reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jaki kurs należy zastosować do obliczenia limitów

Jaki kurs należy zastosować do obliczenia limitów

Po jakim kursie należy przeliczyć 5 mln euro dla przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz 2,5 mln euro dla sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, jeśli spółka podlega badaniu przez biegłego zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości?


Kwoty zawarte w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości podane są w euro, dlatego należy je przeliczać na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązuje na dzień kończący rok obrotowy, za który liczony jest limit Przykładowo na 31 grudnia, w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Jeżeli dzień bilansowy przypada w sobotę lub w niedzielę, obowiązującym kursem jest kurs publikowany w piątek. Kursy NBP publikowane są na stronie internetowej www.nbp.pl.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 sprawozdania finansowe za 2007 rok określonych spółek podlegają badaniu, jeżeli w poprzednim roku obrotowym, czyli w 2006 roku, spełnione zostały dwa z następujących warunków:

• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, czyli 9 578 000 (po średnim kursie euro ustalonym przez NBP na 31 grudnia 2006 r. to 3,8312 zł),

• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro, czyli 19 156 000 zł.

Z kolei do sprawozdań za trwający okres obrotowy będzie miał zastosowanie kurs z 31 grudnia 2007 r. W tym dniu średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski wynosił 3,5820 zł. Z tego względu badaniu będą podlegać sprawozdania finansowe za 2008 rok, jeżeli w 2007 roku zostały spełnione warunki art. 64 ust. 1 pkt 4, czyli m.in. suma aktywów przekroczy (2,5 mln x 3,5820) 8 955 000 zł, a przychody (5 mln x 3,5820) 17 910 000 zł.

Limity nie dotyczą jednak wymienionej w przepisach grupy jednostek. Badaniu bez względu na warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości podlegają banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dotyczy to również spółek akcyjnych, z wyjątkiem tych, które na dzień bilansowy są w organizacji.

Należy pamiętać, że spółki podlegające badaniu muszą sporządzać sprawozdanie złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Dotyczy ich obowiązek tworzenia aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego, jak również stosowania rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Ponadto spółki podlegające badaniu nie mogą dłużej korzystać z uproszczeń w ujmowaniu umów leasingu.

Agnieszka Pokojska

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama