REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować umowy leasingowe

Weronika Chmielewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Umowy leasingowe księguje się na koncie „Pozostałe rozrachunki”, choć w praktyce występują różne rozwiązania dotyczące ujęcia leasingu w księgach rachunkowych.

W ustawie o rachunkowości nie użyto określenia leasing. Zaznaczono tylko, że jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki i te wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia jeden z warunków określonych w ustawie o rachunkowości.

REKLAMA

Autopromocja

Leasing w rachunkowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe i wartości niematerialne zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

• przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,

• zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,

• suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90 proc. wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,

• zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,

• przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,

• przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Jeżeli umowa spełnia jeden z powyższych warunków, to podlega zakwalifikowaniu do leasingu finansowego. W przypadku gdy umowa nie spełnia żadnego z ww. warunków, zostanie zakwalifikowana w księgach rachunkowych jako leasing operacyjny.

Kwalifikacja podatkowa

W praktyce większość zawieranych przez jednostki umów leasingowych jest kwalifikowana dla celów bilansowych jako leasing finansowy, natomiast dla celów podatkowych jako leasing operacyjny.

REKLAMA

W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to jednostka może dokonywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. Należy zaznaczyć, że kwalifikacji umów leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości zmiana okoliczności (np. obowiązek badania sprawozdania finansowego) nie upoważnia do zmiany kwalifikacji umowy leasingowej dla celów rachunkowych.

W praktyce występują różne rozwiązania dotyczące księgowego ujęcia leasingu. Do ewidencji rozrachunków z tytułu leasingu stosuje się konto księgowe „Pozostałe rozrachunki”.

PRZYKŁAD

KSIĘGOWANIE LEASINGU OPERACYJNEGO

a) przyjęcie przedmiotu leasingu do używania i jego zwrot (ewidencja pozabilansowa) - konto „Obce środki trwałe”

b) kaucja wpłacona leasingodawcy: Wn konto „Pozostałe rozrachunki”/Ma konto „Kasa”, „Rachunki bankowe”

c) rozliczenie kaucji (zwrot, przepadek lub zarachowanie na poczet zobowiązania): Wn konto „Kasa”, „Rachunki bankowe”, „Rozrachunki z dostawcami”, „Pozostałe rozrachunki”, „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki”

d) odszkodowanie należne, w przypadku gdy korzystający odstąpił od umowy (niepokryte kaucją):

• zarachowanie odszkodowania: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki”

• zapłata odszkodowania: Wn konto „Pozostałe rozrachunki”/Ma konto „Kasa”, „Rachunki bankowe”

e) wpływ faktur VAT za opłatę manipulacyjną, wstępną i opłaty bieżące:

• wartość brutto zobowiązania: Wn konto „Rozliczenie zakupu”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki”

• VAT naliczony podlegający odliczeniu: Wn konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/Ma konto „Rozliczenie zakupu”

• zarachowanie wartości usług w cenie nabycia do kosztów: Wn konto „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5/Ma konto „Rozliczenie zakupu”

PRZYKŁAD

KSIĘGOWANIE LEASINGU FINANSOWEGO

a) wpłata kaucji i jej rozliczenie analogicznie jak w pkt b) i c) (leasing operacyjny)

b) faktura VAT za opłaty leasingowe (opłata manipulacyjna, opłata wstępna i czynsz leasingowy):

• wartość brutto: Wn konto „Rozliczenie zakupu”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto: „Rozrachunki z finansującym bieżące”)

• VAT naliczony podlegający odliczeniu: Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Ma konto „Rozliczenie zakupu”

• wartość netto (wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu): Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto: „Rozliczenie opłat leasingowych”)/Ma konto „Rozliczenie zakupu”

c) przyjęcie środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu: Wn konto „Środki trwałe”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto: „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu)

d) bieżące odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5/Ma konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”

e) wpłata raty leasingowej: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto: „Rozrachunki z finansującym bieżące”)/Ma konto „Rachunek bieżący”

f) rozliczenie opłat leasingowych:

• część kapitałowa: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto: „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu)/Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto: „Rozliczenie opłat leasingowych”)

• część odsetkowa: Wn konto „Koszty finansowe” lub „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce konto: „Rozliczenie opłat leasingowych”)

g) odszkodowanie za odstąpienie od umowy niepokryte kaucją: Wn konto „Pozostałe rozrachunki”/Ma konto „Pozostałe koszty operacyjne”

Weronika Chmielewska

ksiegowosc@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 3 ust. 4 i 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA