reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Sprawozdanie finansowe do PFRON

Sprawozdanie finansowe do PFRON

W terminie do 30 kwietnia 2014 r., pracodawcy, którzy korzystali z dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych, muszą dostarczyć do PFRON sprawozdanie finansowe za 2013 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania.

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry


Sprawozdania finansowe za rok 2013


Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do PFRON wynika z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Pracodawca przedstawia sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone według przepisów ustawy o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o pomoc będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 2. ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu;

- rachunku zysków i strat;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto:

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;

- rachunek przepływów pieniężnych.

Pobierz formularz: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

 

 

 

 

Poszczególne elementy sprawozdania finansowego powinny być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w art. 46, 47, 48, 48a i 48b ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane - wraz z podaniem daty podpisu - przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu. Odmowa podpisu,  wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2013 należy złożyć w PFRON, w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Skrócone sprawozdania finansowe w jednostkach mikro

Niedostarczenie sprawozdań finansowych za rok 2013 w wyżej wymienionym terminie przez podmioty zobowiązane do ich sporządzania i przedkładania, uniemożliwi rozpatrzenie składanych przez dany podmiot wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.


Obowiązek złożenia sprawozdania


Pracodawcami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Podmioty ubiegające się o pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych.

Podmiot, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania (pobierz wzór oświadczenia).

 

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR
Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama