REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2004 r.

REKLAMA

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2004 r.
W październiku jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne sporządzają i składają sprawozdania budżetowe za III kwartał 2004 r. W tym miesiącu składane są także sprawozdania zbiorcze w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.
Jednostki samorządu terytorialnego, jak i podległe im jednostki organizacyjne oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania budżetowe za III kwartał 2004 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA III KWARTAŁ 2004 R.
Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności.
Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:
• Do sporządzenia i przekazania sprawozdań jednostkowych są zobowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych, natomiast do sporządzenia i przekazania sprawozdań zbiorczych są zobowiązani w gminach – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, w przypadku powiatów i województw – przewodniczący zarządów tych jednostek samorządu terytorialnego.
• Sprawozdania kierownicy jednostek zobowiązani są sporządzić rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
• Sprawozdania jednostkowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych i kwoty wykazane w sprawozdaniu powinny wykazywać zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
• Sprawozdania jednostkowe sporządzamy w złotych i groszach, wyjątek stanowi sprawozdanie jednostkowe jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS, które sporządza się w pełnych złotych.
• Dane w zakresie planu wykazuje się w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki po ewentualnych zmianach dokonanych w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych.
• Kwoty wykazane w zakresie wykonania wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.
• Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały, a podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu sprawozdania, w miejscu oznaczonym oraz umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
• Sprawozdania jednostkowe podpisuje kierownik jednostki oraz główny księgowy, a w jednostce samorządu terytorialnego zarówno jednostkowe, jak i zbiorcze, odpowiednio: przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz skarbnik.
• Sprawozdania zbiorcze sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu.
• Sprawozdania zbiorcze sporządza się w pełnych złotych.
• Dane ze sprawozdań, przekazywane w formie elektronicznej, muszą być zgodne z danymi wykazanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.
• Jednostki otrzymujące sprawozdania obowiązane są sprawdzić je pod względem formalnym i rachunkowym, są również uprawnione do kontroli merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań.
ZAPAMIĘTAJ!
Należy pamiętać, że wykazanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Termin składania sprawozdań budżetowych
Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych sporządzają sprawozdania Rb-27S i Rb-28S, składając je w formie dokumentu odpowiednio: zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w terminie nie później niż do 10 października 2004 r.
Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dysponenci funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej sporządzają sprawozdania Rb-Z i Rb-N, przekazując w formie dokumentu odpowiednio: zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w terminie nie później niż do 10 października 2004 r.
Należy również pamiętać, że kierownicy jednostek realizujących bezpośrednio zadania przekazują sprawozdania Rb-27-ZZ oraz Rb-50 w formie dokumentu odpowiednio: zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta – Rb-27-ZZ w terminie nie później niż do 8 października 2004 r., a RB-50 do 10 października.
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2004 r. odpowiednio: zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójt, burmistrz, prezydent miasta, przedkłada w formie dokumentu i elektronicznie właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej w terminie nie później niż do 25 października 2004 r.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójt, burmistrz, prezydent miasta przekazują w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N. Sprawozdania te są przekazywane w terminie nie później niż do 25 października 2004 r.
Sprawozdanie Rb-27-ZZ w formie dokumentu, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójt, burmistrz, prezydent miasta składają dysponentom przekazującym dotację oraz do wiadomości właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej. Sprawozdanie przekazuje się w terminie nie później niż do 12 października 2004 r.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójt, burmistrz, prezydent miasta w terminie nie później niż do 15 października 2004 r., przekazuje sprawozdanie Rb-50, w formie dokumentu dysponentom głównym przekazującym dotację oraz do wiadomości właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej.
Sprawozdania w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych
Do sporządzania sprawozdań w zakresie własnych zobowiązań oraz poręczeń i gwarancji zobowiązane są m.in.:
• fundusze celowe posiadające osobowość prawną,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną,
• samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
Kierownicy wymienionych jednostek składają sprawozdania:
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności.
Sprawozdania jednostkowe jednostki przekazują odpowiednio: zarządowi danej jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w terminie nie później niż do 15 października 2004 r.
Sprawozdanie zbiorcze według rodzaju jednostki, zarząd danej jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójt, burmistrz, prezydent miasta przekazują regionalnej izbie obrachunkowej w terminie nie później niż do 30 października 2004 r.
Przy sporządzaniu sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz o stanie należności należy pamiętać, że:
• Sprawozdania jednostkowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych w formie dokumentu i elektronicznie.
• Podpisy na sprawozdaniu są składane odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę osoby podpisującej. Sprawozdania jednostkowe podpisują: główny księgowy i kierownik jednostki.
• Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w pełnych złotych.
• Dane ze sprawozdań, przekazywane w formie elektronicznej, muszą być zgodne z danymi wykazanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.
• Sprawozdanie zbiorcze, sporządzane według rodzaju jednostki, jest dalej zwane „sprawozdaniem zbiorczym”.
• Sprawozdania zbiorcze są sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju.
• Podpisy na sprawozdaniu zbiorczym są składane odręcznie oraz umieszcza się pieczątkę osoby podpisującej. Sprawozdania zbiorcze podpisują odpowiednio: przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, w gminach – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz skarbnik.
Podstawy prawne:
Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24, poz. 279; Dz.U. z 2003 r. Nr 125, poz. 1160)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 148, poz. 1653)
KRYSTYNA GĄSIOREK

