucja powinna być wykazana w pozycji B.III.2.i) pasywów jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”.

Przypadek 3

Umowa najmu zawarta na czas określony, który upłynie w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego, z możliwością wcześniejszego jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W pierwszym roku kaucja wykazana będzie w pozycji B.II.2.d) pasywów bilansu, tj. „Inne długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”. Fakt zawarcia klauzuli dopuszczającej możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy pozostaje bez wpływu na wstępną klasyfikację bilansową kaucji. Jeżeli jednak strony skorzystają z opcji wcześniejszego wypowiedzenia i termin zwrotu kaucji przypadać będzie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, należy ją wykazać w pozycji B.III.2.i) pasywów jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”.

Podobnie w ostatnim roku trwania umowy, gdy termin płatności przypadać będzie w ciągu 12 miesięcy, kaucję należy wykazać w pozycji B.III.2.i) pasywów jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”.

Przypadek 4

Umowa najmu zawarta na czas określony, który upłynie w okresie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego, z możliwością wcześniejszego jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Kaucja wykazana będzie w pozycji B.III.2.i) pasywów bilansu jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”. Podstawowy okres umowy najmu jest krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Klauzula umożliwiająca wcześniejsze rozwiązanie umowy jest bez znaczenia dla bilansowej klasyfikacji zobowiązania z tytułu kaucji.

Przypadek 5

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Kwalifikacja kaucji w odpowiedniej pozycji bilansowej zależeć będzie od tego, czy na dzień bilansowy strony skorzystały z możliwości wypowiedzenia, czy też nie. Jeżeli któraś ze stron złożyła drugiej stronie umowy wypowiedzenie, które upłynie (zgodnie z umową) w okresie trzymiesięcznym, to zobowiązanie z tytułu kaucji będzie zaliczone do pozycji B.III.2.i) pasywów bilansu jako „Inne krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”. W przeciwnym wypadku, podczas trwania umowy, wykazane będzie w pozycji B.II.2.d) pasywów bilansu, tj. „Inne długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”.

Przypadek 6

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 18-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ponieważ termin ewentualnego wypowiedzenia tej umowy wynosi 18 miesięcy, kaucja pobrana od najemcy w pierwszym roku trwania umowy zawsze będzie stanowiła „Inne długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek”, w pozycji B.II.2.d) bilansu. Podobnie w latach następnych. Jedynie w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy, gdy termin tego wypowiedzenia upłynie w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego, kaucja będzie zakwalifikowana do „Innych krótkoterminowych zobowiązań wobec pozostałych jednostek” w pozycji B.III.2.i) pasywów bilansu.

W przypadkach 5 i 6 mogą powstać wątpliwości co do klasyfikacji kaucji do zobowiązań. Ponieważ umowy zawarte są na czas nieokreślony, nie jest znany termin powstania zobowiązania. Ustawa o rachunkowości przewiduje pozycję w pasywach bilansu „Rezerwy na zobowiązania” - pozycja B.I. pasywów z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe. „Rezerwy” zdefiniowane są w ustawie (art. 3 ust. 1 pkt 21 uor) jako zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Pozornie wydawałoby się, że kaucje w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony spełniają definicję rezerw. Jednak po analizie art. 35d uor należy stwierdzić, że rezerwy na zobowiązania tworzy się w ciężar kosztów lub strat w zależności od zaistniałej sytuacji. Tak więc powstałe rezerwy wpływają (zmniejszają) na wynik finansowy jednostki. Taka sytuacja nie może mieć miejsca w przypadku kaucji, ponieważ wpływ kaucji od najemcy nie jest trwałym przysporzeniem i nie stanowi przychodu spółki.

lart. 3 ust. 1 pkt 20 i 21, art. 35d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Krystyna Michaluk

finalistka konkursu Księgowy Roku 2006, księgowa z licencją MF

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.