reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Amortyzacja w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Amortyzacja w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Zagadnienie amortyzacji jest interpretowane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” w § 43-62 (dalej: MSR 16).

W standardzie tym posłużono się terminami o znaczeniu przedstawionym w tabeli 13.

Tabela 13. Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Odpisy amortyzacyjne ujmuje się jako koszt danego okresu, o ile nie są wliczone w wartość bilansową innego składnika aktywów. Odpisy amortyzacyjne danego okresu zazwyczaj ujmuje się jako koszt w rachunku zysków i strat.

W pewnych okolicznościach korzyści ekonomiczne pochodzące z danego składnika aktywów są zużywane przez jednostkę gospodarczą do produkcji innych aktywów. W takim przypadku odpisy amortyzacyjne składają się na cenę nabycia lub koszt wytworzenia innego składnika aktywów i są ujęte w jego wartości bilansowej. Przykładowo, amortyzacja środków trwałych używanych do prac rozwojowych może być zaliczona do kosztu wytworzenia składnika wartości niematerialnych i prawnych.

Podlegająca amortyzacji wartość rzeczowych aktywów trwałych rozkłada się w sposób systematyczny na przestrzeni okresu użytkowania. Wartość końcową oraz okres użytkowania weryfikuje się co najmniej na koniec każdego roku finansowego i w przypadku gdy oczekiwania różnią się od wcześniejszych szacunków.

Jednostka rozpoczyna amortyzację środków trwałych wówczas, gdy jest on dostępny do użytkowania, to znaczy w momencie dostosowania do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa.

ZAPAMIĘTAJ!

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się tak długo, jak długo wartość końcowa składnika aktywów nie przewyższa jego wartości bilansowej nawet wtedy, gdy wartość godziwa przewyższa jego wartość bilansową.

Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, przeznaczenia do sprzedaży lub usunięcia z bilansu.

ZAPAMIETAJ!

Zakończenie amortyzacji nie następuje, gdy środek nie jest potrzebny lub gdy wyłączony z użytkowania.

Ustalając okres użytkowania środka trwałego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• oczekiwane wykorzystanie składnika aktywów na podstawie oczekiwanej zdolności produkcyjnej składnika lub wielkości produkcji,

• oczekiwane zużycie fizyczne, które zależy od ilości zmian produkcyjnych, programu remontów i konserwacji oraz przestojów,

• technologiczną lub rynkową utratę przydatności wynikającą ze zmian lub udoskonaleń produkcji, lub ze zmian popytu na dany produkt lub na daną usługę, do wytworzenia których wykorzystywany jest dany składnik aktywów,

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama