Kategorie

Świadczenia urlopowe - kiedy przysługują i jak je wykazać w księgach?

Joanna Szyszkowska
inforCMS
Świadczenie urlopowe jest alternatywą dla świadczeń z ZFŚS w przypadku przedsiębiorców niezobligowanych do tworzenia funduszu. Świadczenie to przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jego wypłata jest zwolniona ze składek ZUS, stanowić więc może źródło optymalizacji podatkowej.


Prawo do świadczenia urlopowego


Świadczenie urlopowe mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nietworzący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Świadczenie urlopowe jest prawem, a nie obowiązkiem pracodawcy. W związku z tym pracodawca, który nie chce wypłacać świadczenia urlopowego, musi dokonać formalności określonych w ustawie o ZFŚS. Zależą one od stanu zatrudnienia, ustalanego na dzień 1 stycznia danego roku.

Dłuższy urlop wypoczynkowy - kto ma do niego prawo?


UWAGA!

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie mają możliwości wypłaty świadczeń urlopowych. W praktyce dofinansowania tego typu nazywane są wtedy wczasami pod gruszą.

 

Tabela 1. Świadczenia urlopowe a ZFŚS

Pracodawca

możliwość rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczeń urlopowych

Sfera budżetowa

obowiązek utworzenia ZFŚS
brak możliwości wypłacania świadczeń urlopowych

Pracodawca spoza sfery budżetowej, zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

możliwość rezygnacji z ZFŚS lub obniżenia odpisu na ZFŚS - poprzez zapisy w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
brak możliwości wypłacania świadczeń urlopowych
rezygnacja z ZFŚS może nastąpić w każdym momencie w roku, niekoniecznie z początkiem roku kalendarzowego

Pracodawca spoza sfery budżetowej, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 20 w przeliczeniu na pełne etaty

możliwość rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczeń urlopowych - poprzez zapisy w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania, po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników
istnieje możliwość dobrowolnego wypłacania świadczeń urlopowych
rezygnacja z działalności socjalnej może nastąpić w każdym momencie w roku, niekoniecznie z początkiem roku kalendarzowego

Pracodawca spoza sfery budżetowej, zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nieobjęty układem zbiorowym pracy

możliwość rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczeń urlopowych - poprzez przekazanie informacji pracownikom corocznie do końca stycznia, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń lub przekazanie pisma
niedotrzymanie powyższego terminu - to wykroczenie zagrożone karą grzywny (wyrok z 1 marca 2007 r., sygn. akt I OSK 814/06, niepublikowany)

Źródło: na podstawie www.pip.gov.pl

Pracodawca spełniający warunki dotyczące stanu zatrudnienia, który nie zrezygnował z wypłacania świadczenia urlopowego w sposób określony w ustawie o ZFŚS, jest obowiązany je wypłacać na zasadach określonych w ustawie.

Elastyczny czas pracy - co warto wiedzieć?

Świadczenie urlopowe jest świadczeniem roszczeniowym. Oznacza to, że każdemu pracownikowi, który spełnił niezbędne warunki, świadczenie to bezwzględnie się należy (chyba że pracodawca uregulował poprawnie sytuację, w której świadczenia się nie wypłaca, jak powyżej). Co więcej, pracownik ma prawo dochodzić wypłaty świadczenia w przypadku jej zaniechania przez pracodawcę.

 

Pracodawca, który nie ogłosi decyzji o rezygnacji ze świadczeń socjalnych i nie wypłaci świadczeń urlopowych, może zostać ukarany karą grzywny. Dodatkowo powinien liczyć się z roszczeniami pracowników o wypłatę tych świadczeń. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że osoby zatrudnione przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, który nie utworzył funduszu socjalnego, mają roszczenia o wypłatę świadczenia urlopowego (wyrok z 4 lipca 2007 r., sygn. akt II PK 25/07). Interpretację bardziej korzystną dla pracodawców przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 1 marca 2007 r. (sygn. akt I OSK 814/06) stwierdził, że jeśli pracodawca nie przyjął na siebie obowiązku wypłaty świadczeń urlopowych, nieprzekazanie pracownikom wyżej opisanej informacji nie może być utożsamiane z obowiązkiem wypłaty świadczenia urlopowego.

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego


Jak wykazać świadczenie urlopowe w księgach rachunkowych


Świadczenia urlopowe obciążają koszty działalności operacyjnej, gdyż są zaliczane do świadczeń na rzecz pracowników.

Zapraszamy na forum o Rachunkowość


PRZYKŁAD

Pracodawca przyznał 10 sierpnia 2013 r. świadczenie urlopowe w wysokości brutto 1093,93 zł (pracownik zatrudniony na pełny etat). Od świadczenia urlopowego naliczono i potrącono zaliczkę na podatek dochodowy. Wypłacono pracownikowi kwotę netto. Pracodawca prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4.

Ewidencja księgowa

1. PK - naliczenie świadczenia urlopowego:

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” 1 093,93 zł

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1 093,93 zł

2. PK - zaliczka na podatek dochodowy (według stawki 18%):

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 197,00 zł

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 197,00 zł

3. WB - wypłata świadczenia urlopowego: 896,93 zł

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 896,93 zł

Ma „Bieżący rachunek” 896,93 zł


Więcej  na ten temat przeczytasz na Platformie Księgowych www.inforfk.pl w artykule:
"Kiedy przysługują świadczenia urlopowe i jak je wykazać w księgach" >>

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.