| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Sprawozdanie finansowe do PFRON

Sprawozdanie finansowe do PFRON

W terminie do 30 kwietnia 2014 r., pracodawcy, którzy korzystali z dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych, muszą dostarczyć do PFRON sprawozdanie finansowe za 2013 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania.

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry


Sprawozdania finansowe za rok 2013


Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do PFRON wynika z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Pracodawca przedstawia sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone według przepisów ustawy o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o pomoc będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 2. ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu;

- rachunku zysków i strat;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto:

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;

- rachunek przepływów pieniężnych.

Pobierz formularz: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

 

 

 

 

Poszczególne elementy sprawozdania finansowego powinny być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w art. 46, 47, 48, 48a i 48b ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane - wraz z podaniem daty podpisu - przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu. Odmowa podpisu,  wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2013 należy złożyć w PFRON, w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Skrócone sprawozdania finansowe w jednostkach mikro

Niedostarczenie sprawozdań finansowych za rok 2013 w wyżej wymienionym terminie przez podmioty zobowiązane do ich sporządzania i przedkładania, uniemożliwi rozpatrzenie składanych przez dany podmiot wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.


Obowiązek złożenia sprawozdania


Pracodawcami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Podmioty ubiegające się o pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych.

Podmiot, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania (pobierz wzór oświadczenia).

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »