REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zmienią się zasady ewidencji połączenia spółek

Agnieszka Pokojska
Agnieszka Pokojska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nałożą na spółki obowiązek ewidencjonowania w księgach rachunkowych w wartości godziwej aktywów i zobowiązań warunkowych związanych z transakcją zakupu udziałów.

Na początku roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdziła zmiany w dwóch standardach: Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 3 - Połączenie przedsiębiorstw i Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 27 - Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie 2009 r., jednak wcześniej muszą być zatwierdzone przez Unię Europejską.

Autopromocja

Wybór zasad rozliczenia połączenia

Krzysztof Gmur, starszy menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, twierdzi, że jedną z kluczowych zmian w MSSF 3 jest ujęcie początkowe, tj. na dzień transakcji, udziałów niesprawujących kontroli (NCI; ang. Non-Controlling Interest), obecnie zwanych udziałami mniejszości. Nowy standard pozostawia możliwość wyboru polityki rachunkowości w tym zakresie; tzn. pozwala przy początkowym ujęciu NCI zastosować kwotę przypadających nań wartości godziwej aktywów netto nabytej jednostki zależnej lub wartość godziwą udziałów przez nich posiadanych.

- Pierwsze podejście jest obecnie stosowaną zasadą rachunkowości dla udziałów mniejszości i nie wpłynie w żaden sposób na sprawozdania finansowe jednostek. Natomiast drugie będzie skutkować wykazaniem wartości firmy obejmującej także część przypadającą na NCI w aktywach - twierdzi nasz rozmówca.

Przykładowo jednostka A nabyła 80 proc. spółki B za 800 jednostek (j.). Wartość godziwa aktywów netto na dzień transakcji wyniosła 900 j.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ekspert wyjaśnia, że ujęcie udziałów niesprawujących kontroli (NCI) według udziału w aktywach netto jednostki zależnej będzie przebiegało w następujący sposób: NCI (20 proc x 900)180 j., wartość firmy (800 - 80 proc. x 900) 80 j., aktywa netto 900 j.

Z kolei ujęcie NCI według wartości godziwej posiadanych udziałów: NCI (20 proc. / (800 / 80 proc.)) = 200 j., ujęte aktywa netto - 900 j., wartość firmy (NCI + cena nabycia udziałów minus ujęte aktywa netto (200 + 800 - 900) 100 j.

Jak twierdzi Krzysztof Gmur, zastosowanie zasady polegającej na ujęciu NCI według wartości godziwej będzie skutkować zwykle ujęciem większej kwoty w postaci wartości firmy. Należy zwrócić uwagę, że nowe podejście księgowe do NCI uprości dokonywanie testu na utratę wartości „wartości firmy” wymaganą przez MSR 36 - Utrata wartości aktywów.

Udziały niesprawujące kontroli

Natomiast Marek Muc, konsultant w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, wskazuje że zmiany w MSR 27 wprowadziły nowy sposób ujęcia transakcji nabycia i sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, które nastąpiły już po uzyskaniu kontroli. Zgodnie z nowym podejściem, wszelkie zmiany wielkości udziału w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą możliwości sprawowania kontroli, muszą być traktowane w całości jako transakcja kapitałowa. Według eksperta skutkiem tej zmiany będzie to, że zakup/sprzedaż udziałów w jednostce zależnej (od momentu uzyskania nad nią kontroli) nie będą mieć wpływu ani na wynik finansowy, ani na wartość firmy. Zamiast tego różnica pomiędzy zmianą wielkości udziałów niesprawujących kontroli (dawniej udziałów mniejszości), a kosztem ich nabycia w całości wpłynie na wartość bilansową udziałów przypadających jednostce dominującej.

Wycena w wartości godziwej

Marek Muc zwraca również uwagę na zasadniczą zmianę terminologii wprowadzoną przez nowelizację MSR 27. Mianowicie termin udziały mniejszości (ang. minority interest) zastąpiono określeniem udziały niesprawujące kontroli (ang. non-controlling interest). Zmiana nazewnictwa podkreśla istotę ekonomiczną tej grupy udziałów. Chodzi bowiem o to, że w pewnych okolicznościach (np. odpowiednie zapisy w statucie spółki) to udziałowcy mniejszościowi sprawują kontrolę nad jednostką, a to możliwość sprawowania kontroli stanowi o kształcie grupy kapitałowej. Dlatego też nazwa udziały niesprawujące kontroli zdecydowanie lepiej oddaje sens tego składnika kapitałów własnych i nie zawsze musi oznaczać udziałowców mniejszościowych.

Z kolei Roger Romański, menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że zmodyfikowany standard MSSF 3 nakłada obowiązek rozpoznawania w wartości godziwej aktywów i zobowiązań warunkowych związanych z transakcją zakupu udziałów. Rozpoznawanie w wartości godziwej będzie dotyczyć również aktywów i zobowiązań warunkowych.

- Jako zapłatę warunkową standard definiuje zobowiązanie kupującego do przekazania dodatkowych aktywów lub własnych instrumentów kapitałowych do poprzedniego właściciela przejętej spółki, w przypadku spełnienia określonych warunków. Zapłata warunkowa może również dawać przejmującemu prawo do zwrotu poprzednio zapłaconej kwoty, jeżeli określone warunki są spełnione - twierdzi nasz rozmówca.

Według eksperta wszelkie kwoty zapłaty warunkowej będą musiały zostać wycenione w wartości godziwej i rozpoznane w sprawozdaniu finansowym jako część zapłaty za przejmowaną spółkę. Późniejsze zmiany wartości zapłaty warunkowej będą wykazywane w rachunku wyników.

Roger Romański wyjaśnia, że informacje odnośnie do zapłaty warunkowej powinny zostać ujawnione w sprawozdaniu finansowym spółki przejmującej.

POŁĄCZENIE JEDNOSTEK

Spółka B wyemitowała w przeszłości 100 akcji o takich samych prawach.

- Styczeń 2006 r. - spółka A nabyła 10 proc. akcji spółki B za 100 jednostek (j.);

- Grudzień 2009 r. - spółka A nabyła 50 proc. akcji spółki B za 800 j. płatne gotówką w dniu transakcji oraz dodatkowe 300 j., jeżeli spełniony zostanie w przyszłości określony warunek w postaci wzrostu przychodów. Wartość godziwa płatności warunkowej na dzień transakcji wynosi 200 j.

Koszt transakcji nabycia wyniósł 50 j.

Wartość godziwa aktywów netto spółki B wynosi 1500 j. Aktywa netto nie obejmują aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu strat podatkowych, gdyż na dzień przejęcia uznano, że nie są one możliwe do odzyskania.

Na koniec 2010 roku oszacowano, że możliwe są do wykorzystania straty podatkowe w wysokości 500 j. (stawka podatku 20 proc.) oraz cena do zapłacenia za akcje spółki B wzrośnie o 100 j. w związku ze wzrostem przychodów powyżej określonego limitu.

Spółka stosuje model wyceny udziałów niereprezentujących kontroli według wartości godziwej.

• wartość godziwa jednego udziału:1000 / 50 akcji = 20 j.

• wartość firmy jako różnica pomiędzy wartością godziwą wszystkich akcji spółki B a jej zidentyfikowanymi aktywami netto według wartości godziwej: 100 akcji x 20 - 1500 = 500 j.

• przeszacowanie akcji w spółce B nabytych w styczniu 2006 r.: 10 akcji x 20 - 100 = 100 j.

Ujęcie księgowe w konsolidacji na dzień połączenia:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zmiany szacunków co do możliwości odzyskania strat podatkowych oraz dodatkowej zapłaty nabytych udziałów zostaną ujęte w rachunku zysków i strat 2010 roku.

Przykład przygotował Krzysztof Gmur

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA