REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co przynosi ustawa okołobudżetowa?

A.J.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany wprowadzane ustawą dotyczą m.in. świadczeń finansowanych z PFRON, podatku akcyzowego, zasad odliczenia podatku VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz paliw do tych samochodów.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zawiera rozwiązania uzupełniające plan finansowy państwa na 2013 r. Weszła ona w zasadzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Autopromocja

Jednym z jej najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, tak aby w przyszłym roku nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55% PKB) określony w ustawie o finansach publicznych. W ustawie budżetowej zastosowano już tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową, jednak w dalszym ciągu, zdaniem rządu, konieczne są działania, które uniemożliwią przekroczenie poziomu deficytu budżetowego.

Zmiany wprowadzane w drodze ustawy okołobudżetowej dotyczą: niepowiększania wynagrodzeń oraz innych świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych, świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatku akcyzowego, planowania wieloletniego na szczeblu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, zasad odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz paliw do tych samochodów, ustanowienia odrębnego tytułu dotacyjnego w związku z obowiązkiem przejścia z rozpowszechniania sygnału telewizyjnego w drodze analogowej na nadawanie cyfrowe, świadczeń dla nauczycieli, zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Funduszu Drogowego, finansowania przedsięwzięć związanych z pomocą rozwojową w Afganistanie, a także zasad dokonywania zmian w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.


Świadczenia i wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych


Przewidziano „zamrożenie” na poziomie 2012 r. wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych (utrzymane zostanie „zamrożenie” płac w budżetówce). W projekcie przewidziano kilka niewielkich wyjątków, m.in. dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Biura Wyborczego, które wiążą się z nowymi zadaniami nałożonymi ustawami.

Utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2012 r. oznacza, że nie wzrosną również uposażenia oraz diety posłów i senatorów (ich wysokość zależy od poziomu wynagrodzenia podsekretarza stanu).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przewidziano także „zamrożenie” na dotychczasowym na poziomie funduszu świadczeń socjalnych.


Podatek akcyzowy


Przewidziano podwyższenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe. O aż 5% wzrośnie akcyza na papierosy, cygara i cygaretki. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynosić mają:

1) na papierosy, co do zasady - 188,00 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia, co do zasady - 128,02 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki - 266,90 zł za każde 1 000 sztuk.

Natomiast na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynosić mają:

1) na papierosy - 327,60 zł za każde 1 000 sztuk;

2) na tytoń do palenia - 218,40 zł za każdy kilogram.

Podwyżka akcyzy na papierosy ma przynieść budżetowi dodatkowe 345 mln zł, w przypadku tytoniu do palenia będzie to 14 mln zł. Dla cygar i cygaretek podwyższona akcyza, ze względu na znikomy udział w rynku tych wyrobów, nie będzie miała znaczącego wpływu na ogólny wzrost wpływów budżetowych z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.

W niektórych przypadkach podatkiem akcyzowym zostanie objęty susz tytoniowy (suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym). Stawka akcyzy na susz tytoniowy ma wynosić 218,40 zł za każdy kilogram. W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą ma być:

Autopromocja

1)   nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;

2)   sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;

3)   import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;

4)   zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;

5)   zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;

6)   nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.

Przewidziano też określenie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry (lekkie napoje alkoholowe). Ustawa przewiduje, że będzie ona wynosiła 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego, co zrównuje opodatkowanie cydru i perry z piwem, a więc wyrobem o podobnej zawartości alkoholu.

 


Podatek od towarów i usług


Do końca 2013 r. mają obowiązywać dotychczasowe ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich. Przedłużenie to wynika z sytuacji ekonomicznej kraju i z faktu, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego. Zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. odliczanie podatku od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu, a także innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych, ma odbywać się na zasadach analogicznych jak w 2012 r. i jest regulowane przepisami art. 3-6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm.).


Dofinansowania z PFRON


Nowelizacja zakłada ograniczenie w dalszym ciągu przysługującego pracodawcom ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Zgodnie z nowym art. 68gb ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w roku 2013:

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1, tj.

- 126% (70% x 180%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 

- 70% (70% x 100%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- 28% (70% x 40%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b, tj. w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych:

- 198% (90% x 220%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

- 126% (90% x 140%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- 72% (90% x 80%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b, tj.:

- 220% (180% + 40%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

- 140% (100% + 40%)  najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- 80% (40% + 40%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.


Finansowanie dróg


Krajowy Fundusz Drogowy zostanie zasilony 165 mln zł, co pozwoli sfinansować plany remontowe dróg krajowych w 2013 roku. Decyzję o wydatkach na infrastrukturę drogową i kolejową podjął rząd we wrześniu 2012 r.


Zmiany w finansach publicznych


Kolejne zmiany mają celu dostosowanie sposobu prezentowania danych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do aktualnej ustawy budżetowej, przy zapewnieniu jego większej przejrzystości.

Projektowane przepisy mają także umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi.

Jednocześnie w celu zapewnienia ministrowi finansów większego zakresu informacji o prognozowanej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań rozszerzających zakres danych pozyskiwanych przez resort oraz usprawniających proces ich przekazania. Nowa regulacja umożliwi pozyskiwanie informacji o prognozowanych danych j.s.t. tylko w formie elektronicznej oraz wprowadzi jednolity wzór wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przewidziano również przepisy wprowadzające czasowe preferencje dotyczące zasady równoważenia wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

A.J.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o. o.
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków
tel.: 12 260 98 10, e-mail: doradcy@doradcy.pl, www.doradcy.pl
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe,
pomoc prawno-podatkowa oraz reprezentacja
Klienta przed aparatem skarbowym.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  REKLAMA