| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Statut doradców zawieszony

Statut doradców zawieszony

Minister finansów zakwestionował nowy statut doradców podatkowych, bo - jak twierdzi - jest on niezgodny z ustawą o doradztwie podatkowym.


ROZMOWA z DARIUSZEM M. MALINOWSKIM, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych. Co było tego powodem?

- Ministerstwo Finansów, które sprawuje nadzór nad samorządem doradców podatkowych, zakwestionowało jedną, ale najważniejszą uchwałę II Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, czyli zmianę statutu.

Resort zawiesił całą uchwałę zmieniającą statut. Zdaniem ministerstwa wystąpiła kolizja statutu z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym.


Czy to jedyny problem?

- Druga zmiana dotyczy sądów dyscyplinarnych. Problem polega na tym, czy ta sama osoba, będąc sędzią wyższego sądu, może zajmować się sprawą w pierwszej instancji, tzn. dokończyć jej rozpatrzenie.


Nowy statut na to pozwalał?

- Oczywiście, że ta sama osoba nie będzie się zajmować tą samą sprawą w obydwu instancjach. W tym przypadku skorzystaliśmy z rozwiązania stosowanego w sądach powszechnych. Jeżeli sędzia sądu rejonowego awansuje do sądu okręgowego, to finalizuje sprawy, którymi zajmował się w sądzie rejonowym. Tu nie ma żadnej kolizji. Ten sam sędzia nie będzie uczestniczył w podejmowaniu wyroków w obydwu instancjach, natomiast samo zakończenie spraw ma charakter merytoryczny i nie wiąże się z przesunięciami pomiędzy instancjami tego sądu. Decyzje resortu zaskarżyliśmy więc do sądu.


Czy jest już wyrok w tej sprawie?

- Tak, niestety niekorzystny dla nas. 12 grudnia 2006 r. otrzymaliśmy pisemne uzasadnienie wyroku. W sprawie uchwały zjazdowej sąd stanął na stanowisku, że samorząd wykroczył poza zakres uprawnień wynikający z ustawy o doradztwie podatkowym, a sama ustawa nie zawiera norm otwartych, dających samorządowi takie możliwości.

Sąd stwierdził, że KRDP posiada kompetencje ściśle określone w ustawie o doradztwie podatkowym. A zatem, jeśli ustawa nie określa, że czegoś nam nie wolno, to nie możemy przyjąć, że nam wolno.


Jaki był wyrok w sprawie zawieszenia uchwał Krajowej Rady?

- Sprawa ta jest sporem prawniczym dotyczącym skuteczności stosowania prawa korporacyjnego. Stoimy na stanowisku, że jeżeli uchwaliliśmy statut i wszedł on w życie z dniem podjęcia uchwały, to dopóki ten statut nie został zawieszony, jest prawem obowiązującym. Sąd natomiast stwierdził, że nie wolno nam powoływać się na jakiekolwiek prawo wewnątrzkorporacyjne, dopóki nie minęły wszelkie przewidziane terminy pozwalające ministrowi je zakwestionować. Czyli jeżeli w ustawie określony został termin wniesienia uwag przez ministra finansów np. 60-dniowy, to dopiero po tych 60 dniach mamy prawo powoływać się na te uchwały, jeżeli minister nie skorzystał ze swoich uprawnień.


Jakie są więc konsekwencje wyroku sądu?

- Ponieważ znowelizowaliśmy statut jedną uchwałą, to zakwestionowanie nawet trzeciorzędnych elementów statutu spowodowało jego zawieszenie w całości.


Co to oznacza dla korporacji?

- W pierwszej kadencji funkcjonował statut, który obowiązuje obecnie. Wolą II Zjazdu Doradców była zmiana statutu. Dlatego, chcąc uszanować tę wolę, KRDP podjęła uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych. Ta uchwała jednak też może być zawieszona.


Co stanie się, jeśli resort finansów ją zakwestionuje?

- Oznaczać to będzie, że zjazd nie odbędzie się w wyznaczonym terminie. Ministerstwo musiałoby jednak uzasadnić, dlaczego kwestionuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu. Gdyby resort skorzystał z tej możliwości, to ostatecznie oznaczałoby to, że zjazd odbyłby się w terminie późniejszym.


KTO MOŻE ZAWIESIĆ UCHWAŁĘ

Minister finansów w ramach swoich kompetencji może wydać decyzję administracyjną o zawieszeniu uchwały zatwierdzającej statut z powodu niezgodności z prawem w terminie 45 dni od dnia otrzymania statutu.

Minister musi przekazać tę decyzję Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

KTO ZWOŁUJE ZJAZD NADZWYCZAJNY

KRDP zwołuje nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych:

- z własnej inicjatywy,

- na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

- na wniosek co najmniej 1/10 ogółu doradców podatkowych,

- na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych

- w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ KRDP

Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należą m.in.:

- reprezentowanie doradców podatkowych,

- podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na listę i skreślania z niej,

- opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie.

Łukasz Zalewski

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »