REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT. Jak odpisać 1 proc. podatku na pożytek publiczny

REKLAMA

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, możliwe jest odliczenie od podatku wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Przy rozliczeniu za 2004 r. istnieje możliwość zmniejszenia podatku dochodowego do wysokości 1 proc. podatku należnego o wpłaty dokonywane na rzecz organizacji pożytku publicznego od 1 stycznia br. do złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, czyli 2 maja 2005 r.

Odpisu mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne i tylko na rzecz organizacji, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego i są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Warunkiem jest również faktyczne dokonanie wpłaty na konto takiej organizacji. Podatnik będący osobą fizyczną może w zeznaniu rocznym za 2004 r. pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Miano takiej organizacji mogą nosić jedynie te instytucje, które spełniły narzucone przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wysokie wymagania potwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Status organizacji pożytku publicznego otrzymują instytucje, które m.in. niosą pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzą działalność charytatywną, podtrzymują tradycje narodowe, wspierają rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomagają chronić i promować zdrowie, prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacje takie muszą również spełnić dodatkowe wymagania, dotyczące jawności i standardów swojego działania.

REKLAMA

Autopromocja
Podatnik decyduje o przekazaniu

Możliwość pomniejszenia kwoty należnego podatku o wpłatę dokonaną na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego przewiduje art. 27d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT). O przeznaczeniu takiej wpłaty decyduje sam podatnik. Jeśli podatnik nie zadeklaruje chęci przekazania części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, będzie musiał oddać je urzędowi skarbowemu. W ten sposób podatnik ma wpływ na to, w jaki sposób wykorzystywane są pieniądze z jego podatków. Jednak jeśli zechce on skorzystać z odliczenia, wpłaty na konto wybranej organizacji musi dokonać od 1 stycznia roku podatkowego (rozliczając się za 2004 r. będzie to 1 stycznia 2005 r.), w którym składane jest zeznanie do dnia złożenia zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania (w tym roku będzie to 2 maja 2005 r.). Warto jednak podkreślić, że przy rozliczeniu za 2005 r., aby móc z odliczenia skorzystać, wpłat będzie można dokonywać już od 1 maja do 31 grudnia 2005 r. oraz od 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za 2005 r., nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

WARTO WIEDZIEĆ
Wpłata 1 proc. podatku nie może być odliczona jednocześnie od dochodu jako darowizna. Można natomiast, z racji innej wpłaty również na rzecz tej samej organizacji, ale dokonanej w roku objętym zeznaniem, skorzystać z ulgi dotyczącej darowizn.

Najpierw wpłata, potem odliczenie

Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego musi być dokonana przed złożeniem zeznania rocznego, wyłącznie na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, a z dowodu wpłaty musi wynikać w szczególności: imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwota wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Dodatkowo wpłata musi być dokonana tylko na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że to na podatniku spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy ta organizacja ma oficjalnie potwierdzony status organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia można dokonać tylko w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika, wobec tego pragnący skorzystać z odliczenia nie mogą poprzestać na rocznym rozliczeniu podatku przez zakład pracy, ZUS, KRUS – w takim przypadku podatnik musi sam złożyć zeznanie.

REKLAMA

Podatnicy, którzy składają dwa zeznania, tj. obejmujące dochód opodatkowany według skali podatkowej oraz przychody ewidencjonowane, mogą pomniejszyć o 1 proc. podatek wykazany zarówno w jednym, jak i w drugim zeznaniu, pod tym warunkiem, że dokonali odpowiednich wpłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kwota odliczenia od podatku nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku należnego wykazanego w zeznaniu. Można też wpłacić znacznie więcej niż wynikałoby to z owego limitu, ale nadwyżka ponad ten limit nie będzie już miała wpływu na rozliczenie podatku.
Należy też pamiętać, że w zeznaniu podatkowym za 2004 r. należną kwotę przekazanej wpłaty wykazuje się w ten sposób, że końcówki wyrażone w groszach zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Nie wszyscy mogą skorzystać z ulgi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają prawa pomniejszenia podatku o 1 proc. podatnicy, którzy w 2004 r. opodatkowani byli 19-proc. podatkiem liniowym, chyba że mają oni także inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. z umów zlecenia, z honorariów lub opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (np. przychody z najmu lub dzierżawy). Warto również dodać, że podatnicy rozliczający tzw. dochody giełdowe na formularzu PIT-38 (np. ze sprzedaży akcji) również nie mają prawa pomniejszenia podatku o 1 proc.

WARTO WIEDZIEĆ

Możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na wytworzeniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Jak przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego

• Na konto wybranej organizacji należy wpłacić 1 proc. od wysokości wyliczonego podatku i zachować dowód wpłaty (odcinek przekazu pocztowego lub wydruk przelewu bankowego z dopiskiem „1 procent podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego”). Aby z odliczenia skorzystać, wpłaty należy dokonać najpóźniej 2 maja 2005 r.

• W zeznaniu podatkowym za 2004 r. należy w odpowiednią rubrykę wpisać wyliczoną kwotę (końcówki wyrażone w groszach zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół). W formularzach PIT-36 należy wypełnić rubrykę 181, a w PIT-37 kwotę 1 proc. należy wpisać w rubrykę 111.

• Wypełnione zeznanie należy złożyć osobiście lub pocztą do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2005 r. Dokument wpłaty przekazanej organizacjom pożytku publicznego należy zachować przez 5 lat.

Wystarczy wypełnić zeznanie

Podatnicy, którzy zdecydują się przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego, muszą wykazać tę wpłatę w zeznaniu. W PIT-36 muszą to zrobić w poz. 181 zeznania. Kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku wykazanego w poz. 180 formularza, czyli podatku należnego. Natomiast w PIT-37 wpłatę 1 proc. podatku należy wykazać w poz. 111, przy czym kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku wykazanego w poz. 110. Ważne jest to, że aby uwzględnić to odliczenie, nie trzeba wypełniać dodatkowych załączników do zeznania.

Informacje o organizacjach

Jak już mowa była wcześniej, wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy takiej organizacji. Jednak nie każda wpłata daje podstawę do odpisu od podatku. Lista organizacji pożytku publicznego, na rzecz których wpłata umożliwia takie odliczenie, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (pod adresem internetowym: http://opp.ms.gov.pl).

Niestety lista ta zawiera tylko wykaz takich organizacji. Nie ma tam takich informacji, jak adres czy numer konta organizacji, na rzecz której chce się dokonać wpłaty. Informacje te można uzyskać bądź w portalu organizacji pozarządowych (www.ngo.pl) albo też bezpośrednio na stronach internetowych tych organizacji lub z ogólnodostępnych w internecie baz danych.

Informacja dla podatników składających zeznania PIT-36, PIT-37 w sprawie 1-proc. zmniejszenia podatku należnego

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż począwszy od 1 stycznia 2005 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące 1-proc. zmniejszenia podatku należnego z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przy czym, w zeznaniu podatkowym za 2004 r. przedmiotowego zmniejszenia podatnicy dokonują zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2005 r., z tym że kwotę przysługującego zmniejszenia są zobowiązani zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wynika to z postanowień art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – opublikowanej w Dz.U. z 2004 r. nr 263, poz. 2619.

Ewa Matyszewska
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA