Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zmienią się zasady ewidencji połączenia spółek

Agnieszka Pokojska
Agnieszka Pokojska
inforCMS
Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nałożą na spółki obowiązek ewidencjonowania w księgach rachunkowych w wartości godziwej aktywów i zobowiązań warunkowych związanych z transakcją zakupu udziałów.

Na początku roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdziła zmiany w dwóch standardach: Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 3 - Połączenie przedsiębiorstw i Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 27 - Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie 2009 r., jednak wcześniej muszą być zatwierdzone przez Unię Europejską.

Wybór zasad rozliczenia połączenia

Krzysztof Gmur, starszy menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, twierdzi, że jedną z kluczowych zmian w MSSF 3 jest ujęcie początkowe, tj. na dzień transakcji, udziałów niesprawujących kontroli (NCI; ang. Non-Controlling Interest), obecnie zwanych udziałami mniejszości. Nowy standard pozostawia możliwość wyboru polityki rachunkowości w tym zakresie; tzn. pozwala przy początkowym ujęciu NCI zastosować kwotę przypadających nań wartości godziwej aktywów netto nabytej jednostki zależnej lub wartość godziwą udziałów przez nich posiadanych.

- Pierwsze podejście jest obecnie stosowaną zasadą rachunkowości dla udziałów mniejszości i nie wpłynie w żaden sposób na sprawozdania finansowe jednostek. Natomiast drugie będzie skutkować wykazaniem wartości firmy obejmującej także część przypadającą na NCI w aktywach - twierdzi nasz rozmówca.

Przykładowo jednostka A nabyła 80 proc. spółki B za 800 jednostek (j.). Wartość godziwa aktywów netto na dzień transakcji wyniosła 900 j.

Ekspert wyjaśnia, że ujęcie udziałów niesprawujących kontroli (NCI) według udziału w aktywach netto jednostki zależnej będzie przebiegało w następujący sposób: NCI (20 proc x 900)180 j., wartość firmy (800 - 80 proc. x 900) 80 j., aktywa netto 900 j.

Z kolei ujęcie NCI według wartości godziwej posiadanych udziałów: NCI (20 proc. / (800 / 80 proc.)) = 200 j., ujęte aktywa netto - 900 j., wartość firmy (NCI + cena nabycia udziałów minus ujęte aktywa netto (200 + 800 - 900) 100 j.

Jak twierdzi Krzysztof Gmur, zastosowanie zasady polegającej na ujęciu NCI według wartości godziwej będzie skutkować zwykle ujęciem większej kwoty w postaci wartości firmy. Należy zwrócić uwagę, że nowe podejście księgowe do NCI uprości dokonywanie testu na utratę wartości „wartości firmy” wymaganą przez MSR 36 - Utrata wartości aktywów.

Udziały niesprawujące kontroli

Natomiast Marek Muc, konsultant w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, wskazuje że zmiany w MSR 27 wprowadziły nowy sposób ujęcia transakcji nabycia i sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, które nastąpiły już po uzyskaniu kontroli. Zgodnie z nowym podejściem, wszelkie zmiany wielkości udziału w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą możliwości sprawowania kontroli, muszą być traktowane w całości jako transakcja kapitałowa. Według eksperta skutkiem tej zmiany będzie to, że zakup/sprzedaż udziałów w jednostce zależnej (od momentu uzyskania nad nią kontroli) nie będą mieć wpływu ani na wynik finansowy, ani na wartość firmy. Zamiast tego różnica pomiędzy zmianą wielkości udziałów niesprawujących kontroli (dawniej udziałów mniejszości), a kosztem ich nabycia w całości wpłynie na wartość bilansową udziałów przypadających jednostce dominującej.

Wycena w wartości godziwej

Marek Muc zwraca również uwagę na zasadniczą zmianę terminologii wprowadzoną przez nowelizację MSR 27. Mianowicie termin udziały mniejszości (ang. minority interest) zastąpiono określeniem udziały niesprawujące kontroli (ang. non-controlling interest). Zmiana nazewnictwa podkreśla istotę ekonomiczną tej grupy udziałów. Chodzi bowiem o to, że w pewnych okolicznościach (np. odpowiednie zapisy w statucie spółki) to udziałowcy mniejszościowi sprawują kontrolę nad jednostką, a to możliwość sprawowania kontroli stanowi o kształcie grupy kapitałowej. Dlatego też nazwa udziały niesprawujące kontroli zdecydowanie lepiej oddaje sens tego składnika kapitałów własnych i nie zawsze musi oznaczać udziałowców mniejszościowych.

Z kolei Roger Romański, menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że zmodyfikowany standard MSSF 3 nakłada obowiązek rozpoznawania w wartości godziwej aktywów i zobowiązań warunkowych związanych z transakcją zakupu udziałów. Rozpoznawanie w wartości godziwej będzie dotyczyć również aktywów i zobowiązań warunkowych.

- Jako zapłatę warunkową standard definiuje zobowiązanie kupującego do przekazania dodatkowych aktywów lub własnych instrumentów kapitałowych do poprzedniego właściciela przejętej spółki, w przypadku spełnienia określonych warunków. Zapłata warunkowa może również dawać przejmującemu prawo do zwrotu poprzednio zapłaconej kwoty, jeżeli określone warunki są spełnione - twierdzi nasz rozmówca.

Według eksperta wszelkie kwoty zapłaty warunkowej będą musiały zostać wycenione w wartości godziwej i rozpoznane w sprawozdaniu finansowym jako część zapłaty za przejmowaną spółkę. Późniejsze zmiany wartości zapłaty warunkowej będą wykazywane w rachunku wyników.

Roger Romański wyjaśnia, że informacje odnośnie do zapłaty warunkowej powinny zostać ujawnione w sprawozdaniu finansowym spółki przejmującej.

POŁĄCZENIE JEDNOSTEK

Spółka B wyemitowała w przeszłości 100 akcji o takich samych prawach.

- Styczeń 2006 r. - spółka A nabyła 10 proc. akcji spółki B za 100 jednostek (j.);

- Grudzień 2009 r. - spółka A nabyła 50 proc. akcji spółki B za 800 j. płatne gotówką w dniu transakcji oraz dodatkowe 300 j., jeżeli spełniony zostanie w przyszłości określony warunek w postaci wzrostu przychodów. Wartość godziwa płatności warunkowej na dzień transakcji wynosi 200 j.

Koszt transakcji nabycia wyniósł 50 j.

Wartość godziwa aktywów netto spółki B wynosi 1500 j. Aktywa netto nie obejmują aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu strat podatkowych, gdyż na dzień przejęcia uznano, że nie są one możliwe do odzyskania.

Na koniec 2010 roku oszacowano, że możliwe są do wykorzystania straty podatkowe w wysokości 500 j. (stawka podatku 20 proc.) oraz cena do zapłacenia za akcje spółki B wzrośnie o 100 j. w związku ze wzrostem przychodów powyżej określonego limitu.

Spółka stosuje model wyceny udziałów niereprezentujących kontroli według wartości godziwej.

• wartość godziwa jednego udziału:1000 / 50 akcji = 20 j.

• wartość firmy jako różnica pomiędzy wartością godziwą wszystkich akcji spółki B a jej zidentyfikowanymi aktywami netto według wartości godziwej: 100 akcji x 20 - 1500 = 500 j.

• przeszacowanie akcji w spółce B nabytych w styczniu 2006 r.: 10 akcji x 20 - 100 = 100 j.

Ujęcie księgowe w konsolidacji na dzień połączenia:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zmiany szacunków co do możliwości odzyskania strat podatkowych oraz dodatkowej zapłaty nabytych udziałów zostaną ujęte w rachunku zysków i strat 2010 roku.

Przykład przygotował Krzysztof Gmur

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe detaliczne obligacje skarbowe – czy uchronią przed inflacją?
  Obligacje detaliczne, które będziemy mogli kupić w czerwcu 2022 roku zostały poddane liftingowi. Rząd kusi nas wyższym oprocentowaniem w pierwszym roku oszczędzania, a do oferty dołączają też papiery oprocentowane tym lepiej im wyższe będą w Polsce stopy procentowe.
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym - jak wypełnić i złożyć
  Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja 2022 r. o udostępnieniu w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek ten może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).
  Podatki 2022. Problemy z Polskim Ładem a odpowiedzialność członków zarządu spółek
  Z uwagi na problemy związane z wejściem w życie Polskiego Ładu, w tym planowanych zmian podatkowych od lipca ze skutkiem wstecz od stycznia 2022 r., wśród wielu przedsiębiorców coraz częściej pojawia się pytanie: kto poniesie za to odpowiedzialność. Jak odpowiadają członkowie zarządów spółek za podatki?
  Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok (sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do KRS) - terminy w 2022 roku
  Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wydłużone o 3 miesiące. Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?
  KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
  2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
  Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.