Kategorie

Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania

Weronika Gackowska
inforCMS
W interesie jednostki i biegłego rewidenta leży harmonijne współdziałanie. Jeżeli na etapie wstępnym przyjmiemy założenie, że biegły rewident jest w pewnym sensie „partnerem” przedsiębiorstwa, unikniemy negatywnych reakcji. Wytykanie przez biegłego błędów służy rozwiązywaniu zaobserwowanych problemów, a nie wzniecaniu dyskusji.

Po dokonaniu wyboru biegłego rewidenta i podpisaniu z nim umowy o współpracy nastąpi ustalenie harmonogramu przeprowadzenia badania. Pierwszym punktem tego harmonogramu (etap trzeci współpracy) jest zapewnienie udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zastrzeżeń do inwentaryzacji, kierownik badanej jednostki powinien przeanalizować warunki i dokonać oceny stopnia osobistego zaangażowania biegłego w inwentaryzację.

Udział biegłego w inwentaryzacji zależy m.in. od:

• terminu podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego,

• znaczącego lub nieznaczącego udziału zapasów albo ich określonych grup w aktywach wykazanych w sprawozdaniu finansowym, sumie zasobów majątkowych,

• wstępnej oceny poprawności zorganizowania inwentaryzacji,

• sposobu zorganizowania ewidencji oraz obrotu rzeczowymi aktywami obrotowymi,

• przydatności osobistego udziału biegłego rewidenta w dowodzeniu wiarygodności występowania danych składników majątkowych.

Udział audytora w spisie (lub osoby skierowanej do obserwowania spisu) warunkuje data podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Jeżeli wielkość zapasów stanowi znaczący składnik aktywów jednostki, a biegły rewident nie mógł wziąć udziału w spisie z natury ani zastosować innych czynności potwierdzających ich występowanie, wówczas zachodzi ograniczenie zakresu badania. Takiej też treści stwierdzenie biegły umieści w opinii z badania sprawozdania finansowego. Dlatego wskazane jest odpowiednio wcześniejsze rozpoczęcie współpracy, co gwarantuje spokojne, także bezkonfliktowe przebrnięcie przez czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego.

UWAGA

Jeżeli kierownik jednostki oczekuje osobistego udziału biegłego w spisie z natury (nie wyraża zgody na udział w niej asystentów), powinien wyrazić swoje stanowisko oraz oczekiwania przed podpisaniem umowy o badanie.

Badanie wstępne

Reklama

Etap czwarty współpracy zależy od daty podpisania umowy oraz strategii uzgodnionej w planie: daty rozpoczęcia badania, konieczności (możliwości) udziału biegłego rewidenta w spisie z natury oraz zakończenia badania sprawozdania finansowego. Wskazane jest, by badanie wstępne - najczęściej organizowane przed dniem bilansowym - przeprowadzał ten sam zespół, który będzie dokonywał badania właściwego.

Zorganizowanie prac przed dniem bilansowym, tj. w czwartym kwartale okresu sprawozdawczego, jest konieczne przede wszystkim wówczas, gdy termin zakończenia badania przewidziano w pierwszym miesiącu po dniu bilansowym.

Przykładowe czynności wykonywane przez biegłego na etapie badania wstępnego:

• rozpoznanie sytuacji badanej jednostki, w tym określenie całościowego wizerunku firmy,

• identyfikacja zasadniczych kwestii, głównych obszarów ryzyka,

• badanie sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego (umowy spółki, statutu, wyciągów z rejestru handlowego oraz ksiąg wieczystych, składu osobowego zarządu, a także pozostałych organów spółki, schematu organizacyjnego, istotnych umów, powiązań kapitałowych i osobowych, protokołów z posiedzeń oraz uchwał podjętych przez organy spółki),

• zapoznanie się ze stosowanym w jednostce systemem księgowości i kontroli wewnętrznej,

• zapoznanie się z trwającymi postępowaniami sądowymi, skarbowymi lub administracyjnymi,

• określenie ryzyka badania, a zwłaszcza ryzyka przeoczenia, aby dostosować do tego swój sposób postępowania,

• sporządzenie planu badania.

Na tym etapie biegły rewident rozważa, czy zachodzi istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub uwarunkowaniami, które mogą świadczyć o zagrożeniu zdolności do kontynuowania działalności przez jednostkę.

Przykładowe objawy wskazujące na brak zasadności przyjęcia założenia kontynuacji działalności przedstawiono w trzech grupach.

I. Finansowe objawy zagrożenia kontynuacji działalności:

1) wycofanie zasilania finansowego przez banki lub dostawców (zamiana kredytu kupieckiego na zapłatę gotówką),

2) nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec banków i wierzycieli,

3) odmowa wznowienia kredytowania przez banki,

4) znaczące straty na działalności operacyjnej,

5) ujemny kapitał własny i/lub kapitał obrotowy,

6) załamanie rynku kluczowych odbiorców.

II. Operacyjne objawy zagrożenia kontynuacji działalności:

1) konflikty z załogą,

2) odejście osób sprawujących ważne funkcje kierownicze i trudności w skompletowaniu kadry kierowniczej,

3) utrata koncesji, licencji, głównych dostawców lub odbiorców,

4) uzależnienie od jednego dostawcy, produktu lub odbiorcy,

5) niedostatki kluczowych surowców lub pogorszenie ich jakości.

III. Inne objawy zagrożenia kontynuacji działalności:

1) nierozstrzygnięte sprawy sporne (sądowe, skarbowe, celne, administracyjne), których niekorzystne rozstrzygnięcie może doprowadzić do powstania zobowiązań niemożliwych do zaspokojenia,

2) zagrożenie pozycji jednostki na rynku,

3) niekorzystne zmiany przepisów.

Lista powyższych ujemnych czynników nie jest zamknięta. Podobnie nie jest przedstawiona - a tym bardziej zamknięta - lista czynników łagodzących ujemne skutki. Zarówno ujemne, jak i niwelujące je dodatnie czynniki są przedmiotem badania, analiz oraz dyskusji z zarządem badanej jednostki. Należy pamiętać, że nieujawnienie przykładowych zagrożeń w objaśnieniach do informacji oraz w sprawozdaniu z działalności będzie odebrane przez badającego sprawozdanie finansowe jako np. chęć ukrycia niekorzystnych zjawisk. Na pewno biegły rewident po zgromadzeniu wystarczających i odpowiednich dowodów dokona oceny oraz podejmie dyskusję na temat uwarunkowań mogących zagrażać zdolności kontynuowania działalności przez jednostkę.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania


• art. 64, 65 i 66 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278

dr Weronika Gackowska

biegły rewident

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: isk.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.