| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Przedawnienie według projektu nowej ordynacji podatkowej

Przedawnienie według projektu nowej ordynacji podatkowej

Jeżeli nowelizacja Ordynacji podatkowej zostanie uchwalona w proponowanym kształcie, to zmieni się zakres przepisu dotyczącego biegu terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Proponowane zmiany dotyczą art. 70 Ordynacji podatkowej. Przypomnijmy, że zgodnie z jego treścią zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ustawa przewiduje jednak pewne sytuacje, w których termin ten może ulec zawieszeniu lub przerwaniu. W obu przypadkach w praktyce oznacza to znaczne odsunięcie w czasie daty przedawnienia. Przerwanie terminu oznacza, że w określonych ustawowo przypadkach bez względu na to, ile czasu zostało do przedawnienia, termin ten zostaje przerwany i będzie liczony od nowa, tj. kolejne 5 lat. Zawieszenie oznacza zaś wstrzymanie biegu 5-letniego terminu do czasu zaistnienia określonej sytuacji, po czym biegnie dalej. Projekt zawiera pewne zmiany dotyczące tego drugiego przypadku. Zmiany te związane są m.in. z przeredagowaniem przepisów dotyczących ulg w spłacie podatku zawartych również w projekcie.
Bardziej znaczącą zmianą jest propozycja poszerzająca katalog sytuacji, w których termin przedawnienia ulega zawieszeniu. Obecnie par. 6 art. 70 stanowi, iż bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe oraz wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z projektem, dwa powyższe przypadki mają być uściślone oraz dodany do nich kolejny. Termin przedawnienia będzie zawieszony tylko z dniem wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, i tylko jeżeli podejrzenie ich popełnienia wiązać się będzie z niewykonaniem zobowiązania. W przypadku zaś zawieszenia w związku z wniesieniem skargi uściślono, że chodzi o skargę na decyzję dotyczącą tego zobowiązania. Nowością będzie wstrzymanie biegu terminu z dniem wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny rzeczywistej treści czynności prawnej. Ten ostatni przypadek pozostaje w ścisłym związku z nową proponowaną w projekcie treścią przepisu dotyczącego obejścia prawa podatkowego.

Propozycja nowelizacji objęła też następny paragraf art. 70, określający koniec zawieszenia biegu przedawnienia. Gdyby przyjęto projekt w proponowanym kształcie, to termin przedawnienia biegłby odpowiednio dalej od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Nie trzeba będzie już czekać do momentu zakończenia postępowania karnego, bo nie będzie już ono podstawą do zawieszenia biegu przedawnienia. Przy zawieszeniu w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego termin przedawnienia zacznie biec dalej po doręczeniu prawomocnego orzeczenia. Jest to niewątpliwie dostosowanie przepisów Ordynacji do dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego. W trzeciej sytuacji, powodującej zawieszenie biegu terminu, zacznie on biec dalej od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia rzeczywistej treści czynności prawnej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »