| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Przekroczenie terminu to utrata prawa do ulgi

Przekroczenie terminu to utrata prawa do ulgi

Aby skorzystać z ulgi w podatku od spadków i darowizn, należy w ciągu miesiąca od nabycia rzeczy lub praw zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Podatnicy nie dotrzymują terminu, tracąc prawo do ulgi.


NOWOŚĆ

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Izbie Skarbowej w Olsztynie, wynika, że głównym problemem, jaki obecnie występuje przy rozliczeniach spadków lub darowizn, jest nieprawidłowe obliczanie miesięcznego terminu, w ciągu którego nabywca musi zgłosić do urzędu skarbowego fakt nabycia rzeczy lub praw.

- Sąd wydaje postanowienia spadkobiercom i uczestnikom postępowania tylko na ich wniosek, stąd też często otrzymują je oni po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia. Spadkobiercy muszą zatem sami zadbać o to, aby dowiedzieć się w sądzie, kiedy orzeczenie stwierdzające nabycie spadku stało się prawomocne - podkreślają pracownicy Izby Skarbowej w Olsztynie.

Drugi problem, jeśli chodzi o niespełnienie warunku do zastosowania ulgi, dotyczy darowizny pieniędzy. Darczyńcy zamiast przekazać obdarowanemu pieniądze na jego rachunek bankowy (także w SKOK) lub za pośrednictwem poczty, przekazują na rachunki innych osób, np. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej czy na rachunek osoby sprzedającej np. mieszkanie obdarowanemu. Przekazanie na rachunek tych osób niestety nie uprawnia do zastosowania zwolnienia.

Przypomnimy, że od 1 stycz-nia 2007 r. istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, bez względu na wartość majątku, gdy nabywcą jest osoba najbliższa, m.in. rodzice, małżonek, dzieci. Zwolnienie będzie miało zastosowanie w przypadku spełnienia następujących warunków:

n należy zgłosić nabycie własności rzeczy i praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powsta-nia obowiązku podatkowego, a w przypadku dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Obowiązek zgłoszenia nabycia, w celu korzystania ze zwolnienia, nie obejmuje przypadków, gdy umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego.

n w przypadku środków pieniężnych nabytych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy, dodatkowym warunkiem zwolnienia jest udokumentowanie faktu otrzymania środków pieniężnych dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, także wtedy, gdy umowa jest zawarta w formie aktu notarialnego.

W przypadku niezachowania choćby jednego ze wskazanych warunków nabycie podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych.

Ważne!

Z ulgi od podatku od spadków i darowizn może korzystać najbliższa rodzina, to znaczy: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha

PRZYKŁAD:

PODAROWANE PIENIĄDZE

Przedmiotem darowizny nabytej od rodzica jest kwota 100 tys. zł. Umowa została zawarta na piśmie, a pieniądze wpłynęły na rachunek obdarowanego 12 sierpnia 2007 r. Nabycie zostało zgłoszone do urzędu skarbowego w terminie miesiąca od ich otrzymania. Nabywca spełnił zatem warunki do zwolnienia. W przypadku niedotrzymania choćby jednego z tych warunków, nabywca traci prawo do zwolnienia, a więc będzie zobowiązany do zapłaty podatku w kwocie:

• Darowizna - 100 tys. zł

• Kwota wolna od podatku - 9637 zł

• Nadwyżka do opodatkowania - 90 637 zł

• Podatek do zapłaty - 5708 zł

Przykład opracowany przez Izbę Skarbową w Olsztynie

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »