reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Rozliczenie VAT w okresie przejściowym

Rozliczenie VAT w okresie przejściowym

Jak każda nowelizacja ustawy, również wchodzący w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. tzw. Pakiet VAT wymaga szczególnej uwagi w kontekście prawidłowego „uchwycenia” momentu przestawienia rozliczeń VAT na nowe tory. Dotyczy to w szczególności transakcji realizowanych na przełomie lat 2009/2010.


1. Usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki itp.

W przepisach przejściowych zastrzeżono, że w okresie do 31 grudnia 2010 r. (a więc przez rok po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT) na niezmienionych zasadach będą opodatkowane usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy, a także usługi pomocnicze do tych usług, w tym świadczenie usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach (art. 2 ustawy zmieniającej).

Obecnie, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, usługi te podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym są faktycznie wykonywane (świadczone).

Dopiero 1 stycznia 2011 r. wejdą w życie nowe regulacje, tj. art. 28g znowelizowanej ustawy o VAT.

Przypomnijmy, że nowe przepisy wprowadzają rozróżnienie między sytuacjami, gdy powyższe usługi świadczone są na rzecz:

• podmiotów niebędących podatnikami - w takich przypadkach miejscem ich opodatkowania będzie państwo, w którym faktycznie ta działalność jest wykonywana,

• podatników - wtedy opodatkowane w państwie faktycznego wykonania będą jedynie usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy. Pozostałe rodzaje usług w powyższych dziedzinach będą natomiast opodatkowane według nowo wprowadzonej zasady ogólnej, tj. zasadniczo w państwie siedziby usługobiorcy. Obecnie, zgodnie z przywołanym art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, są one opodatkowane w państwie faktycznego wykonania.

2. Informacje podsumowujące

Przez dwa lata po wejściu w życie nowych przepisów, tj. do końca 2011 r., będzie obowiązywać zwiększony limit kwoty WDT (tj. 500 000 zł, a nie 250 000 zł w kwartale), którego przekroczenie powoduje konieczność składania miesięcznych informacji podsumowujących.

Od przyszłego roku informacje podsumowujące (trzeba w nich będzie wykazywać także większość usług świadczonych na rzecz unijnych podatników) będą zasadniczo składane za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Dla informacji składanych w formie elektronicznej pozostawiono termin do 25 dnia następnego miesiąca.

Jedynie bardzo wąska grupa podatników nadal będzie uprawniona do składania informacji kwartalnych. Będą mogli je składać podatnicy, u których kwota:

• WDT oraz dostaw towarów w ramach trójstronnych transakcji w procedurze uproszczonej (gdy podatnik jest podmiotem drugim w kolejności) nie przekracza w danym kwartale i nie przekraczała w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 500 000 zł. Limit ten na podstawie przepisów przejściowych będzie obowiązywał do końca 2011 r. (art. 4 ustawy zmieniającej). Od 1 stycznia 2012 r. kwota ta będzie wynosić 250 000 zł;

• WNT - całkowita wartość tych transakcji, bez podatku - nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł.

Podatnicy świadczący usługi będą mogli składać kwartalne informacje podsumowujące bez względu na wysokość obrotów.

Należy nadmienić, że omawiane regulacje będą obowiązywać dopiero w odniesieniu do informacji podsumowujących składanych za pierwszy okres sprawozdawczy w 2010 r. (a nie tych składanych w 2010 r., ale jeszcze za ostatni kwartał 2009 r.).

Jedynie wskazany obowiązek weryfikowania wartości kwot WDT za cztery poprzednie kwartały będzie dotyczyć także kwartałów 2009 r., czyli poprzedzających pierwszy kwartał 2010 r.

3. Obowiązek podatkowy w imporcie usług

Kolejną kwestią, dla której przewidziano rozwiązanie przejściowe, jest obowiązek podatkowy w imporcie usług (art. 5 ustawy zmieniającej).

Według nowych przepisów obowiązek podatkowy z tytułu importu usług będzie powstawał zasadniczo z chwilą wykonania usługi, z tym że:

• usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, są ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, będzie się uznawać za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług,

• usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, będzie się uznawać za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Gdy przed wykonaniem usługi zostanie zapłacona zaliczka, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej uiszczenia (art. 19 ust. 19b w zw. z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT).

W art. 5 ustawy zmieniającej ustawę o VAT doprecyzowano, że w przypadku importu usług wykonanych przed 1 stycznia 2010 r., w stosunku do których nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy na podstawie dotychczasowych przepisów, podatek będzie rozliczany właśnie na podstawie stanu prawnego obowiązującego do końca 2009 r. Nie będą stosowane nowe przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego.

W praktyce, oprócz powyższego, uregulowanego przez ustawodawcę przypadku, mogą wystąpić również inne sytuacje przejściowe, związane z importem usług na przełomie lat 2009/2010.

PRZYKŁAD

Spółka „A” nabywa od kontrahenta z Niemiec usługi na rzeczowym majątku ruchomym. Po uszlachetnieniu towary są wywożone z Niemiec do Polski. Spółka „A” podaje kontrahentowi uzyskany w Polsce NIP UE. Jedno ze zleceń (uszlachetnianie danej partii towarów) było realizowane w okresie od 15 do 28 grudnia 2009 r. (kontrahent wystawił fakturę 2 stycznia 2010 r.).

Usługi zostały wykonane jeszcze w 2009 r., ale obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstał w 2010 r. Dlatego zgodnie z przepisami przejściowymi spółka „A” rozliczy import usług na dotychczasowych zasadach, tj. rozpozna obowiązek podatkowy 2 stycznia 2010 r. (z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama