reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Sprawozdania Finansowe. Dłużne papiery wartościowe

Sprawozdania Finansowe. Dłużne papiery wartościowe

Liczne wątpliwości zakładów ubezpieczeń i audytorów badających sprawozdania finansowe skłoniły Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych do zajęcia stanowiska w sprawie prezentacji w sprawozdaniu finansowym umów warunkowego nabycia lub warunkowej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych.

Stanowisko organu nadzoru uzgodniono z Departamentem Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów. Stwierdzono, że transakcje buy-sell-back i sell-buy-back nie powodują utraty kontroli przez zbywającego nad papierem wartościowym będącym przedmiotem transakcji, gdyż zarówno termin, jak i wartość odkupu są z góry określone. W przypadku gdy nie następuje utrata kontroli, papiery te powinny pozostać w ewidencji księgowej zbywającego. Oznacza to, że nie powinny być one zgodnie z treścią ekonomiczną zawartych transakcji ujmowane w ewidencji nabywcy jako papiery wartościowe.

W wyjaśnieniach podkreślono, że nabywca nie staje się w tych przypadkach beneficjentem korzyści wynikających np. ze wzrostu wartości papierów będących przedmiotem transakcji, jak również nie ponosi ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami wartości przedmiotowych papierów lub też ryzyka kredytowego emitenta, a jedynie jest uprawniony do uzyskania przychodów odsetkowych określonych w zawartych umowach. Zwrócono również uwagę na fakt, że papiery te nie spełniają definicji aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Spełnia ją natomiast prawo do otrzymania wydanych w zamian środków pieniężnych wraz z odsetkami, które odpowiada definicji depozytów bądź pożyczek.

Jeśli więc zbywający w dalszym ciągu ujmuje przeniesiony składnik aktywów w całości, a także ujmuje zobowiązanie finansowe z tytułu otrzymanej zapłaty – analogiczne podejście powinno być zastosowane w księgach nabywcy. Nabywca powinien więc rozpoznać w swoich księgach jedynie należność z tytułu przewidywanego zwrotu nadpłaty oraz zarachowywać odsetki wynikające z warunków transakcji.

Wyjaśniono także, że w ramach przedmiotowych transakcji dłużne papiery wartościowe powinny być wykazywane jako „pozostałe pożyczki” w poz. B.III.5 aktywów bilansu z obowiązkiem stosownego opisu w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Zmiana ta spowoduje pomniejszenie salda wykazywanego w poz. B.III.2 aktywów bilansu oraz odpowiednie podwyższenie salda wykazywanego w poz. B.III.5 aktywów bilansu oraz pociągnie za sobą zmiany o charakterze prezentacyjnym w ogólnym rachunku zysków i strat, technicznym rachunku ubezpieczeń oraz cash flow.

SŁOWNICZEK

buy-sell-back – usługa polega na zawarciu przez klienta transakcji sprzedaży bonów lub obligacji skarbowych z jednoczesnym ich odkupem od banku w terminie późniejszym. Klient sprzedaje bony lub obligacje skarbowe z długim terminem do wykupu i odkupuje je przed upływem tego terminu po cenie ustalonej w dniu zawarcia transakcji.

sell-buy-back – transakcja polega na sprzedaży bonów skarbowych oraz odkupie bonów po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów. Klient w ten sposób inwestuje w bony skarbowe w trakcie trwania emisji (po dniu emisji, a przed wykupem przez Skarb Państwa), bez konieczności oczekiwania do momentu wykupu bonów po cenie ustalonej z góry.

Wiesława Moczydłowska
reklama

Czytaj także

Źródło:

GP
Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama