Kategorie

Specjaliści z Łódzkiej Szkoły Rachunkowości opracowali KSR nr 11 „Środki trwałe”

Specjaliści z Łódzkiej Szkoły Rachunkowości opracowali KSR nr 11 „Środki trwałe” /fot. Fotolia
Specjaliści z Łódzkiej Szkoły Rachunkowości opracowali KSR nr 11 „Środki trwałe” /fot. Fotolia
Czy okno budynku, latarnie uliczne lub samochód w leasingu są środkiem trwałym, a jeżeli tak, to kiedy? Czy firma innowacyjna to tylko zasoby niematerialne, bez środków trwałych? I jak fachowo zakwalifikować… psa stróżującego? Na te i ogrom innych dylematów każdego dnia odpowiadają księgowi. Naprzeciw tym potrzebom wyszli, zresztą nie po raz pierwszy, specjaliści z Katedry Rachunkowości przy Wydziale Zarządzania UŁ, którzy najpierw wygrali konkurs, a następnie pod patronatem Banku Światowego opracowali Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. Będą z niego korzystać w swojej pracy księgowi w całej Polsce.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady prowadzenia księgowości w firmie jest ustawa o rachunkowości. Uzupełniają ją dodatkowe akty - standardy rachunkowości, które objaśniają szerzej poszczególne zagadnienia. Najnowszy, Krajowy Standard Rachunkowości nr 11, powstał w odpowiedzi na istniejące problemy dotyczące środków trwałych, które powodowały wiele trudności niemalże w każdym aspekcie i na każdym etapie życia środka trwałego. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był zespół specjalistów z Wydziału Zarządzania UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Walińskiej, w skład którego weszli: dr Marcin Michalak, dr Przemysław Czajor, dr Agnieszka Wencel i osoba współpracująca z Katedrą, jej były pracownik – Witold Bojanowski (ekspert w tej dziedzinie).

Środki trwałe z punktu widzenia księgowych

Wyzwania zaczynają się już na etapie określania czy dany rzeczowy składnik majątku jest środkiem trwałym czy nie, a dalej czy stanowi odrębny środek trwały czy powinien być połączony z innymi przedmiotami w jeden obiekt. - Dla przykładu, czy każda latarnia na parkingu zakładowym jest osobnym środkiem trwałym czy wszystkie razem jako grupa stanowią jeden środek trwały? Czy komputer i podłączona do niego drukarka to dwa odrębne środki trwałe czy razem, jako zespół tworzą jeden środek trwały? A jeszcze wcześniej, czy środkiem trwałym może być coś, co nie jest własnością firmy? Przykłady można mnożyć, a od tych decyzji zależy cały szereg późniejszych rozwiązań księgowych. Kolejne problemy to sposób wyceny początkowej środka trwałego, kwestia, jak potraktować nakłady ponoszone na środek trwały w okresie jego użytkowania – jako zwiększenie jego wartości czy jako bieżące koszty jego utrzymania, zmniejszające wynik finansowy firmy; kwestia ustalania i weryfikacji odpisów amortyzacyjnych oraz wiele innych – mówi dr Marcin Michalak z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.

Pozornie wydaje się, że są to proste i podstawowe sprawy, natomiast od strony księgowej sprawiają wiele problemów. Ale powiązanych kwestii jest dużo więcej – na przykład smartfon – czy zasługuje na miano środka trwałego i objęcie ewidencją? A jak potraktować wymianę mocno zużytego silnika w samochodzie - to remont czy ulepszenie? Wyzwaniem może być już samo określenie, gdzie kończy się jeden a zaczyna inny środek trwały – przywołajmy tory tramwajowe czy kolejowe, albo linię energetyczną. Sytuacji problemowych jest mnóstwo. Szczególnie w przypadku budowy od podstaw środka trwałego we własnym zakresie – wtedy problemy te jeszcze się potęgują.

Łódzka szkoła rachunkowości w czołówce kraju

Dlaczego to właśnie zespół naukowców opracował standard prowadzenia rachunkowości dla księgowych z całej Polski? Katedra Rachunkowości przy Wydziale Zarządzania UŁ to uznany w kraju ośrodek akademicki i wiodąca jednostka w zakresie badań naukowych, jak również rozwiązań praktycznych dla przedsiębiorstw w obszarze rachunkowości - nie tylko finansowej, której dotyczy ten standard (zwanej zwyczajowo księgowością), ale i zarządczej.

- Pracownicy Katedry od lat uczestniczą w zespołach powoływanych do opracowania aktów prawnych lub regulacji środowiskowych rachunkowości. W pierwszej dekadzie lat 90-tych, czyli na początku transformacji polskiej gospodarki, uczestniczyli między innymi w opracowaniu ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, później przy tworzeniu standardów rynku kapitałowego w Polsce, a w ostatnich latach służą wiedzą ekspercką przy opracowywaniu Krajowych Standardów Rachunkowości i stanowisk wydawanych przez Komitet Standardów Rachunkowości w Polsce, działający przy Ministerstwie Finansów. Aktualnie na 11 standardów wydanych przez Komitet pracownicy Katedry byli autorami projektów aż pięciu z nich, a dodatkowo opracowali trzy stanowiska Komitetu. Liczba standardów, w opracowaniu których uczestniczyli pracownicy Katedry to niewątpliwie dowód profesjonalizmu i doświadczenia w dziedzinie rachunkowości. Należy podkreślić także, że zaangażowanie w proces stanowienia standardów oznacza nie tylko ogromne nakłady czasu i pracy autorów, ale także ich odpowiedzialność za skutki stosowania przyjętych w nich rozwiązań w praktyce gospodarczej – podkreśla prof. dr. hab. Ewa Walińska z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, kierownik zespołu, który przygotował KSR 11.

Autorzy KSR 11 przeszkolą księgowych… i nie tylko

Krajowy Standard Rachunkowości na tle innych standardów wyróżnia się bardzo dużą liczbą przykładów praktycznych – każde zagadnienie jest o nie uzupełnione. Jednak nie wszystkie przykłady można zawrzeć w tego typu regulacji, a część może dotyczyć innej specyfiki działalności, niż ta, z którą ma do czynienia dany księgowy. Pytanie, czy potrafi przełożyć je na swoją branżę. - Życie jest tak bogate, nie wszystko da się też przewidzieć, dlatego nadal pozostaje wiele obszarów, które nie zostały uregulowane i wymagają indywidualnych decyzji kierownika jednostki. Niektóre kwestie pozostawiono też do decyzji osobom zarządzającym, by zachować zasadę „true and fair view” – aby w danym problemie jak najlepiej oddać jego treść ekonomiczną. A w zależności od uwarunkowań funkcjonowania firmy nawet w pozornie identycznych sytuacjach ta treść ekonomiczna może być zupełnie różna – zaznacza dr Marcin Michalak.

Dlatego na Wydziale Zarządzania UŁ można wziąć udział w szkoleniu dotyczącym środków trwałych, gdzie można uzupełnić te obszary, które nie zostały do końca uregulowane w standardzie. Szkolenie daje szansę rozwiązania tych dylematów i zilustrowania ich przykładami dostosowanymi do profilu firm jego uczestników. Wbrew pozorom jest to wiedza nie tylko dla księgowych. Oczywiście podstawową grupą odbiorców KSR 11 „Środki trwałe” są dyrektorzy finansowi, główni księgowi i księgowi, a w szczególności Ci, którzy zajmują się ewidencją środków trwałych w jednostce, albo aspirują do takiej funkcji. Coraz częściej w wielu firmach, dysponujących złożonymi, skomplikowanymi lub specjalistycznymi środkami trwałymi wiedza ta jest konieczna także dla tzw. służb technicznych, tj. osób odpowiedzialnych za nabywanie, budowę lub bieżące utrzymanie środków trwałych w firmie. To właśnie Ci specjaliści powinni stanowić wsparcie dla działów księgowości w zakresie ustalenia chociażby takich kwestii jak: zakres obiektu inwentarzowego, stwierdzenie kompletności i zdatności do użytkowania środka trwałego czy okres jego użytkowania i tryb zużywania się. Tych kwestii, które wymagają dostarczenia fachowej wiedzy w celu właściwego księgowego ujęcia środka trwałego jest dużo więcej. Dlatego świadomość tego, jakie informacje są niezbędne dla działów księgowości dla prawidłowego rozliczenia i ujęcia nakładów na środki trwałe stanowią podstawę dla zapewnienia właściwej współpracy i komunikacji między wymienionymi obszarami przedsiębiorstwa.

Znajomość rozwiązań przewidzianych w standardzie dla dyrektorów finansowych i głównych księgowych dostarcza wskazówek co do możliwych rozwiązań w zakresie kształtowania polityki rachunkowości firmy, organizacji systemu ewidencji, określenia odpowiedzialności w firmie za różne obszary ewidencji środków trwałych, w tym przepływu informacji pomiędzy działami.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie: http://ksr11.wz.uni.lodz.pl

Więcej informacji o KSR 11 „Środki trwałe” i o szkoleniu:

dr Marcin Michalak

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania UŁ

e-mail: michalak@uni.lodz.pl

Źródło: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszych programów >>
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.