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  50 tys. USD za 1 bitcoina w styczniu 2024 roku? To możliwe, i to może nie być koniec wzrostów

  Wielu analityków rynkowych prognozuje, że cena bitcoina może osiągnąć poziom 50 tys. dolarów do stycznia 2024 roku. Ale ma to być tylko początek dużych wzrostów. Obecny spadek kursu tej kryptowaluty nie zmienia przewidywań, że przed bitcoinem otwiera się nowy rozdział życia. Przełom ma nastąpić w styczniu przyszłego roku i wówczas cyfrowa waluta będzie jeszcze bardziej zyskiwała na wartości.

  Tabela kursów średnich NBP z 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3366 zł.

  Zerowy VAT na żywność w 2024 roku - skutki dla budżetu

  Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc. do końca marca 2024 roku zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) załączonych do rozporządzenia.

  KSeF 2023/2024. Nadawanie uprawnień większej liczbie pracowników [Komunikat MF]. Samofakturowanie, biura rachunkowe, JST i jednostki wewnętrzne

  Jak nadawać uprawnienia do KSeF większej liczbie pracowników? Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF zapewnia podatnikowi pełen zakres uprawnień. Ministerstwo Finansów informuje, że poza podatnikiem w systemie może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika, np. biuro rachunkowe lub konkretna osoba fizyczna. Korzyści jakie otrzymuje podatnik po uwierzytelnieniu to możliwość przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. 

  Kiedy 12,5% od najmu?

  Ryczałt z tytułu najmu, od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu, wynosi 12,5%. Jednak w przypadku osiągania przychodów z wynajmu przez małżonków obowiązuje limit łączny w wysokości 200 tys. zł, czyli dla każdego małżonka po 100 tys. zł. Limity te będą mały zastosowanie także w 2024 roku.

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych do 200 tys. zł

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych. W projekcie proponuje się również podwyższenie do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych.

  E-faktury będą obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Czy KSeF przygotuje polskich przedsiębiorców?

  E-faktury będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie UE będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej od KE. Od 2028 roku to rozwiązanie powinno być obligatoryjne w całej Unii Europejskiej, data nie jest jednak potwierdzona. System zaprezentowany przez Komisję Europejską określany jest jako VAT in Digital Age (ViDA). Ma on na celu dostosowanie obecnego systemu rozliczeń VAT do współczesnych wyzwań ery cyfrowej.

  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  REKLAMA