reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak rozliczyć świadczenia emerytalne wniesione w formie aportu

Jak rozliczyć świadczenia emerytalne wniesione w formie aportu

W 2007 r. aportem przekazano spółce rezerwę na odprawy emerytalne. Wyliczona przez aktuariusza rezerwa na 2008 r. jest większa od otrzymanej aportem. Jak rozwiązać rezerwę z aportu i wprowadzić do ksiąg na 2008 r. wyliczoną przez aktuariusza? Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.


RADA

Rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe następuje na skutek jej wykorzystania lub ustania przyczyn, dla których była utworzona. Naliczenie stanu rezerw na dzień kończący kolejny rok obrotowy powoduje, że księgowana jest jedynie różnica między wartością już prezentowaną w bilansie i odpowiadającą rezerwom utworzonym w latach ubiegłych, pomniejszoną o kwoty wykorzystane, a wartością rezerw wyliczonych na ten dzień bilansowy.

UZASADNIENIE

Jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, ma obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Powyższe dotyczy również zobowiązań. Zgodnie z przepisami ustawy do zobowiązań zalicza się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, również rezerwy, mimo że termin ich wymagalności lub kwota nie są pewne. Do rezerw na koszty zalicza się z kolei m.in. przypadające na bieżący okres sprawozdawczy przyszłe zobowiązania do wykonania świadczeń wobec nieznanych osób, jeżeli kwotę tych zobowiązań można wiarygodnie oszacować (tzw. bierne rozliczenia międzyokresowe). Są to właśnie np. rezerwy na świadczenia emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

Decyzję o utworzeniu rezerwy podejmuje kierownik jednostki, mając na uwadze nadrzędne zasady rachunkowości, tj. współmierność kosztów z przychodami, kontynuacji oraz istotności. Jeżeli kontynuacja działalności jednostki nie jest zagrożona i z roku na rok jednostka ponosi koszty tego samego rodzaju i w zbliżonej wysokości, można odstąpić od tworzenia rezerw. Nie narusza to zasady kompletności ani współmierności.

Wypłata odpraw emerytalnych wynika z przepisów Kodeksu pracy. Rezerwy na odprawy emerytalne stanowią więc element wynagrodzenia pracowników, a zatem tworzy się je w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

Podstawowe operacje gospodarcze związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw na świadczenia emerytalna - przy założeniu, że jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 - mogą przebiegać następująco:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Saldo kredytowe konta „Bierne rozliczenia międzyokresowe” wykazuje się w bilansie w poz. B.I.2 jako „Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne”, z podziałem na część krótko- i długoterminową. Część krótkoterminowa rezerw to ta, której przewidywane wykorzystanie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast długoterminowa - której przewidywany termin wykorzystania jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama